101 Naposledy upravil: S_M_Lomoz (26.04. 2011 18.44)

Re: z tisku a médií

On i přiložený plánek od ČTK je zábavný. Stanice Petřín, Sídliště Lhotja, Prosek 1 a Prosek 2, Dlouhá míle bez kolečka, termín u V.A 2014 s otazníkem, Motol-Zličín 2015?, ještě pořád VI.A 2017? a VII.A 2018?, zatímco D úplně bez termínů atd., atd. Jako by někdo vzal schémátko tak z roku 2006-7 a jenom ho lehce oprášil o větvení D a přesměrování D na Náměstí Republiky.

P.S.: Ad Vyroň: to je zase oblíbená featura Wordu jménem "Automaticky použít návrhy kontroly pravopisu", co ta už nadělala. Například Šifru mistra Leoparda nebo v době Czechteku proslavené město Přindá.

Thumbs up Thumbs down

102

Re: z tisku a médií

ona snad byla nějaká akce pro novináře smile Nebo že by to převzali z idnes.cz...


Tonda už proráží. Postupně nabere rychlost
http://byznys.lidovky.cz/tonda-uz-prora … oprava_nev
26. dubna 2011  18:00

PRAHA - První plnoprofilový razicí štít, který bude razit většinu traťových tunelů na 6 134 m dlouhém úseku pražského metra ze stanice Dejvická do stanice Motol, si už klestí cestu útrobami pražské čtvrti Petřiny.

103

Re: z tisku a médií

Zapažení stavební jámy stanice metra trasy A Motol
http://www.silnice-zeleznice.cz/clanek/ … y-a-motol/

104

Re: z tisku a médií

Barborka pro TBM
Od 11. dubna chrání pracovníky při ražbách metra pomocí TBM sama svatá Barbora. Její sošku i tunelovací stroj se jménem Tonda pokřtil podle starého hornického zvyku páter Benedikt Kolaja. Vedoucí projektu ražeb TBM Ing. David Cyroň z divize 5 Barborku umístil do schránky před portálem tunelů na Vypichu (foto).
„S uložením Barborky si přejeme, abychom se všichni ve zdraví sešli na konci projektu, aby stroj dobře sloužil a aby nám vydrželo i štěstí,“ uvedl Ing. Cyroň před širokým publikem, ve kterém byli kromě pracovníků divizí 5 a 8 i zástupci firem Subterra, Doprastav a Herrenknecht. mTo proto, že ražeb se kvůli praxi zúčastní i dvě osádky naší dceřiné firmy a Doprastav se podílí na výrobě tybinků.
Akce, na niž dorazil i prezident Skupiny Metrostav Jiří Bělohlav, se zúčastnili také výrobně-technický ředitel Metrostavu Ing. Ivan Hrdina a ředitelé našich divizí 8, 5 a 11 – Ing. Pavel Šrámek, Ing. Václav Soukup a Ing. Zdeněk Ševčík. Všichni přítomní si při pohledu na Tondu připomněli, jak mnoho se kompletně smontovaný moderní tunelovací stroj, který právě procházel staveništní přejímkou, liší od svých sovětských předchůdců, s jejichž pomocí Metrostav budoval první tunely pražského metra.
Po ukončení přejímky a uložení sošky sv. Barbory už sdružení našich divizí 8 a 5 nic nebránilo v zahájení ražeb – 13. dubna Tonda vyrazil na cestu z Vypichu do Dejvic.

zdroj: http://www.metrostav.cz/pdf/noviny/072011.pdf

105

Re: z tisku a médií

Noviny Metrostavu 8/2011:
Tonda už úspěšně razí levý traťový tunel metra V.A směrem do Dejvic (NAŠE FOTOREPORTÁŽ)
V montážní jámě na Vypichu mizel koncem dubna v levém traťovém tunelu had vozíků tunelovacího stroje pojmenovaného Tonda. Vpravo vedle něj čekala druhá zarážka pro jeho dvojče – Adélu (foto č. 1). I když se Tonda zavrtává do horniny rychlostí asi 6 m za den, chvíli trvalo, než jeho závěs, který v květnu doplní poslední dva vozíky, zmizel v tubusu. Fotograf zachytil jeho konec stále ještě v montážní komoře (foto č. 2). Jeřáb Liebher 280 EC-H12 Litronic, který má při vyložení 40 m nosnost až 9 tun, zásobuje stroj tybinky (foto č. 3). Ukládají se na speciální kolová vozidla MSV, která je spodem pod TBM převážejí k jeřábu před mostem (foto č. 4), jenž návěs spojuje s vlastním štítem. Pohled z prvního vozíku směrem dozadu (foto č. 5) ukazuje MSV jako malý obdélníček v levé horní čtvrtině snímku. Stejně jako každá nově zaváděná technologie, i ražby pomocí TBM vyžadují ze začátku více pozornosti. Proto je sledoval nejen Ing. Ermín Stehlík, specialista z divize 5 (foto č. 6 druhý zleva), ale výplňovou injektáž na panelu kontroloval i Patrick Rennkamp (foto č. 7 vpravo), vedoucí manažer projektu z firmy Herrenknecht, která Tondu a Adélu vyrobila. Až budou osádky, složené z pracovníků našich divizí 5 i 8 a zaměstnanců firmy Subterra, celý stroj dobře znát a rutinně ovládat podrobnosti své práce, návštěvy odborníků poleví. Záběh Tondy totiž probíhá úspěšně. Metry hotového ostění rostou (foto č. 8) a mezideponie vytěžené horniny na povrchu se zvětšuje (foto č. 9). Tonda postupně zlepšuje svůj výkon a do předem vyražené stanice Petřiny zřejmě dorazí už v září.

Thumbs up Thumbs down

106

Re: z tisku a médií

Prodloužení „áčka“ může pokračovat
http://magistrat.praha-mesto.cz/86522_P … pokracovat

/zpráva z 19. jednání Rady hl. m. Prahy 17. května 2011/

Městská rada dnes potvrdila, že Praha zajistí spolufinancování projektu „Prodloužení trasy A metra provozní úsek V.A Dejvická - Motol" v rozsahu, který bude odpovídat Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pokud nebude tento projekt ze strany Evropské komise do 30.06.2014 schválen, zajistí město jeho financování v plném rozsahu z vlastního rozpočtu a zároveň zajistí vrácení prostředků státního rozpočtu ČR poskytnutých na předfinancování výdajů, které měly být kryty prostředky EU. Město už na tento účel uvolnilo i první částku ve výši 500 mil. Kč a poskytne Dopravnímu podniku hl. m. Prahy půjčku v této výši na předfinancování očekávané dotace z EU.

107

Re: z tisku a médií

Nově navržené segmentové ostění tunelů
Ostění traťových tunelů metra V.A, ražených pomocí
TBM, vytvoří 1,5 m dlouhé železobetonové prstence,
skládané z prefabrikovaných segmentů tzv. tybinků.
I když se podobné typy vyskytují už v dříve postavené
pražské podzemní dráze, pro trasu mezi Vypichem
a D ejvicemi odborníci vybrali ostění nové generace
s mimořádně vysokou přesností výroby prvků. Inspirovali
se v zahraničí, systémy zkoumali teoreticky, problémy
ověřovali experimenty. Ve výsledku se jim podařilo
navrhnout optimální řešení pro naše podmínky.
Segmentové ostění trasy V.A přispěje spolu s ražbou
pomocí TBM k minimalizaci poklesů na povrchu a tunely
spolehlivě zajistí proti zemním tlakům i před tlakovou
vodou. Pomohou k tomu přesně vyrobené segmenty osazené
hned v senecké prefě Doprastavu těsnicími páskami,
jež se po obvodu navléknou do připravených drážek a přilepí.
Na celou trasu bude zapotřebí asi 33 tisíc tybinků.
Šest vytvoří jeden prstenec ostění s vnějším průměrem
5,8 m, délkou 1,5 m a stěnou o tloušťce 25 cm. Hotové
prstence se s předchozími stabilizují spojovacími šrouby.
Aby byl v souladu počet lisů na TBM s členěním jednotlivých
segmentů a s počtem spojovacích šroubů, bylo
pro jeden prstenec navrženo pět velkých dílců a jeden malý
klínový závěrný, který má oproti ostatním jen třetinovou
velikost. Toto uspořádání a z něj vyplývající rozmístění
spojovacích šroubů koresponduje se 16 dvojicemi lisů
na TBM a s úhlem rotace prstenců v násobku 22,5 stupně.
Prstence jsou totiž všechny stejné, a to bez ohledu na to,
že musí vytvořit tunel se směrovými a výškovými oblouky.
Těch se dosahuje tak, že se délka prstence – 1,5 m –
po obvodu plynule a nepatrně mění. Geometricky řečeno:
podstavy válce opsaného prstenci jsou různoběžné. Pro
přímé vedení tunelu se potom prstence ukládají střídavě,
oblouky vytvoří postupné rotace jednotlivých za sebou
ležících prstenců kolem podélné osy tunelu (obr.). Jejich
polohu snadno definuje umístění závěrného tybinku.
Navržený systém umožňuje eliminovat spojitou podélnou
spáru mezi tybinky a zajistí mezi nimi vazbu podobně
jako u cihelného zdiva. Protože v Praze ještě není zhotoven
dostatečně dlouhý tunel, uvádíme pro názornost snímek
z ciziny, kde se podélná spára vyskytuje. Prostor mezi
vnějším povrchem ostění a výrubem dotěsní při stavbě
dvousložková injektážní hmota na bázi gelů. Neinjektuje
se jako dřív skrz ostění, ale při posunu TBM během ražby
vhání hmotu za prstence trubky, vedené podél štítu.
Na systému segmentového ostění tunelů metra V.A
pracovali odborníci z Metrostavu a METROPROJEKTU
Praha. Vymysleli jej tak, že je úsporný a vyhoví nejen definitivnímu
zatížení tunelu horninovým prostředím a provozem,
ale i nejvyššímu dočasnému lokálnímu zatížení
od lisů při ražbě, které vedlo jen ke zvýšení pevnostní třídy
používaného betonu. Univerzální tvar prstenců přispívá
i k jejich snadnější výrobě a sestavování. Vynalézavost
prostě spočívá v jednoduchosti, ale ta není jednoduchá

zdroj: noviny Metrostavu č.9 http://www.metrostav.cz/pdf/noviny/092011.pdf

108

Re: z tisku a médií

Reportáž o Tondovi...jinak všechno nejlepší k jeho dnešnímu svátku smile
http://www.novinky.cz/domaci/235278-nej … metra.html

Thumbs up Thumbs down

109

Re: z tisku a médií

Primátor Svoboda pokřtil druhý stroj pro ražbu pražského metra jménem Adéla
http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistr … j_pro.html

Na staveništi Vypich, v rámci Dne otevřených dveří, proběhl slavnostní křest druhého razicího štítu, který bude razit traťové tunely na 6 134 m dlouhém úseku pražského metra ze stanice Dejvická do stanice Motol. Stroj společně pokřtili primátor hlavního města Bohuslav Svoboda, první náměstek Karel Březina, generální ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy Martin Dvořák a generální ředitel Metrostavu Pavel Pilát.
18. červen 2011

Jméno stroje – Adéla - vybrali již dříve malí pacienti z Kliniky dětské chirurgie Fakultní nemocnice Motol. Metrostav pro ražbu traťových tunelů nyní využije oba dva razicí stroje – Tondu i Adélu, jejich délka přesahuje 100 metrů a průměr čelního štítu činí 6 metrů, váha každého z nich je téměř 900 tun.

„Pevně věřím, že razící štíty Adéla a Tonda - který již prorazil prvních 250 metrů tunelu - významně přispějí k tomu, že ražba bude i nadále probíhat dle plánu, a že nový úsek pražského metra ze stanice Dejvická do stanice Motol bude dokončen v roce 2014. Jeho součástí budou i čtyři nové stanice – Červený Vrch, Veleslavín, Petřiny a Motol,“ řekl primátor Bohuslav Svoboda.

„Adéla si s Tondou v ničem nezadá. Také ona si svými impozantními rozměry a vahou téměř 900 tun vydobývá zasloužený respekt. V příštích měsících ji čeká nesnadný úkol vyrazit víc než čtyřkilometrový tunel směrem do Dejvic. Věřím, že vše půjde hladce a po cestě nenarazí na žádné nepřekonatelné překážky,“ uvedl první náměstek primátora Karel Březina.

Oba stroje do České republiky poprvé přinášejí technologii TBM - EPB (Tunnel Boring Machine – Earth Pressure Balance), která je díky své šetrnosti vhodná pro ražby v městských aglomeracích, jak o tom svědčí příklady ze světa (Řím, Istanbul, Sao Paulo, Madrid atd.). Princip prací je odlišný od klasické ražby pomocí trhacích prací či bagrů a fréz a postupného zajišťování výrubu a následné montáže výztuže.  Technologie je založena na rozpojování horniny na čelbě tunelu pomocí rotující řezné hlavy (je osazena čtyřmi obrysovými valivými disky a řeznými noži, které lze podle druhu horniny vyměnit za valivá dláta). Rubanina následně prochází do odtěžovací komory, odkud jde pomocí šnekového dopravníku na pásy. Vytěžený prostor je v zadní části štítu ihned zajištěn předpřipraveným železobetonovým ostěním, tj. nevzniká zde žádný volný prostor.

Projekt nese název „Prodloužení metra V.A (Dejvická – Motol)“ a  realizuje ho Sdružení metro V.A, jehož členy jsou Metrostav, a.s., a Hochtief CZ, a.s.

Více informací poskytne: Ing. František Polák, tiskový mluvčí, Metrostav a.s., 266 709 294, 602 612 793V Praze 18. 6. 2011

110

Re: z tisku a médií

Praha 1. srpna (ČTK) - Stavbaři začali s ražbou další části pražského metra trasy A v místech budoucí stanice Veleslavín. Na místě dnes slavnostně podle tradice umístili sošku svaté Barbory, která je ochránkyní hasičů, horníků či stavitelů tunelů. ČTK to dnes řekl Jan Prosr ze společnosti Metrostav, která metro pro hlavní město staví.
'Barborka' podle pověry ochrání stavbaře před neštěstím. Dřevěnou sošku posvětil kaplan, poté byla umístěna do prosklené skříňky.
V hloubené jámě poblíž tramvajové zastávky Nádraží Veleslavín je již připraven stroj, který začne s ražbou ve směru do budoucí stanice Červený Vrch. První práce jsou naplánovány již na dnešní noční směnu, poznamenal Prosr.
Podle náměstka primátora Karla Březiny poté, co bude stanice proražena, budou dva speciální razící štíty pokračovat hloubením tunelů směrem na Červený Vrch, kde se již na stavbě stanice pracuje. 'Práce postupují podle plánu, díky speciálním razícím technologiím se trasa A prakticky prodlužuje před očima,' poznamenal Březina.
Razicí štíty byly dětmi z motolské nemocnice pokřtěny jako Tonda a Adéla. Oba razí tunely směrem z Vypichu na Petřiny. Tondovi chybí k dokončení tunelu do budoucí stanice Petřiny poslední metry, slavnostní proražení je naplánováno na příští týden.
Výstavba prodloužení metra A z Dejvic do Motola začala loni na jaře. Ražba všech tunelů by měla být hotova na přelomu let 2012 a 2013. Poté se v nich začnou umísťovat koleje a technologie. První soupravy metra by měly vyjet v roce 2014.
Stavba bude stát zhruba 19 miliard korun, Praha na ni zřejmě získá asi osm miliard korun z fondů Evropské unie. Na trase A přibudou stanice Červený vrch, Veleslavín, Petřiny a Motol. Délka trasy se tak prodlouží o více než šest kilometrů. Celkem pražské metro měří 59,4 kilometru, trasa A má nyní 11 kilometrů.

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistr … acala.html

111

Re: z tisku a médií

na ČT24 slibovali na dopoledne reportáž o Áčku

112

Re: z tisku a médií

no to je zas blábol sad

Začala ražba dalšího úseku metra A do Motola

11. 8. 2011 12:36, autor: hab

Praha - Výstavba metra dnes znovu o něco pokročí. Tunelové stroje dnes začnou razit nový úsek z konečné stanice metra A Dejvická až ke stanici Petřiny. Podle dosavadních informací by čtyři nové stanice metra A měl být dokončen na konci roku 2014, kdy se zde metrem projedou první cestující. Na nynější konečnou stanici Dejvická naváže Červený vrch, Veleslavín, Petřiny a nakonec Motol.

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/region … do-motola/

113

Re: z tisku a médií

Razicí štít se proboural do budoucí stanice metra Petřiny

Praha 11. srpna (ČTK) - Obří razicí štít, který razí prodloužení pražského metra A z Dejvické do Motola, se dnes proboural do budoucí stanice Petřiny. Ze staveniště na Vypichu tak prorazil za tři měsíce 500 metrů. Novinářům to řekl David Cyroň ze společnosti Metrostav, která metro společně s firmou Hochtief CZ staví. Metro by v novém úseku mělo začít jezdit v roce 2014.
Štít pojmenovaný Tonda bude nyní po kolejích přetažen prostorem budoucí stanice. 'V polovině září vyjede směrem do Veleslavína, kam dorazí na přelomu listopadu a prosince,' uvedl Cyroň. Ražba tamní stanice začala minulý týden.
Aby se mohla budoucí stanice Petřiny začít stavět, Metrostav vyrazil přístupovou štolu Markéta. 'Jinak bychom museli stanici budovat až poté, co jí projedou štíty. Nyní jsme již v předstihu,' řekl ČTK Jan Prosr z Metrostavu.
Metro budují dva razicí štíty. Druhý, který nese jméno Adéla, by měl do stanice Petřiny dorazit v září. Štít Tonda byl na staveništi na Vypichu smontován letos v dubnu, Adéla zhruba o dva měsíce později. Každý razicí štít za sebou táhne 'vlak“ technologického zázemí, které měří přes sto metrů. Vytěženou horninu odváží hotovým tunelem až na Vypich dopravník. Mezi stanicemi Veleslavín a Červený Vrch bude technologie obou štítů přemontována a zázemí bude končit ve stavební jámě na Veleslavíně.
Z ní stroje prorazí tunely přes stanici Červený Vrch do Dejvické. Tam budou hlavy štítů rozebrány a v noci přepraveny po kolejích metra do depa Hostivař. Razicí štíty totiž zároveň budují železobetonové ostění, takže průměr tunelů za nimi je menší než profil hlavy stroje. Technologické 'vlaky“ budou odpojeny a vytaženy ke stavební jámě, která vzniká v Kanadské ulici u Hadovky.
Prodloužení metra A se v současné době buduje i na dalších místech. Nedaleko budoucí konečné stanice Motol stavbaři pracují na plánovaném dočasném konci trasy. V těchto místech vybudovali rozlehlou stavební jámu, ze které již bylo vyraženo více než 200 metrů dvoukolejného tunelu, do kterého budou vlaky zajíždět a přes výhybky se vracet do trasy. U tunelů bude umístěn i objekt, který zajistí odvětrávání této části metra za provozu. 'Ze stejné jámy se může, pokud bude politická vůle a ekonomické možnosti, pokračovat v ražbě dále směrem na Bílou Horu a na ruzyňské letiště,' poznamenal Prosr.
U motolské nemocnice se buduje stanice, která bude podchodem pod Kukulovou ulicí propojena přímo s nemocničním areálem. Z Motola se zároveň razí dvoukolejný tunel, který by přes dva jednokolejné tunely měl být se stanicí Petřiny propojen do konce roku, řekl Prosr.
Stavba prodloužení trasy A začala v lednu 2010. Ražba všech tunelů by měla být hotova na přelomu let 2012 a 2013. Poté se budou dokončovat a začnou se v nich umísťovat koleje a technologie. První cestující by se v nich měli svézt v roce 2014.
Za prodloužení metra A město zaplatí asi 19 miliard korun, na stavbu chce získat dotaci přes osm miliard korun z fondů Evropské unie. Na trase A přibudou stanice Červený Vrch, Veleslavín, Petřiny a Motol. Délka trasy se prodlouží o více než šest kilometrů. Celkem pražské metro měří 59,4 kilometru, trasa A má nyní 11 kilometrů.
Šárka Dvořáková Karel Čapekhttp://www.praha6.cz/aktuality/tonda-se … 08-11.html


Marie Kousalíková v knize tváří napsal:

Slavnostní prorážka metra A v budoucí stanici Petřiny

„Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají“…
...trošku předbíhám, tato slova budou pravidelně slýchávat cestující zde až na podzim roku 2014.
Jsem ale velmi ráda, že je mohu říct už dnes – v okamžiku, kdy přijela do stanice Petřiny první souprava. Sice je to zatím jen „Tonda“, je celý ze železa a slitiny, neveze žádné cestující, ale je velmi pracovitý. Není to totiž tak dávno, co jsme ho křtili a už má za sebou půl kilometru z Vypichu až sem. A to ho ještě čeká cesta do Dejvic.
Je úžasné sledovat nejmodernější technologii v praxi v kombinaci s nasazením všech týmů, které zde pracují. Je úžasné sledovat, jak přibývá tato mimořádně důležitá podzemní stavba.
Všichni, kteří se na této stavbě podílejí mají můj obdiv i velký dík. Praha 6 totiž tuto stavbu velmi, velmi potřebuje.
Asi se ale shodneme, že ten nejúžasnější zážitek nás teprve čeká. A to moment, kdy slova „ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají…“ neuslyšíte ode mě, ale z reproduktorů soupravy metra. A na nástupištích nových stanic metra trasy A se nebude pohybovat pouze tento obdivuhodný ocelový obr Tonda, ale budeme zde potkávat živé Tondy, Adély, Marie, Tomáše, Pavli či Petry, děti s rodiči, studenty z petřinských kolejí, lékaře a pacienty z motolské nemocnice a další. Zkrátka všechny, kteří se zahájení provozu prodloužené trasy A už nemohou dočkat. A já patřím mezi ně.

114

Re: z tisku a médií

a ještě

http://www.novinky.cz/ekonomika/241591- … triny.html

http://praha.idnes.cz/tonda-se-prokopal … -zpravy_ab

115

Re: z tisku a médií

Půlhodinové video z prorážky včetně odborného výkladu.
http://www.youtube.com/watch?v=H5DZNo-HYjw
Zajímavá zmínka - posledních 30m razil stroj skrze už jednou vyraženou a později zas zabetonovanou štolu.

Thumbs up Thumbs down

116

Re: z tisku a médií

Noviny Metrostavu hned v první větě úvodníku otevřeně přiznávají, že stanice Petřiny je předražená smile
http://www.metrostav.cz/pdf/noviny/152011.pdf

Thumbs up +1 Thumbs down

117 Naposledy upravil: S_M_Lomoz (19.09. 2011 16.00)

Re: z tisku a médií

Praha 19. září (ČTK) - Razicí štít jménem Adéla, který razí prodloužení pražského metra A z Dejvické do Motola, se dnes proboural do budoucí stanice Petřiny. Trasu dlouhou 500 metrů zdolal za dva měsíce a jeden den, řekl ČTK František Polák ze společnosti Metrostav, která metro společně s firmou Hochtief CZ staví. Druhý štít Tonda se do stanice dostal už v srpnu. Metro by v novém úseku mělo začít jezdit v roce 2014.
V průměru šestimetrové štíty, kterým vybraly jména děti z motolské nemocnice, razí dva souběžné tunely směrem z Vypichu. Nyní jsou oba na Petřinách, v průběhu týdne by měl Tonda začít další ražbu ve směru k nové stanici Veleslavín. "Do cíle dorazí kolem Vánoc. Adéla pak o měsíc nebo měsíc a půl později," uvedl Polák. Se štítem Adéla dokázali dělníci mezi Vypichem a Petřinami prorazit maximálně 19,5 metru za den.

Finanční noviny / Regiony Impuls
Pražský deník
Mediafax
Volný

Thumbs up Thumbs down

118

Re: z tisku a médií

Tisková zpráva Metrostavu včetně pár fotek:

Na Petřinách už je také Adéla

http://www.metrostav.cz/cz/aktuality/ti … il?id=2333


DPP http://www.dpp.cz/razici-stit-adela-pro … e-petriny/

119

Re: z tisku a médií

Nasazení technologie TBM - EPB při výstavbě metra v pražských geologických podmínkách

Ing. Ermín Stehlík a Ing. David Cyroň, Metrostav a.s.

10. listopadu 2011 v 19 hodin, kavárna Potrvá, Srbská 2, Praha 6

Technologií plnoprofilových zeminových štítů TBM se pro její rychlost a bezpečnost razí dnes ve světě většina tunelů. Proto byla vybrána i na výstavbu prodloužení trasy metra V.A. Přednosti jejího využití a zkušenosti získané pro budování dalších podzemních děl.

Pozn.: Na tuto přednášku registrace není nutná.

Vědeckou kavárnu pořádá společnost Metrostav a.s.

http://www.tydenvedy.cz/sd/udalosti/kal … logie.html

120

Re: z tisku a médií

Ze stanice metra A Motol bude vidět obloha, i to se dozvíte v infocentru stavby v Praze 6
http://www.rozhlas.cz/regina/denik/_zprava/970416

Zajímá vás, jak se staví metro nebo se chcete podívat na aktuální fotografie z výstavby a model razícího štítu Tonda? Pak máte důvod k návštěvě informačního střediska stavby úseku metra A z Dejvic do Motola v Praze 6. V ulici K Lánu je otevřeno každé úterý od 14 do 18 hodin. Na novinky a zajímavosti týkající se nového úseku „áčka" se do infocentra šla zeptat také redaktorka Evelyna Kulíšková.

121

Re: z tisku a médií

asi sem smile

Martin_Šubrt napsal:

Čtvrtek, 17. listopadu 2011 - 19:18:52               

Ignác napsal:

Martin Šubrt - Nevím jestli Vám dobře rozumím. Vy byste prodloužení áčka koncipoval výrazně jinak, s jinak umístěnými stanicemi na Evropské?

Ignác: Na základě výsledků studií od roku 1985 do roku 2003 by jakékoli řešení bylo výrazně koncepčně jiné.

1. A se zde nemělo prodlužovat před stavbou D. Prostě proto, že zde A vede tam, kde jsou tramvaje a ještě ne plné, jinde autobusy.

2. Nebyl žádný logický důvod vést A na Motol. Maximálně přes Petřiny.

3. Když už, míjíme Vypich jako potenciální přestupní body a vhodný terminál.

3. Rychlodráha mohla stáhnout busy i auta z regionu z Evropské levněji a dříve, bez nutnosti nyní prodlužovat A. Jen měla Praha víc spolupracovat na ivestici státu.

4. Stanice Červený Vrch není v těžišti zástavby, které má sloužit. Má vestibul směrem do obchoďáku, i když mohla mít dva vestibuly...kdyby se nešetřilo s vizí, že se pojede oklikou na letiště, tak aby to bylo levnější.

5. Záchytné možnosti tohoto prodloužení byly téměř nulové. Stavba se projektovala jako první etapa prdloužení na letiště a Dlouhou Míli. jenže absurdita vedení přes Motol a Bílou Horu další prodloužení snad naštěstí zazdila. Jenže teď je to provizorium. U Motola a Petřin a Červeného Vrchu není možnost záchytu žádná. U Veleslavína nebyla ůvodně také, pak se vybudily aktivity na patrový bus terminál a P+R, ale pozor, s výhledem na dostavbu baráku nad tím a postupnou redukcí stání pro P+R i busy na jedno patro. S odkazem na Dlouhou míli, kam ale metro nedojede.... Kdo ví, jak tohle dopadne. On i Veleslavín v koncepci v okamžiku otevření bude stačit jen ta tak.

29.června 2007
http://subrt.blog.idnes.cz/c/5823/Smutn … -o-doprave- v-Praze-6.html

14.červenec 2009
http://subrt.blog.idnes.cz/c/91780/Metr … ktereho-zu stava-rozum-stat.html

15.červenec 2009
http://subrt.blog.idnes.cz/c/91790/Chte … lodrahu-Bu dou-mit-oboji.html

30.srpen 2010
http://subrt.blog.idnes.cz/c/153086/Pro … red-deckem -Podle-abecedy-to-neni.html

Ne že bych něco z uvedeného již mírně nepoopravil, ale obecně celou stavbu vnímám stále stejně. Jako maniakální plýtvání veřejných prosředků do oblasti, kde byla možná jiná řešení, levnější, za pětinu ceny (placenou městem) s podobným efektem. Prostě jako utrácení za ěnco, co opravdu nebylo potřeba, jen P6 si to prostě přála :-)....Je to tu už dlouho, tahle P6 přání. Viz třeba zrušení "nádražíčka" na Hradčanské apod.
http://www.k-report.net/presmerovani/?prispevek=2323630

122

Re: z tisku a médií

Noviny Metrostavu: Cesta po staveništích nového úseku metra V.A ze stanice Dejvická do Motola na straně 4

Když se stavbařům řekne metro V.A, asi každému z nich se jako první vybaví technologie TBM. Konkrétně dva zeminové štíty, které malí pacienti z Kliniky dětské chirurgie FN v Motole pojmenovali Tonda a Adéla. Každý z nich vyrazí jeden traťový tunel o délce 4050 m mezi Vypichem a stanicí Dejvická. Tonda už má ze své práce hotovou více než čtvrtinu, Adélu fotograf zachytil při průtahu stanicí Petřiny (foto č. 1). Tato jednolodní stanice, kterou sdružení našich divizí 5 a 8 razí pomocí NRTM, už má dokončené oba boční výruby a ve středním téměř celou kalotu (foto č. 2), v Brunclíkově ulici se naši pracovníci připravují na zahájení ražby eskalátorového tunelu (foto č. 3). V traťových tunelech mezi stanicemi Petřiny a Veleslavín je rozpojovaná hornina pevnější než na začátku prací, oba štíty se proto do ní zavrtávají pomocí hlav s valivými dláty (foto č. 4), která nahradila původní řezné zuby. Podpora TBM, vyvezení vyrubané horniny i návoz tybinků na ostění dnes probíhají ze zařízení staveniště BRE1 na Vypichu. Nedaleko Evropské třídy, na staveništi E2, je však už vyarmovaná a z poloviny zabetonovaná deska (foto č. 5), která bude po protažení obou štítů sloužit jako základna druhého logistického centra, jež umožní zkrátit cestu všech výše uvedených činností. Trasa V.A je už prostě rozestavěna po celé délce. Pracovníci Metrostavu řídí i práce na úpravách stávající stanice Dejvická a provádějí tryskovou injektáž pod Evropskou ulicí u staveniště E1. Na výstavbě stanice Veleslavín (foto č. 6) pokračuje v subdodávce společnost Subterra. Zaměstnanci firmy HOCHTIEF CZ, se kterou tento úsek metra stavíme ve sdružení, razí stanici na Č erveném vrchu (foto č. 7), dvoukolejný traťový tunel mezi Petřinami a Motolem a tunel pro obratové koleje. Provádějí také zemní práce a zajišťování stavební jámy pro hloubenou stanici Motol. Ze svých pracovišť by stavbaři měli odejít už za tři roky, kdy by měl nový úsek metra zahájit provoz.

Thumbs up Thumbs down

123

Re: z tisku a médií

Praha 5. prosince (ČTK) - Razicí štít Tonda, který hloubí prodloužení pražského metra A, se dnes proboural do budoucí stanice Veleslavín. Cesta mu trvala dva měsíce. Prorazil při ní více než kilometr tunelu. Druhý štít jménem Adéla, který razí paralelní tunel, se do stanice dostane asi v polovině ledna. První soupravy metra by na nově vybudovanou trasu měly vyjet v roce 2014.
"Na vlastní oči jsem se opět přesvědčil, že stavba metra pokračuje dobře a bez kolizí," poznamenal primátor Bohuslav Svoboda (ODS).
Ačkoli je právě dokončený úsek dvojnásobný proti předchozímu z Vypichu na Petřiny, Tonda si s ním poradil za polovinu doby. Denně se provrtal až 28,5 metry.
Metro A bude prodlouženo z Dejvické až do Motola. V průměru šestimetrové štíty, kterým vybraly jména děti z motolské nemocnice, razí dva souběžné tunely směrem z Vypichu. Tondovi nyní zbývá prorazit trasu z Veleslavína na Červený Vrch a do Dejvic.
Výstavba začala loni na jaře. Ražba všech tunelů by měla být hotova na přelomu let 2012 a 2013. Poté se v nich začnou umísťovat koleje a technologie. Nový úsek bude měřit více než šest kilometrů. Jeho součástí budou čtyři nové stanice Červený Vrch, Veleslavín, Petřiny a Motol. Vzniknout by měl mimo jiné i autobusový terminál Veleslavín a autobusové obratiště Vypich.
Stavba bude stát zhruba 19 miliard korun. Podle primátora Bohuslava Svobody (ODS) je dokončení metra A jednou z priorit hlavního města. Vedení Prahy proto zvažuje několikamiliardový úvěr od Evropské investiční banky. Podle dřívějších informací naopak na přípravu metra D zatím město nedá ani korunu.
Celkem pražské metro měří 59,4 kilometru, trasa A má nyní 11 kilometrů.

Thumbs up Thumbs down

124

Re: z tisku a médií

MHMP: Tonda prorazil do stanice Veleslavín a už je v půlce cesty do Dejvic

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistr … vin_a.html


Metrostav: Tonda prorazil do stanice Veleslavín a už je v půlce cesty do Dejvic

datum vydání: 5. 12. 2011

V rekordním čase dvou měsíců zvládl plnoprofilový razicí štít Tonda propojit Petřiny a Veleslavín, budoucí stanice pražského metra na trase V. A. V pondělí 5. prosince 2011 odpoledne dokončil poslední z 1062 metrů levého traťového tunelu a za přítomnosti primátora hlavního města Prahy Bohuslava Svobody, generálního ředitele Metrostavu Pavla Piláta a dalších hostů slavnostně prorazil do stavební jámy na Veleslavíně. Ražba metra tak postupuje stále rychleji: přestože právě dokončený úsek je oproti tomu předcházejícímu z Vypichu na Petřiny dvojnásobný, Tonda si s ním poradil v poloviční době. Podařilo se mu to také díky maximálnímu dennímu výkonu 28,5 metrů. Raziči Metrostavu se museli vypořádat s výrazným klesáním, dosahujícím v jednom místě až téměř 4 procent. Kvůli němu se ražba tohoto úseku fakticky prodloužila zhruba o osm metrů.
„Na vlastní oči jsem se opět přesvědčil, že stavba metra pokračuje dobře a bez kolizí. Praha bohužel nedostala ani korunu ze státního rozpočtu, což je v evropském měřítku raritou a ve spojitosti se současnými neveselými hospodářskými výhledy je stavba metra A pro Prahu velmi složitá. Přes toto všechno trasu, která propojí hustě obydlené oblasti podél Evropské a Kladenské ulice, dokončíme,“ řekl primátor hlavního města Bohuslav Svoboda.
„Již třetí prorážka v krátkém časové sledu, z toho druhá Tondova, jsou důkazem, že technologie TBM byla pro pražské geologické podmínky zvolena vhodně. A také, že ji naše razičské týmy zvládají stále dokonaleji“, uvedl Ing. P. Pilát.
Technologie TBM funguje na principu vyrovnávání tlaků při rozpojování horniny řeznými nástroji. Štít za sebou přitom nezanechává hrubý tunelový profil, ale rovnou buduje ostění. Tonda při cestě z Petřin na Veleslavín položil přes 700 prstenců o šíři 1,5 metru. Po prorážce ho raziči přetáhnou přes hloubený úsek stanice a v polovině ledna 2012 začne ražbu směrem k stavební jámě E2 v ulici Evropská. Krátce poté by měl dorazit na Veleslavín i druhý razicí štít Adéla.
Nový úsek pražského metra ze stanice Dejvická do stanice Motol bude dokončen v roce 2014. Linka A bude mít čtyři nové stanice – Červený Vrch, Veleslavín, Petřiny a Motol. Projekt nese název „Prodloužení metra V. A (Dejvická – Motol)“ a realizuje ho sdružení Metrostav – Hochtief.

http://www.metrostav.cz/cz/aktuality/ti … il?id=2372

125

Re: z tisku a médií

Praha metro do Motola dostaví, půjčí si od EIB

13. 12. 2011 14:51, autor: mld

Praha – Trať metra z Dejvic do Motola Praha dokončí. Primátor Bohuslav Svoboda uvedl, že peníze, kterých se městu nedostává, si vypůjčí od Evropské investiční banky. Mělo by jít o dvě až tři miliardy korun. Radní na dnešním jednání schválili smluvní dokumentaci k úvěru a Praha si bude moci půjčit až 11 miliard korun.

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/region … si-od-eib/