51

Re: Radlická radiála

Pokud vím, tak chtějí zrušit hodně kolejí (posunovací a tak) a místo nich postavit nějaké centrum

Thumbs up Thumbs down

52

Re: Radlická radiála

pokud to nákupní centrum bude mít dole rozsáhlé garáže, tak proč ne smile

Thumbs up Thumbs down

53

Re: Radlická radiála

Smíchov city přesunuto smile

http://mo.ttnz.cz/forum/viewtopic.php?id=725

54

Re: Radlická radiála

Vizualizace:
http://www.artoo.cz/vizualizace_123.html#

Thumbs up Thumbs down

55 Naposledy upravil: medvid (24.03. 2011 13.36)

Re: Radlická radiála

http://magistrat.praha-mesto.cz/path/ap … ;ids=10706

Záměr
Pronajmout
plochu zařízení staveniště připravované stavby Radlické radiály o výměře 23 682 m2 vč.
stávajících objektů, Radlická 220, Praha 5 firmě CONSTYL a.s. na dobu 5 let s možností
prolongace do 10 let za nabídkovou cenu 36 000,- Kč/rok bez DPH s výpovědní dobou 6 měsíců
po vydání stavebního povolení na stavbu č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov

Tak se asi jen tak stavět nezačne smile

Thumbs up Thumbs down

56

Re: Radlická radiála

ZÁPIS 7. KUR 31.3.2011
Zasedání od 15,00 hod v zasedací místnosti RMČ, Štefánikova 13/15, 6.patro
Přítomni: dle presenční listiny (7 z 9): JUDr. Tomáš Homola, předseda, Ing. Jiří Vitha, místopředseda, Bc. Miloslav Mrštík, Jana Mrázková, Ing. Jan Fiedler, Ing. arch. Zuzana Hamanová, Bc. Pavel Kroha
poradci: Bc. P. Vidanová, Ing. arch. Jan Kasl, Ing. ach. Ivan Hnízdil
hosté: Ing. arch. P.Larcou
Program
Schválení zápisu z 6. zasedání KUR Schválení Programu Polyfunkční dům Plzeňská třída, k.ú. Smíchov, DUR, prezentace ČSPH Lidl Barrandov, k.ú. Hlubočepy, DUR Na Cihlářce, oprava a nástavba adm. stavby, k.ú. Smíchov, DUR Radlická radiála, DUR různé – info: Závěr zjišťovacího řízení „Obnova a dostavba osady Buďánka“

6.    Radlická radiála JZM-Smíchov, stavba 9567, DUR
Segregovaná varianta veřejné dopravní liniové novostavby sběrné komunikace funkční třídy B, zajišťující radiální vztah mezi městským a pražským okruhem.
Po posouzení návrhu stavby dle z. č. 100/2001 Sb.
Usnesení:
Komise souhlasí s umístěním stavby „Radlická radiála JZM-Smíchov, stavba 9567“ dle předložené dokumentace DUR, dat. 11/2010.

  Hlasování:7/0/0 – schváleno

http://www.praha5.cz/cs/dokument/prodej … ne-3132011

Thumbs up Thumbs down

57

Re: Radlická radiála

Začalo se připravovat výběrové řízení na ražbu průzkumné štoly ze Zlíchova.

Thumbs up Thumbs down

58

Re: Radlická radiála

28. zasedání rady městské části Praha 5
konané dne 26.07.2011  jako řádné
číslo usnesení 28/936/2011

Předkladatel: Klíma Radek, MUDr., starosta MČ Praha 5
Závazné koordinované stanovisko MČ Praha 5 k umístění stavby "Radlická radiála JZM-Smíchov, stavba č. 9567"
Rada městské části Praha 5
I.   
Souhlasí
1.    s umístěním stavby "Radlická radiála JZM-Smíchov, stavba č. 9567" na kat. území Jinonice, Radlice, Smíchov, Stodůlky, dle předložené dokumentace dat. 11-12/2010 za předpokladu vypořádání požadavků dle stanovisek ODP (zn. MC05 31585/2011/ODP/MM ze dne 9. 5. 2011) a OŽP (zn. MČ05/11046/2011/OŽP/wolfj ze dne 26. 4. 2011)
II.   
Trvá
1.    na realizaci stavby "Radlická radiála JZM-Smíchov, stavba č. 9567" a jejího uvedení do provozu bez etapizace
III.   
Ukládá
1.    Lacinové Eleně, Ing.arch., ved. Oboru kanceláře architekta
1.1.    předat závazné stanovisko MČ Praha 5 k umístění stavby "Radlická radiála JZM-Smíchov, stavba č. 9567" žadateli a stavebnímu úřadu
Termín plnění: 05.08.2011
            Poměr hlasování: 7/0/0
http://www.praha5.cz/cs/zasedani-dokume … 7-26/10036

Thumbs up Thumbs down

59

Re: Radlická radiála

Zajímavé čtení v časopise Tunel:
20. ročník - č. 1/2011
V září 2010 byly na pražském okruhu zprovozněny stavby č. 512,
513 a 514 v úseku dálnice D1–Slivenec. V rozdělené kompetenci,
mezi stát zastoupený Ředitelstvím silnic a dálnic a hlavním městem
Praha zastupovaným odborem městského investora MHMP, je tak
pražský komunikační systém postupně kompletován. V severní
části města probíhá výstavba rozsáhlého souboru staveb na městském
okruhu Blanka a 1. stavby Vysočanské radiály, v západním
segmentu je z hlediska dopravních staveb zatím poměrně klid. I zde
jsou však v rozdílných fázích přípravy projednávány významné
dopravní investiční záměry. Jedním z nich je i Radlická radiála
a stejně jako u ostatních staveb hlavní uliční sítě města jsou pro
reálnost položení její trasy do území rozhodující podzemní úseky –
tunely.

http://www.ita-aites.cz/files/tunel/kom … l_1_11.pdf

Thumbs up Thumbs down

60

Re: Radlická radiála

ihned.cz: Tři tunely a 12 mostů na nové pražské radiále. Průzkum vyjde město na čtvrt miliardy
http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-5275927 … t-miliardy

Praha nedokáže odhadnout, kolik Radlická radiála bude stát. Na 5,5 kilometrech totiž budou tři tunely a 12 mostů. Radiála by mohla být v provozu nejdříve v roce 2018, ale už nyní úředníci tento termín považují kvůli nedostatku financí za nereálný.
Hlavní město připravuje výstavbu Radlické radiály, která by měla propojit vnější a vnitřní okruh města.
Vypsalo proto v těchto dnech výběrové řízení za zhotovitele průzkumné štoly, pomocí které by se mělo zjistit, jaké jsou v místě plánované stavby geologické podmínky.
Předpokládaná hodnota zakázky je 255 milionů korun bez DPH, nabídky bude město přijímat do 26. září.Průzkumná štola by měla být vybudována v místě plánovaného tunelu Radlice. Měla by měřit asi 850 metrů, příčný profil bude mít 13,46 metru čtverečních. Součástí zakázky bude podrobný inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum v trase radiály.
"Průzkumem získané znalosti a informace jsou nezbytné pro další projekční práce, a to jak z hlediska technického a technologického řešení přípravy budoucího tunelu Radlice, tak z hlediska budoucí bezpečnosti při jeho ražbě," napsali zástupci odboru městského investora (OMI), který má stavbu na starosti.
Podle OMI má radiála schválenou dokumentaci v procesu posuzování vlivu stavby na životní prostředí (EIA). V současnosti se zpracovávají podklady pro územní rozhodnutí, o které bude podle OMI v následujících týdnech nebo měsících požádáno.
Nejdříve rok 2018
Příprava stavby ale bude ještě několik let trvat, samotné vybudování průzkumné štoly bude podle zadávací dokumentace trvat zhruba tři roky. Podle OMI bude vše záležet také na finančních prostředcích. "Při dostatečném objemu finančních prostředků by bylo reálné zprovoznění v roce 2018," napsali ČTK zástupci odboru. To ale zřejmě není moc pravděpodobné.
Radlická radiála by měla propojit Strakonickou ulici u Barrandovského mostu s už fungující Rozvadovskou spojkou, která navazuje na Pražský okruh a dálnici D5.
Polovina okruhu a radiál v provozu
Podle projektantů ze sdružení firem Pudis - Satra by měla být radiála dlouhá asi 5,5 kilometru, z toho zhruba polovina bude vedena ve třech tunelech (tunel Radlice, Jinonice a Butovice). Součástí stavby by mělo být 12 mostů, tři lávky pro pěší i úpravy na železniční trati ze Smíchova do Hostivice. Náklady na výstavbu zatím město nedokáže odhadnout.
Hlavní silniční síť v hlavním městě tvoří vnitřní Městský okruh a vnější Pražský okruh, které má propojit sedm radiál. V provozu je zhruba polovina z celkové délky obou okruhů a všech radiál.

61

Re: Radlická radiála

Údajně je na letošní rok přiklepnuto 97MKč na průzkmnou štolu a další projektovou přípravu. VŘ na zhotovitele štoly probíhá, prej zatim stihli jen losovačkou zredukovat počet uchazečů na 5 kusů...

Thumbs up Thumbs down

62

Re: Radlická radiála

Na Stavebním úřadě P5 byla podána žádost o vydání ÚR "Radlická radiála JZM-Smíchov, stavba č. 9567". Děj se vůle boží...

Thumbs up +1 Thumbs down

63 Naposledy upravil: medvid (04.04. 2012 15.31)

Re: Radlická radiála

Výstavba Radlické radiály je o krok blíže
Každý, kdo poprvé přijede do Prahy po dálnici D5 od Plzně či Berouna, je překvapen náhlým ukončením rychlostní komunikace a prudkou zatáčkou ukončenou semaforem. Tzv. Rozvadovskou spojku zde opouštějí nejen vozidla jedoucí do Motola či Nových Butovic, ale také všichni řidiči směřující do centra, kteří se pak prodírají několika světelnými křižovatkami na Bucharově ulici na Radlickou a zahušťují takmístní dopravu. Východiskem bude dlouho očekávaná Radlická radiála, jejíž příprava se nyní dostává do další fáze.
...
Investorská příprava stavby byla zahájena projednáním návrhu dokumentace pro územní rozhodnutí v červenci 2007, shromážděné připomínky a závěry EIA byly zapracovány do tzv. druhého návrhu z prosince 2010. V současné době se dokončuje předprojektová dokumentace pro podání žádosti o územní rozhodnutí. Po jeho vydání bude možné plynule navázat dalšími kroky pro získání stavebního povolení.

http://stop.p13.cz/clanek.php?id=4138

V podstatě nic nového.

Thumbs up Thumbs down

64

Re: Radlická radiála

Praha zkoumá další podivné zakázky, vinu dává Bémovi
...
A.cz: Jaké další zakázky jsou na seznamu podezřelých?
Většinu tvoří různé kanalizace, je tam také zakázka na protipovodňová opatření za 76 milionů. Nachází se tam i tendr na průzkumnou štolu Radlické radiály za 255 milionů, jejíž smysluplnost v tuto chvíli přehodnocujeme. Ta štola má být v ose tunelu, je tu ale názor, že by stačily nějaké levnější vrty.
...
http://aktualne.centrum.cz/domaci/regio … ?id=737155

Nevíte někdo jak je na tom to výběrové řízení. Už někoho vybrali?

Thumbs up Thumbs down

65

Re: Radlická radiála

Patří to i sem: http://mo.ttnz.cz/forum/viewtopic.php?pid=29709#p29709
Chystá se doplnění informací na http://mestskyokruh.info/ k Radlické radiále.
Objevil se první komentář místních.

Thumbs up Thumbs down

66

Re: Radlická radiála

...a už to tam nasypali


http://mestskyokruh.info/radialy-a-spoj … m-smichov/

Thumbs up Thumbs down

67

Re: Radlická radiála

Minulý týden proběhla prezentace stavby pro veřejnost. Prý tam padly nějaké "zlepšovací návrhy". S některými by se dalo celkem souhlasit, ale nebude to zadarmo... Největší změnou by bylo spojení obou krátkých tunelů do jednoho dlouhého...Uvidíme, jak se na to budou tvářit páni radní...

Thumbs up +1 Thumbs down

68 Naposledy upravil: kuhe (02.07. 2012 09.58)

Re: Radlická radiála

AGa.. napsal:

Minulý týden proběhla prezentace stavby pro veřejnost. Prý tam padly nějaké "zlepšovací návrhy". S některými by se dalo celkem souhlasit, ale nebude to zadarmo... Největší změnou by bylo spojení obou krátkých tunelů do jednoho dlouhého...Uvidíme, jak se na to budou tvářit páni radní...

Prezentace(.pdf) z proběhlého představení je na mestskyokruh.info
58 snímků, 17,4 MB

Thumbs up Thumbs down

69

Re: Radlická radiála

Krasny projekt! Je nejaka sance, ze se to postavi? :-)

Petr od Pankráce

70

Re: Radlická radiála

Je to pravděpodobně příští velká dopravní stavba, co se v Praze bude stavět.

Thumbs up Thumbs down

71

Re: Radlická radiála

Bylo zahájeno spojené územní a stavební řízení na část zařízení staveniště (dočasná trafostanice):

http://www.praha5.cz/cs/uredni-deska-do … zm-smichov

Thumbs up Thumbs down

72

Re: Radlická radiála

článek ze srpnového radničního plátku Prahy 5

http://leteckaposta.cz/231974189

Thumbs up Thumbs down

73

Re: Radlická radiála

VIDEO - pořad Nedej se - Radlická radiála
2. listopadu 2012
V uplynulých dnech byl natočen další díl pořadu ČT - Nedej se. Tento díl se týká plánované výstavby Radlické radiály, a byl vytvořen za účasti místních občanů a členů zdejších občanských sdružení.

Tento díl bude odvysílán v ČT dne 11.11.2012.
http://www.radiala.cz/info/aktuality

Thumbs up Thumbs down

74

Re: Radlická radiála

Nu, video bylo odkázáno přímo na ČT, můj předchozí komentář o nevypnutelné reklamě tedy už neplatí.
Příbuzná diskuse na zeleném :-) fóru.

Thumbs up Thumbs down

75 Naposledy upravil: medvid (12.12. 2012 13.04)

Re: Radlická radiála

Praha rozhoduje, zda postaví dřív Městský okruh, či Radlickou radiálu

Obyvatelé západního okraje Prahy se obávají výstavby další části Radlické radiály, která má v budoucnu navázat na Rozvadovskou spojku a pokračovat až k Městskému okruhu na Zlíchov. Sepsali proto petici, kterou se teď zabývali pražští radní. Město ale patrně projekt nezmění, stavba by totiž potom byla dražší.

Rozvadovská spojka na západě Prahy přivádí do města auta jedoucí z dálnice D5. Široká silnice však náhle končí nájezdem na místní silnice. Podle plánů by však měla vést dál. Jedná se o část Radlické radiály, která má pokračovat až k Městskému okruhu. Částečně povede po povrchu, částečně třemi tunely.

Jenže místní obyvatelé se obávají, že široká silnice tu zvýší hluk, tranzitní dopravu a přinese i další problémy. "Žádáme, aby byly opět posouzeny dopady plánované Radlické radiály na život lidí a životní prostředí. Současný projekt bude mít podle nás na tyto věci velmi negativní vliv," píše se v petici, která navrhuje úpravy.

Mimo jiné chce místo mimoúrovňové křižovatky Řeporyjská postavit křížení na úrovni nynější komunikace, zlepšit protihluková opatření a spojit tunely Butovice a Jinonice v jeden. "Budeme s nimi jednat my i projektanti během ledna," řekl šéf odboru městského investora Jan Beránek.

Podle mluvčí magistrátu Terezy Králové ovšem není možné na všechny požadavky přistoupit. "Například postavení úrovňové křižovatky a stejně tak spojení dvou tunelů v jeden by bylo v rozporu s územním plánem. Změny u tunelů by navíc znamenaly navýšení nákladů zhruba o 700 milionů korun," uvedla....

Zdroj: http://praha.idnes.cz/vystavba-radlicke … zpravy_sfo


Požadavek na úrovňovou křižovatku, tak to se opravdu povedlo. To ti blázni z Jinonic už fakt nemyslí vážně. Horší je že Nosek to nejspíš pošle do kopru celé díky jeho nové variantě městského okruhu.:(

Thumbs up Thumbs down