26

Re: České dálnice a silnice všeobecně

watslaw napsal:

Klasický zdroj vícenákladů je taktéž zanedbaný geologický průzkum. Takže zadavatel může udělat docela dost pro to, aby se těmto problémům vyhnul.

Nebudu polemizovat se slovem zanedbaný (spíš by tam mělo být špatně zadaný/málo peněz na průzkum), ale popíšu potíže s kterými jsme se ve vztahu vícepráce/méněpráce setkali...
Pro průzkum se nyní soutěží na základě dokumentace průzkumu, kde jsou rozepsány umístění a délky jednotlivých sond, počty vzorků/zkoušek a rozsahy dalších prací. Jelikož je to průzkum, tak se dost často objeví při vrtání skutečnosti, které zpracovatel dokumentace nemohl tušit. Některé sondy tak nelze realizovat, jiné by bylo vhodné prohloubit, odebírané vzorky jsou zásadně závislé na tom co se navrtá atd... A jak se v téhle situaci má člověk dostat do 20% víceprací (vlastně změn) a zároveň udělat dobrý průzkum (a nešvindlovat ve výkazu výměr)?

Thumbs up Thumbs down

27

Re: České dálnice a silnice všeobecně

Kubajsu napsal:

Nebudu polemizovat se slovem zanedbaný (spíš by tam mělo být špatně zadaný/málo peněz na průzkum)

Jasně, měl jsem tím na mysli navýšení ceny vlastní stavby z toho důvodu, že výstup geologického průzkumu neposkytl dost informací.

Kubajsu napsal:

Ale popíšu potíže s kterými jsme se ve vztahu vícepráce/méněpráce setkali...
Pro průzkum se nyní soutěží na základě dokumentace průzkumu, kde jsou rozepsány umístění a délky jednotlivých sond, počty vzorků/zkoušek a rozsahy dalších prací. Jelikož je to průzkum, tak se dost často objeví při vrtání skutečnosti, které zpracovatel dokumentace nemohl tušit. Některé sondy tak nelze realizovat, jiné by bylo vhodné prohloubit, odebírané vzorky jsou zásadně závislé na tom co se navrtá atd... A jak se v téhle situaci má člověk dostat do 20% víceprací (vlastně změn) a zároveň udělat dobrý průzkum (a nešvindlovat ve výkazu výměr)?

Díky za postřehy z praxe. Myslíš, že by se mohlo zadání třeba fungovat tak, že by nespecifikovalo konkrétní umístění sond, ale třeba jejich maximální vzdálenost/pokrytí a odpovědnost za maximální odchylku od skutečných podmínek?
Nebo že by už výpočet nabídkové ceny zahrnoval možnost, že se jich třeba 30% bude dělat napodruhé někde jinde (princip opcí). Když jsem viděl výběrové řízení na autobusovou linku 302 (nebo co to bylo) tak taky závaznou součástí zadání nebyl konkrétní jízdní řád, ale pouze orientační a cena se počítala podle kilometrů a počtu potřebných vozidel a při posunu spojů se o žádné více ani méně práce nekonaly. Nešlo by podobný princip uplatnit tady?

Každopádně mě přijde, že je v pořádku, aby byly omezeny více- i méně- (ty, kde se staví něco jiného; ty, kde se vyškrtne položka z rozpočtu takové riziko plýtvání nenesou) práce z jiných, než objektivních důvodů (jako např. úplně jiný typ Trojského mostu, jiný tvar MÚK R4xR1, změny polohy zastávek a přechodů, atd.).

Thumbs up Thumbs down

28

Re: České dálnice a silnice všeobecně

Obecně platné vzdálenosti a hloubky sond samozřejmě existují (Technické podmínky ŘSD 76 - Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace), ale to je pořád dost hrubé měřítko pro výběrové řízení při jediném rozhodujícím kritériu nejnižší ceny...

Řešení bych viděl třeba v tom, že by třeba zhotovitel projektu průzkumu (zadávací dokumentace) jakožto autor mohl schvalovat změny - třeba za předpokladu nenavýšení celkové ceny průzkumu... A tak by to mohlo být u všeho - pokud tedy nebudeme uvažovat variantu, že se oba "šábnou" o zisk z nějakého případného švindlu...

Thumbs up Thumbs down