76

Re: z tisku a médií

Mirajz napsal:

Vzhledem k použitému slovesnému času je už tunel dávno hotový,

nechci se nikoho zastávat, ale asi by bylo dobré si přečíst celou větu...
tam to podle mě sedí smile

Svoboda napsal:

Myslím, že až za pár let budete jezdit metrem, budete mít jednou hezkou vzpomínku, na to, že jste vymyslely jméno pro razící štít, který hloubil úsek metra dlouhý 6 134 kilometrů.

ty kila jsou samozřejmě navíc, je otázka, jestli to řekl a nebo to někdo špatně zapsal... smile
ale co my víme, kolik toho štít ještě v budoucnu vyrazí... smile

77

Re: z tisku a médií

kasme napsal:

..
nechci se nikoho zastávat, ale asi by bylo dobré si přečíst celou větu...
tam to podle mě sedí smile ...


Mea culpa smile

kasme napsal:

..ty kila jsou samozřejmě navíc, je otázka, jestli to řekl a nebo to někdo špatně zapsal... smile
ale co my víme, kolik toho štít ještě v budoucnu vyrazí... smile

To je mi jasné. Jen mě pobavil ten maličký rozpor v délce a tak jsem neodolal. smile

Thumbs up Thumbs down

78

Re: z tisku a médií

a snad ani to číslo nesedí, i kdyby to byly metry smile

79

Re: z tisku a médií

kasme napsal:

a snad ani to číslo nesedí, i kdyby to byly metry smile

Jedno lidové moudro praví. "Co je psáno, ...". Při serioznosti a úzkostlivém se držení pravdy našich novinářů ... atd. smile Kdo ví, třeba autor oné písemné statě do ní skryl své toužebno. big_smile

Thumbs up Thumbs down

80

Re: z tisku a médií

dp kontakt 3 /2011

http://www.dpp.cz/download-file/3801/novy-soubor.pdf

81

Re: z tisku a médií

V 8:20 na ČT24 živě z Vypichu o TBM.

Thumbs up Thumbs down

82

Re: z tisku a médií

informace pro nám moc nové nebyly, ale obrázky byly zjevně čerstvé smile

za chvíli to bude určitě dostopné i na webu ČT

83

Re: z tisku a médií

odpoledne se můžeme těšit na další spousty obrázků ve všech médiích smile

ČTK napsal:

10:00 Slavnostní křest nového stroje TBM, kterým bude ražena trasa pražského metra V.A. (Dejvická - Motol). Zúčastní se mimo jiné primátor Bohuslav Svoboda.
Místo: staveniště Vypich, Praha 6

84

Re: z tisku a médií

už je to tady  http://magistrat.praha-mesto.cz/default … -404303720

První stroj pro ražbu pražského metra z Dejvické do Motola pokřtěn

Slavnostní křest plnoprofilového razicího štítu, který bude razit většinu traťových tunelů na 6 134 m dlouhém úseku pražského metra ze stanice Dejvická do stanice Motol, proběhl dopoledne 21. března na staveništi na Vypichu. Stroj společně pokřtili primátor hlavního města Bohuslav Svoboda, první náměstek Karel Březina, předseda Výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy pro oblast dopravy Petr Hána, starostka Městské části Praha 6 Marie Kousalíková, generální ředitelé Dopravního podniku hl. m. Prahy Martin Dvořák a Metrostavu Pavel Pilát.

Thumbs up Thumbs down

85

Re: z tisku a médií

Razicí štít pro metro Tonda pokřtěn
http://www.dpp.cz/razici-stit-pro-metro-tonda-pokrten/
včetně pár fotek

86

Re: z tisku a médií

perličky z Oldies radia

"štíty začnou razit stanice"

"vyrazí z Vypichu již za pár dní a to samozřejmě směr Motol"

nevím jestli to cituji úplně přesně, ale ten základ tam je smile


a Praha 6
http://www.praha6.cz/aktuality/stavebni … mp;String=

87

Re: z tisku a médií

Tady je i nějaké video:

Proč BLANKU NEPRORAZIL TONDA? Bude kopat metro A
http://tn.nova.cz/zpravy/regionalni/pro … tro-a.html

88

Re: z tisku a médií

Prochaine napsal:

Tady je i nějaké video:

Proč BLANKU NEPRORAZIL TONDA? Bude kopat metro A
http://tn.nova.cz/zpravy/regionalni/pro … tro-a.html

Od tn.nova pouze bombastický titulek, jako obvykle, ale ani slovo o tom, proč Tonda nedefloroval Blanku. smile Některé skandaliózně zaujaté čtenáře by to přece mohlo zajímat. big_smile

Thumbs up Thumbs down

89 Naposledy upravil: obr (22.03. 2011 11.09)

Re: z tisku a médií

http://www.silnice-zeleznice.cz/clanek/ … metra-v-a/

Technická data razicích štítů použitých na ražby prodloužení trasy metra V.A

Všechny podzemní stanice budou raženy Novou rakouskou tunelovací metodou (NRTM). Traťové tunely z Vypichu do stanice Motol budou dvoukolejné a ražené též NRTM.

Ostatní tunely budou jednokolejné a budou ražené dvěma plnoprofilovými razicími štíty – technologií TBM-EPB. Tato metoda je pro dané podmínky oproti NRTM šetrnější, bezpečnější a také rychlejší. I v problematickém podloží se počítá s měsíční ražbou až 360 m. Ve světě se používá na přibližně 80 % nově budovaných tunelů a např. zhruba 2/3 prací na 57 km dlouhém Gotthardském průsmyku ve Švýcarsku byly provedeny tímto způsobem.

Toto označení je odvozeno od anglického názvu Tunnel Boring Machine – Earth Pressure Balance a specifikuje typ použité technologie TBM (vyrovnávání tlaků během ražby za pomoci rozpojené zeminy).

Pro ražbu jsou vyrobeny štíty s pořadovými čísly S-609 (Tonda) a S-610 (Adéla); výrobce firma Herrenknecht (Německo)

Razicí štíty se postupně po částech dopravují na staveniště BRE1, ležící východně od křižovatky Vypich zhruba 500 m před stanicí Petřiny. Jednotlivé díly se spouštějí na předem připravená lůžka ve dně montážní šachty z převrtávaných pilot průměru přes 21 m a hloubky 34 m, kde probíhá kompletace stroje. Celý razicí komplex je pak spojen v jeden celek a dostrojen v montážní komoře, což je dvoukolejný tunel metra navazující na montážní šachtu.

Ražby jednokolejných tunelů metodou TBM budou zahájeny v dubnu 2011 na levé tunelové troubě (pohled ve směru ražby) pomocí stroje S-609 Tonda. Montáž a zahájení ražeb pomocí druhého stroje, jehož označení je S-610 Adéla, jsou plánovány s tříměsíčním odstupem.

Celkově oba stroje TBM EPB vyrazí jednokolejné tunely o délce 8100 m (2x4050 m).

Jde o zeminové štíty s průměrem řezné hlavy 6080 mm; celková délka stroje přesahuje 100 metrů, váha je téměř 900 tun. Řezná hlava je rozdělena do tří celků pro usnadnění její demontáže po ukončení ražeb. Osazena je 17 dvojitými valivými dláty a čtyřmi jednoduchými obrysovými dláty, která lze vysunout a zvětšit tak ražený průměr na 6100 mm. Pro ražbu v zeminách je možno kompletně vyměnit valivá dláta za řezné nože, které v měkkém prostředí pracují lépe (Nyní má hlava řezné nože)

Princip ražby stroji TBM EPB je založen na rozpojování horniny na čelbě tunelu pomocí řezných nástrojů umístěných na rotující řezné hlavě. Rozpojená hornina pak prochází přes otvory v řezné hlavě do odtěžovací komory, kde se promíchává s již rozpojenou rubaninou. Tlaková síla od tlačných válců se pak přenáší do rozpojené rubaniny prostřednictvím tlakové přepážky. Tímto pak brání nekontrolovanému pronikání rubaniny z čelby tunelu do tlakové komory.

Rozpojená rubanina je z odtěžovací komory dopravována pomocí šnekového dopravníku do tunelu na tunelový pás, kde je již atmosférický tlak.

Řezná hlava, odtěžovací komora a pohon řezné hlavy je spojen v jeden kompaktní celek doplněný o přetlakovou část. Tento kompaktní celek (štít) po obvodě doplňují dvojice tlačných hydraulických pístů, které se vysouvají a opírají o poslední zbudovaný prstenec segmentového ostění a tím posouvají celý komplex stroje i se závěsem vpřed.

O pohon řezné hlavy se stará šest hydraulických motorů s příkonem 1200 kW. Šestnáct dvojic hydraulických pístů generuje maximální přítlak na čelbu o velikosti 39000 kN.

Závěs stroje je s touto motorovou částí stroje spojen ocelovou konstrukcí v podobě mostu. Ten je zde proto, aby celá spodní část tunelu zůstala volná pro transport a budování segmentového ostění. K montáži ostění slouží vakuový erektor, dopravující jednotlivé segmenty ostění do správné pozice.

Za mostem se nachází řídicí kabina a další nezbytné prvky, jako například pásový dopravník, který probíhá celým komplexem závěsu stroje. Závěs tvoří jednotlivá technologická centra, potřebná pro chod celého systému. Jedná se o sekci obsahující hydraulické pumpy, trafostanice, bubny s vlečnými kabely a potrubím, sekci pro prodlužování veškerých vedení v tunelu atd.

Obsluha
Pro každý štít jsou potřeba tři osmičlenné posádky, složené z profesně zdatných lidí – nejlépe středoškoláků, popřípadě i vysokoškoláků s jazykovými a počítačovými znalostmi. TBM bude řídit pilot, v jehož kabině, umístěné v polovině stroje, se budou sbíhat všechna data o příkonech i výkonech zařízení. Pro oba štíty bude ještě v závěsu pracovat společný tým asi 12 lidí, který bude zajišťovat logistiku.

Thumbs up +1 Thumbs down

90

Re: z tisku a médií

noviny Metrostavu 5/2011 http://www.metrostav.cz/pdf/noviny/052011.pdf

TBM dětskýma očima
Tunelovací stroje, které vyrazí metro V . A , se jmenují Tonda a Adéla. Názvy vymysleli malí pacienti z Kliniky dětské chirurgie Fakultní nemocnice v Motole. Nakreslili i obrázky, na nichž zobrazili, jak si představují TBM, které už brzy zahájí ražbu tunelů ze staveniště nedaleko motolské nemocnice do Dejvic.
Někdo si pojmenuje auto nebo dům, tuneláři mají ve zvyku pokřtít své tunelovací stroje (TBM). Většinou dostávají ženská jména, třeba nejdelší železniční tunel na světě – Gotthardský – razily Gabi, Heidi a Sissi. Našim štítům, které od firmy Herrenknecht získaly pořadová čísla 609 a 610, budou pracovníci Metrostavu říkat Tonda a Adéla. „Jako první začne pracovat Tonda. Jsem rád, že už oba TBM mají jméno a nemusíme jim říkat čísly,“ uvedl vedoucí projektu Ing. David Cyroň, který řídí sdružení divizí 8 a 5, jež ražby traťových tunelů provede.
Jak tunelovací stroj vypadá, žádné dítě nevědělo, vždyť poslední podobný štít v Praze pracoval před více než 30 lety. Přesto technicky nadaní kreslíři pochopili, že se do podzemí musí dostat z povrchu (obr. č. 1). Věděli, že stavba s jeho pomocí téměř neovlivní život lidí nad ním (obr. č. 2) a že stroje musí mít silnou řeznou hlavu (obr. č. 3). Uměli nakreslit, že TBM začnou pracovat kousek od nemocnice (obr. č. 4) a Metrostav při jejich použití bude velmi dbát na bezpečnost (foto č. 5).
Za spolupráci věnovala naše firma nemocnici DVD přehrávače a drobné dárky. Snad dětem zpříjemní pobyt stejně jako nové metro dopravu všem jeho uživatelům.


a fotka nového modelu TBM na poslední straně
Je to Tonda, má červenou hlavu smile Adélka je blondýna smile smile

Velký zájem tu vzbuzoval model zeminového štítu TBM (foto č. 2), s jehož pomocí Metrostav vyrazí traťové tunely metra V. A. Zastavil se u něj i prezident Skupiny Metrostav Jiří Bělohlav se specialistou Ing. Ermínem Stehlíkem a také vedoucím projektu Ing. Davidem Cyroněm z divize 5 (foto č. 3 zleva).

91

Re: z tisku a médií

Drak napsal:

Před chvílí byla v repríze pořadu Prizma na ČT24 reportáž Supermoderní a superbezpečná technologie pro ražbu tunelů. Bylo to ražbě VA, pěkné animace, odborně správné a přitom srozumitelné komentáře.  big_smile)  :thumbup:

http://www.ct24.cz/vysilani/2011/04/02/ … -prizma/1/

ceskatelevize.cz napsal:

Tunelů pod Prahou neustále přibývá. Jak se budou v příštích letech razit? A budou se opakovat problémy jako v případě tunelu Blanka? S novou moderní razící soupravou už nejspíš ne. Uvidíte v příštím dílu magazínu Prizma.

ČR – Jistě si všichni vzpomínáte na problémy, které provázely ražení pražského tunelu Blanka. Stavba se několikrát propadla a v jednom případě dokonce vážně ohrozila jednoho z dělníků. Právě proto, že geologické podmínky v Praze nejsou pro budování tunelů vůbec ideální, rozhodli se projektanti nasadit při ražbě nové trasy metra A supermoderní a superbezpečnou technologii. A štáb Prizmy se zajel podívat přímo na pražský Vypich, kde nový stroj dávali dohromady.

92

Re: z tisku a médií

Druhé TBM je hotové
Ve čtvrtek 4. března skončila ve Schwanau přejímka druhého tunelovacího stroje, pojmenovaného Adéla. Kromě specialistů z české a německé strany se jí zúčastnil i Jiří Bělohlav, prezident Skupiny Metrostav. Fotograf jej zachytil v diskusi s ředitelem naší divize 5 Ing. Václavem Soukupem, jejím expertem Ing. Ermínem Stehlíkem, výrobně-technickým ředitelem firmy Ing. Ivanem Hrdinou, technickým náměstkem divize 5 Ing. Borisem Šebestou a specialistou z centrály Metrostavu
Ing. Karlem Rösslerem, Ph.D. (foto č. 1 zprava).
Sto metrů dlouhá a téměř 800 tun těžká Adéla se od svého předchůdce červenohlavého Tondy, o jehož křtu píšeme ve fotoreportáži, téměř neliší. Našim technikům s jejími zkouškami pomáhal britský odborník John Foster (foto č. 2 druhý zprava), který je naším konzultantem pro ražby pomocí moderního TBM. Zúčastnil se už vloni v prosinci přejímky prvního stroje, takže dopodrobna zná nejen detaily lisů, na které ukazuje na třetí fotografii, ale i kompletní průběh jejich odzkoušení.
Tybinky pro ostění tunelu, které vyrábí sdružení divize 5 Metrostavu a Doprastavu ve slovenském Senci, budou ze skladky segmentů na staveništi k vakuovému erektoru dopravovat speciální kolová vozidla, nazývaná MSV (Multi Servise Vehicle) – viz foto č. 4. Jsou extrémně nízká a úzká, aby mohla projet pod celým závěsem stroje, a k tomu poměrně dlouhá. Také s nimi se musí obsluha TBM dobře seznámit. Tibor Lenčeš (foto č. 5) z divize 5 se přesvědčil, že projet s nimi zatáčku není úplně snadné.

zdroj: noviny metrostavu č.6
http://www.metrostav.cz/pdf/noviny/062011.pdf

na 1.stránce foto řezné hlavy Adélya na poslední fotoreportáž z křestu Tondy

93

Re: z tisku a médií

Nové stanice metra na lince A změní tvář Prahy a ulehčí Dejvicím
23. dubna 2011  9:39

    Nové stanice metra na trase A se podepíší na svém okolí. S rokem 2014 na Veleslavíně vznikne autobusový terminál a kanceláře. U stanice Červený Vrch by zas mělo stát obchodní centrum. Obnoví se zde i park a přibude stromů.
    video     Jak se staví metro. Natáčeli jsme na Vypichu

    Výstavba nových stanic na lince metra A usnadní cestu do motolské nemocnice a změní vedení autobusových linek v Praze 6. Kromě toho však promění k nepoznání okolí budoucích stanic metra.

    Změnu pocítí i obyvatelé sídliště Červený Vrch, kde bude stát stejnojmenná zastávka. Tady kromě výstupu z metra developer postaví i nové obchodní centrum, kanceláře a podle místostarosty Prahy 6 Reného Pekárka i byty.

    "Na výstavbu obchodního domu a kanceláří již je vydané územní rozhodnutí, plocha prodejních míst by měla být asi 17 tisíc metrů čtverečných. Naším cílem samozřejmě je, aby bylo zprovozněné společně se stanicí metra Červený Vrch," popisuje Pekárek.

    Ze stanice by se lidé k obchodům dostávali novým podchodem. Obchodní centrum se totiž bude rozprostírat v proluce v části Prahy 6 nazývané Bořislavka.

    Kvůli výstavbě metra se také obnoví park nedaleko Kanadské ulice. Stavební firma, která si v něm vytvoří své zázemí, jej bude muset uvést do původního stavu, navíc se tu počítá s výsadbou nových stromů.
    Místo na Dejvickou pojedou autobusy na Veleslavín

    Další stanicí na trase, kterou bude "hlas metra" oznamovat, je Veleslavín. Tato zastávka má ulevit přetížené Dejvické, kam se sjíždějí autobusy nejen z Prahy 6, ale také z části středních Čech.

    Na provizorních zastávkách, umístěných pod okny dejvických činžáků, tak po roce 2014 už nebude ani zdaleka takový ruch jako dnes. Většina autobusů, a to především těch středočeských, skončí na Veleslavíně, kde přímo vedle výstupu z metra bude stát dvoupatrový autobusový terminál.

    I tady se počítá s administrativním centrem, není však vyloučeno, že se tu kromě kanceláří objeví také obchody. "Tato budova zřejmě nezačne fungovat zároveň s otevřením metra, ale mezi developery je o ni zájem. Chceme však více nabídek, než máme teď," říká generální ředitel Dopravního podniku Martin Dvořák.

    Zároveň by tato stanice metra mohla ulevit i dejvickým ulicím, kde zabírají parkování auta se středočeskou poznávací značkou. Po dokončení delší trasy metra A by mohly zaparkovat už na Veleslavíně.

    "V plánech tu máme veliké parkoviště P+R, kde by místo našlo asi šest set aut. Bude v několika podlažích a další patra nad ním budou kanceláře," říká David Krása, šéf Metroprojektu, který prodloužení trasy metra A projektuje.

    Stanice Veleslavín se stane důležitým přestupním uzlem. Kromě autobusů tudy vede ještě železniční trať spojující Prahu s Kladnem.

    U stanice Petřiny by zase měly autobusy najít odstavné parkoviště. Konečná metra bude v Motole, odkud měla podzemka pokračovat na Ruzyň. Tato varianta však padla, ve hře však je, že by mohla v budoucnu pokračovat směrem na Řepy a Zličín.

Zdroj iDnes

Thumbs up Thumbs down

94

Re: z tisku a médií

nevím jestli zde tento odkaz již není, myslím že ne....
- celkem dobré informace včetně foto
http://strategickeprojekty.dpp.cz/metro/trasa-a

Thumbs up Thumbs down

95

Re: z tisku a médií

Mirajz napsal:
Prochaine napsal:

Tady je i nějaké video:

Proč BLANKU NEPRORAZIL TONDA? Bude kopat metro A
http://tn.nova.cz/zpravy/regionalni/pro … tro-a.html

Od tn.nova pouze bombastický titulek, jako obvykle, ale ani slovo o tom, proč Tonda nedefloroval Blanku. smile Některé skandaliózně zaujaté čtenáře by to přece mohlo zajímat. big_smile

Odpověď je nasnadě. To proto, že jednokolejný tunel pro metro má jednak kruhový profil a jedna je podstatně menší, než dvou až třípruhový tunel silniční. Ani takto povrchní odpovědi se od většiny zdejších medií nikdo nedozví.

Thumbs up Thumbs down

96

Re: z tisku a médií

trent napsal:
Mirajz napsal:
Prochaine napsal:

Tady je i nějaké video:

Proč BLANKU NEPRORAZIL TONDA? Bude kopat metro A
http://tn.nova.cz/zpravy/regionalni/pro … tro-a.html

Od tn.nova pouze bombastický titulek, jako obvykle, ale ani slovo o tom, proč Tonda nedefloroval Blanku. smile Některé skandaliózně zaujaté čtenáře by to přece mohlo zajímat. big_smile

Odpověď je nasnadě. To proto, že jednokolejný tunel pro metro má jednak kruhový profil a jedna je podstatně menší, než dvou až třípruhový tunel silniční. Ani takto povrchní odpovědi se od většiny zdejších medií nikdo nedozví.

A kromě toho ražba štítem neumožňuje změnu z třípruhu na dvojpruh a naopak.
A taky nevědí že Vypich-Motol se dělá NRTM, stejně jako všechny stanice.
V nějakém článku dokonce bylo (volně cituji): " protože Blanka pořád propadá, tak zvolili bezpečnější ražbu tunelovacím štítem, a pro jistotu budou razit dva menší tunely". big_smile
Jak praví klasik: "Vy jste od novin." "Kde?"

Thumbs up +1 Thumbs down

97

Re: z tisku a médií

Nová technologie ražby tunelů na pražském metru
zdroj: http://www.metroprojekt.cz/files/casopi … oweb_1.pdf

Snem celé stávající generace tunelářů v České republice bylo použití nejmodernější technologie ražby tunelů – štítů TBM na některé z tunelových staveb v ČR.

Pro provádění ražených jednokolejných tunelů na stavbě „Prodloužení trasy A metra v Praze ze stanice Dejvická“ METROPROJEKT Praha navrhl, aby byly tunely vyraženy pomocí razicích strojů TBM místo v posledních 20 letech běžně používané nové rakouské tunelovací metody. Tento návrh naší firmy byl akceptován investorem a v tomto duchu byly zpracovány všechny přípravné projekty. Zvolený způsob ražby přináší mnoho výhod, jako je například minimalizování rizika poklesů při ražbách, dosahování vysokých denních výkonů (až 30 m denně) nebo že za strojem zůstává hotové definitivní ostění.

Dodavatel stavby, firma Metrostav, a. s., si vybral razicí štít od světového lídra v oblasti tunelovacích strojů – od firmy Herrenknecht z německého Schwanau. Zástupci firem METROPROJEKT Praha a. s., Metrostav, a. s., Dopravního podniku hlavního města Prahy, a. s., a IDS, a. s., se ve dnech 14.–15. 12. 2010 zúčastnili v sídle firmy Herrenknecht převzetí prvního ze dvou štítů vyrobených pro pražské metro. Při této příležitosti nám byla umožněna prohlídka kompletních výrobních, vývojových a učebních prostor firmy. Firmou Herrenknecht nás provázel, odborný výklad přednášel a na naše otázky ochotně odpovídal projektový vedoucí pro štíty pražského metra Patrick Rennkamp. Během procházení jednotlivými halami jsme postupně viděli zrod těchto složitých strojů od masivních odlitků hlav štítů, jejich opracování na obrovských soustruzích a frézách přes výrobu složitých hydraulických rozvodů až po oživení samotného stroje pomocí elektronických přístrojů a výkonných počítačů. Až tehdy si člověk uvědomí neuvěřitelnou složitost celého zhruba 100 m dlouhého stroje a napadne ho, že je to společně s lety do vesmíru nebo ropnými plošinami jeden ze strojařských vrcholů lidstva.

V poslední hale nás čekal sestavený a kompletně oživený štít s číslem S609 (firma čísluje postupně všechny vyrobené štíty od svého založení) určený pro ražbu pražského metra. Hlava štítu má průměr 6060 mm, délka stroje je necelých 100 m a vnitřní průměr montovaného ostění 5300 mm. Štít byl již téměř plně funkční, hlava se točila, jako by se nemohla dočkat, až se zakousne do pražského podloží, a celý štít se leskl novotou. Na ochranném plášti štítu se hrdě vyjímala loga všech zúčastněných stran – nebo vlastně ne, jedno logo tam chybělo – můžete hádat jaké. Ano, zrovna to nejdůležitější, logo METROPROJEKTu Praha. Toto drobné opomenutí nám samozřejmě zkazilo náladu, ale přesto doufáme, že do zahájení ražeb bude vše napraveno.

Po prohlídce výrobních prostor nám byl nastíněn budoucí vývoj tunelovacích mechanismů. V blízké době by měly existovat stroje, které budou schopny razit tunelové propojky z jednoho TBM tunelu do druhého, ražba eskalátorových tunelů bude v budoucnu také prováděna jednoduše pomoci razicích strojů, stejně tak i hluboké šachty.

A co se děje se štítem v současné době? Po přejímce štítu u Herrenknechta byl celý stroj kompletně rozebrán a je postupně dopravován do Prahy na staveniště na Vypichu, kde je nyní zkompletováván ve stavební jámě a připravuje se na brzké zahájení ražby prvního tunelu směrem ke stanici Dejvická.
Tomáš Urbánek , Josef Kuňák

zdroj: http://www.metroprojekt.cz/files/casopi … oweb_1.pdf

98

Re: z tisku a médií

myslím, že to je trochu něco jiného, než v sobotu odkazovaný článek smile

Mladá fronta DNES/Praha 23.4.2011 napsal:

Tonda už pracuje, na trase A vykutal 12 metrů

Stroj, který staví metro mezi Petřinami a Dejvickou, zabrání propadům známým z tunelu Blanka. Sídliště nad ním prý neohrozí VYPICH Přes sto metrů dlouhý kolos, jemuž děti z motolské nemocnice daly jméno Tonda, už prohrabává horninu pod Vypichem v Praze 6.
    Razí totiž jeden ze dvou tunelů, kterými vozy metra pojedou mezi stanicemi Dejvická a Petřiny.
    Druhý prorazí jeho kolegyně Adéla, další ze strojů, který má do Prahy dorazit za pár měsíců.
    Nyní už však ražby začaly a štít dokončil dvanáct metrů tunelumetra, což stihl za jedenáct dní. Jeho veliká část však ještě čouhá ze země, ovšem jen co se do tunelu prohrabe více, bude se stavět mnohem rychleji. „Zanedlouho budemetímto strojem schopni razit patnáct metrů za den,“ pochvaluje si stavbyvedoucí David Vyroň.

Projede stroj a tunel je zcela hotový

V praxi vypadá práce Tondy tak, že první část stroje postupně mizí v hornině a nechává za sebou kompletně hotový tunel.
„Práce na trati do Dejvic dokončíme koncem roku 2012. Do roku 2014 pak budeme dodělávat stanice, osazovat koleje a technologie,“ dodává stavbyvedoucí.
    Díky tomuto stroji prý u stavby může být o polovinuméně pracovníků. „Ale pouze tehdy, když razíme v příznivých geologických podmínkách,“ dodává Vyroň.
    Stroj má však i další přednosti. Podle Borise Šebesty z Metrostavu, který úsek mezi Vypichem a Dejvickou staví, je to nejbezpečnější způsob ražby. „Minimalizuje veškerá rizika. Je také šetrný k sídlištím, pod kterými metro povede,“ říká. Takovými stroji se podle něj ve světě staví asi osmdesát procent všech tunelů, používají se však jen na dlouhé trati. Na krátké se nevyplatí ho nasazovat.
    Poslední úsek metra z Vypichu až po konečnou v Motole staví firma Hochtief. Ta však tento stroj nepoužívá. Navíc nestaví dva tunely, každý pro jeden směr jízdy, ale jeden.

Regionální mutace: Mladá fronta DNES - Praha


Mladá fronta DNES/Praha 23.4.2011 napsal:

Propadla se Blanka, stane se to metru?

Zápisník

Když se před pár lety objevil ve Stromovce obří kráter, nikdo nevěřil, že se propadl tunel Blanka. Zvlášť když se tak stalo ve Stromovce. V parku, který bývá plný lidí.
Když se pak propadla ještě jednou a potřetí přímo vedleministerstva kultury, už se začali bát i někteří lidé, jimž tunel vede pod domem.
    Nyní se stavitelé pražského metra chlubí jednou z nejlepších a nejbezpečnějších technologií, kterými lze v současnosti stavět tunely.
    Stometrový stroj má jednu velikou výhodu. Jakmile se dostává hlouběji do tunelu, za ním už je kompletně hotový.
Žádní dělníci již po něm nemusí nic dodělávat, kromě technologického vybavení kolejí na dně.
    Dalo by se skutečně říci, že by se nic nemuselo stát.
    I tak ale předchozí propady Blanky vzbuzují obavy, zvláště těch, kteří bydlí přímo nad tunely metra, že se může propadnout i podzemka. A její přítomnost v hloubce pod nimi jim budou dva roky připomínat záchvěvy z prací na prodloužení trasy áčka.
    Zatím je superstroj ve dvanácti metrech, uvidíme, co se stane, až se prorazí hlouběji a třeba do „velmi špatných geologických podmínek“, které u tunelu Blanka nadělaly neplechu.

O autorovi: Adéla Paclíková, redaktorka MF DNES

Regionální mutace: Mladá fronta DNES - Praha

99

Re: z tisku a médií

Podívejte se, jak se razí metro. Tonda už za 11 dnů prorazil 12 metrů
    26. dubna 2011  14:25
    Když projedete přes pražský Vypich, uvidíte, jak se do země noří přes sto metrů dlouhý kolos Tonda. Tedy razící stroj, který kutá prodloužený úsek trasy metra A z Dejvické na Petřiny. V podzemí už "vyhrabal" za jedenáct dnů 12 metrů tunelu. Celý úsek z Dejvic do Motola má být hotov v roce 2014.

    Zdroj: http://praha.idnes.cz/podivejte-se-jak- … -zpravy_ab

    "Zanedlouho budeme tímto strojem schopni razit patnáct metrů za den," pochvaluje si stavbyvedoucí David Vyroň.

a Ing. Cyroňovi zase pomotali příjmení sad

100

Re: z tisku a médií

Proboha, to je zase zpráva! Byla tam ta paní vůbec? "Když projedete přes pražský Vypich, uvidíte, jak se do země noří..." v praxi znamená, že musíte nejprve vystoupit z dopravního prostředku, pak navléknout vestu a blembák Metrostavu, jít značný kus pěšky a od brány rázně kolem vrátnice vykročit směr šachta. Na jejím kraji skutečně uvidíte, jak se cosi noří. "Jeho veliká část však ještě čouhá ze země" asi znamená, že se náš Toník zarejvá jak krteček z povrchu a kouká mu někam do vzduchu zadeček. Možná paní koukala na Dunu od Lynche. Takhle pěkně nevidí štít ani přítomní dělníci. Snad jen ti, co předtím byli v tovární hale. Tak ať mu to jde dále tak skvěle zběsilým tempem 12 m/11 dní... big_smile

Thumbs up Thumbs down