26

Re: Tramvajové tratě

Rekonstrukce trati ve Vyšehradské ulici:
„Trakční trolejové vedení, dráhové kabely a tramvajová trať v ulici Vyšehradská v úseku Na Slupi - Botičská“ - SP

Thumbs up Thumbs down

27

Re: Tramvajové tratě

Pražská MHD dostane třetí páteřní linku – tramvaj 17

Praha – Tramvajová linka 17 se stane třetí tzv. páteřní linkou pražské městské hromadné dopravy. Její trasa spojuje Ďáblice, Kobylisy, Holešovice, Staré i Nové Město, Podolí, Braník a Modřany. Společnost Ropid, která organizuje městskou a příměstskou hromadnou dopravu v Praze, ji chce posílit zejména v úseku mezi Holešovicemi a Novým Městem a také zdůraznit význam tramvajového spojení Modřan s centrem města. Jako páteřní linky již v Praze jezdí tramvaje 9 a 22...

Thumbs up Thumbs down

28

Re: Tramvajové tratě

Zahájení stavebního řízení RTT Plzeňská

Předmětem řízení je veřejně prospěšná stavba opravy tramvajové trati Plzeňská, která je členěna na :

SO 11 Tramvajová trať
SO 12 Odvodnění TT a výhybek
SO 13 Tramvajové zastávky
SO 14 Elektrická zařízení tram. Zastávek
SO 15 Automatické zavlažování zatravněného svršku
SO 16 Stavební příčný práh vozovky
SO 17 Vozovky a Chodníky
SO 18 Úprava portálu
SO 21 Trolejové vedení
SO 22 Elektrické ovládání a vytápění výměn
SO 23 Detekce tramvají pro řadiče SSZ
SO 24 Dráhové kabely JDCT
SO 25 Elektrické polarizované drenáže
SO 26 SSZ Kavalírka
SO 31 Definitivní dopravní značení
SO 41 Informační systém – vybavení zastávek

Thumbs up Thumbs down

29

Re: Tramvajové tratě

andy napsal:

Zahájení stavebního řízení RTT Plzeňská

Předmětem řízení je veřejně prospěšná stavba opravy tramvajové trati Plzeňská, která je členěna na :

SO 11 Tramvajová trať
......

to je fajn že bude oprava, ale kde na Plzeňské ? to jsem se nedočetl, že by po celé délce :-)

Thumbs up Thumbs down

30

Re: Tramvajové tratě

myslím od Klamovky nahoru

31

Re: Tramvajové tratě

Ano na Klamovce by měl být konec. První špatné místo začíná v oblouku hned za Klamovkou nahoru.
Etapy tuším Klamo-Kotlářka + Kotlářka-Motol (nejrychleji se bude dělat ta první, aby vlaky mohly točit na Kotlářce ve smyšce), nakonec Motol-Řepy.
Předpokládáno to bylo tuším na léto 2010, nevím zda se to nezměnilo.

Thumbs up Thumbs down

32

Re: Tramvajové tratě

a pár "podrobností" k Plzeňské...

MOp napsal:

a co na to DPK 11/2008?

Správce Dopravní cesty Tramvaje zformulovali precizní zadání rekonstrukce tramvajové trati, z něhož pro účely článku vybíráme tyto informace: Stavební objekt „Tramvajová trať“ bude zahrnovat rekonstrukci tramvajové tratě v ulici Plzeňské od počátku oblouku před křižovatkou s Jinonickou ulicí po smyčku Sídliště Řepy (včetně). Tramvajová trať bude na příčných železobetonových pražcích ve štěrkovém loži, v prostoru kolejových konstrukcí na pražcích dřevěných. V úseku od křižovatky s ulicí Pod Kotlářkou (mimo) – Makovského (mimo) bude trať navržena s širokopatními kolejnicemi S49, v ostatních úsecích a v prostoru kolejových konstrukcí ze stojinových žlábkových kolejnic. Tramvajová trať bude v úseku od Jinonické ke Kavalírce umožňovat jízdu autobusů po tramvajové trati, dále (po Kotlářku) bude navržen živičný kryt. V úseku od ul. Pod Kotlářkou po křižovatku s ul. Makovského navrhuje správce zřídit otevřený kolejový svršek. Dále bude svršek se zákrytem, přednostně zádlažbovými panely (mimo přejezdy) a s živičným krytem (v místě přejezdů). V celé délce úpravy TT budou zrekonstruovány tramvajové zastávky. Zastávky, které budou sloužit pouze tramvajovému provozu, navrhuje správce s výškou nástupní hrany 240 mm nad temenem kolejnice. Ostatní zastávky budou navrženy s výškou nástupní hrany vyhovující všem předpokládaným u nich zastavujícím vozidlům. Povrch zastávek bude živičný, alternativně lze navrhnout železobetonové nástupištní desky. Všechny pravidelné zastávky budou vybaveny informačním systémem, kompatibilním s užitými technologiemi, sledujícími pohyb tramvají a autobusů DP Praha. Informační systém bude tvořit čtyřřádkový displej, informující o odjezdech nejbližších čtyř spojů z dané zastávky.

termin - leto.

33

Re: Tramvajové tratě

Absolut napsal:

Plzeňská bude probíhat v několika etapách. Bude se totiž dělat taky kus nádražní a potřebné práce na křižovatkách okolo Anděla. Na Plzeňské se bude také dělat úsek poblíž Anděla. Předběžně lze konstatovat toto:
- reko Nádražní - červen - Na Knížecí - Anděl + oblouky do Lidické (a pak jako další etapa oblouky od Štefánikovy do Plzeňské)
- Červenec + srpen reko Klamovka - Řepy bez smyčky Kotlářka, současně úsek od X Plzeňská - Tomáškova až na křižovatku Plzeňská - Radlická do bet. desky + na křižovatce výměna železa

34

Re: Tramvajové tratě

andy napsal:

CENIA si založila záznam pro tramvajovou trať Podbaba – ČD Podbaba – 1. etapa, tak uvidíme, co se bude dít dál smile

EDIT: Nu, a je to tady - oznámení záměru je na světě. BTW záměr má vtipný "ďábelský" kód, no aspoň si každý zapamatuje, že jde o záměr na území Prahy 6 wink

Závěr zjišťovacího řízení: Záměr nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb. Protože je záměr umístěn v oblasti, kde již dnes dochází k překračování limitů hluku, požaduje hygienická stanice realizovat následující protihluková opatření:
- omezení rychlosti pro vozidla silniční a kolejové dopravy na 30 km/h,
- stažení dopravy do jednoho jízdního pruhu v ulici Podbabská ve směru do centra mezi ul. Pod Paťankou a Pod Juliskou,
- vybudování zídek podél kolejí vysokých 0, 6 m nad niveletu koleje s protihlukovou ochrannou vrstvou po obou stranách,
- upevnění kolejnic pružnými svěrkami,
- zákryt TT zatravněným kobercem,
- částečné zahloubení tramvajové smyčky oproti ulici Pod Paťankou v rozsahu výšky zdi cca 2 m nad niveletou tramvajové koleje,
- nasazování pouze nového typu tramvaje T14,
- rekonstrukce jízdního pruhu komunikace Podbabská v novém úseku TT, výměna povrchu za porézní asfalt PA8.
Hygienická stanice hl. m. Prahy také upozorňuje, že po realizaci záměru nebude možné na nový úsek ulice Podbabská uplatnit korekci pro starou hlukovou zátěž.
V ulici Jugoslávských partyzánů bude ve směru do centra bude pouze jeden jízdní pruh pro IAD a vyhrazený pruh pro cyklisty v šíři 1, 5 m. MČ Praha 6 snad připraví i projekt propojení cyklostezky Stromovka - Šárka v souběhu s železnicí pomocí lehké lávky.

-------------------------------

Svodka pro ty, kdo neměli čas/chuť číst oznámení záměru: Záměr spočívá v prodloužení TT ze stávajícího obratiště Podbaba k plánované železniční zastávce Praha Podbaba s výhledovým pokračováním do Suchdola. Novostavba tramvajové trati má délku 400 m včetně nové smyčky. Součástí stavby je rekonstrukce stávající tramvajové trati v ulici Jugoslávských partyzánů v úseku od křižovatky s ulicí Zelená po stávající smyčku Podbaba v délce 300 m (souběžně se předpokládá reko tramvajové tratě ul. Jugoslávských partyzánů v úseku Vítězné náměstí – Zelená - není součástí záměru). Trať bude mít 2 nové zastávky s pracovními názvy Zelená a Podbaba.

Zastávka Zelená, která se v současné době nachází v řešeném území slouží jako provizorium kvůli výstavbě MO. V závislosti na rychlosti výstavby MO, resp. předkládaného záměru bude tato stanice buď přesunuta až s realizací TT (MO dokončen dříve než realizace TT), nebo přesunuta s realizací TT [asi měli na mysli MO - holt copy & paste smile] (MO dokončen později než realizace TT).

Pro vybudování nové smyčky je nezbytné odstranit nepoužívaný mostní objekt zrušené vlečky do teplárny. Ze stávající smyčky Podbaba budou odstraněny stávající koleje, trolejové vedení, stávající sociální zázemí smyčky, nástupiště a asfaltové chodníky. Plocha bude zatravněna. Stávající parkoviště v severní části bude přeřešeno - počet parkovacích stání klesne z 86 na 40. Uvedené řešení parkovacích stání je provizorní - v budoucnu uvažuje městská část v místě rušené smyčky o vybudování podzemních garáží. V souvislostí s prodloužením trati bude zrušeno 44 parkovací stání ve středu dělícího pásu v ose ulice Podbabská v úseku od ul. Pod Juliskou k ul. Ve Struhách (dle zjištění projektanta se nejedná o zkolaudovaná PS).

Thumbs up Thumbs down

35 Naposledy upravil: P_V (06.02. 2010 11.04)

Re: Tramvajové tratě

30 km/h, jeden pruh - neprojde, bo přivaděč k SOKP, což (asi) byl hlavní a skrytý důvod rekonstrukce schované pod hlavičku prodloužení trati = nic nebude. Zídky kolem kolejí asi neprojdou přes bezpečnost, neboť znemožní evakuaci. K tomu ještě zákaz tramvají T, KT, 15T, čímž pozbude smyslu i samotná trať.

Thumbs up Thumbs down

36

Re: Tramvajové tratě

P_V napsal:

30 km/h, jeden pruh - neprojde, bo přivaděč k SOKP, což (asi) byl hlavní a skrytý důvod rekonstrukce schované pod hlavičku prodloužení trati = nic nebude.

Projde, na jednom pruhu šířky 3, 25 m se shodly: Odbor dopravy Magistrátu i Prahy 6, ÚRM, Dopravní podnik, Policie a další. Spíš teď záleží na tom, jestli ČD opravdu postaví tu novou zastávku. Jinak ty zídky jsou vážně divnej nápad, myslím, že to bude i hnusně vypadat. Ad vozidla: kátéčka stejně nesměj skoro nikam a navíc je možný, že do realizace záměru DP nakoupí nějaký nový modely, který na trati budou použitelný.

Thumbs up Thumbs down

37

Re: Tramvajové tratě

Pražský dopravní podnik začne používat železniční koleje

Praha - Při opravách tramvajových tratí plánuje pražský dopravní podnik (DPP) vyměňovat stávající koleje za nové kolejnice typu S49, které se používají především na železnici. Jedním z důvodů je úspora finančních nákladů, uvedl Jan Šurovský, šéf Dopravní cesty Tramvaje DPP. Podle některých odborářů ale kola pražských tramvají nejsou na ježdění po nových kolejnicích vhodná, a pokud nebudou upravena, mohou vykolejit. Výměnu celé tramvajové sítě odhadují až na 15 miliard korun, další stamiliony si vyžádá úprava kol.

První tratí, kde by měly být nasazeny železniční koleje, je úsek Kbelská - Lehovec, který se začne opravovat na začátku března...

Thumbs up Thumbs down

38

Re: Tramvajové tratě

deník Metro 24.2.2010

Nové kolejnice pro tramvaje sníží hlučnost http://metro.cz/domov/1489-nove-kolejni … i-hlucnost
Autor: Adam Váchal

Na třech tramvajových úsecích letos dojde k výměně kolejnic. Stávající žlábkové vymění dopravní podnik za nové typu S49, po kterých jezdí převážně vlaky. „K výměně dojde na tratích, kde jsou kolejnice uložené na štěrkovém podloží. Tento typ kolejového svršku vykazuje zcela nejvyšší hodnoty hlukové zátěže, což je v silně zastavěné zástavbě nepřijatelné,“ řekla včera deníku Metro mluvčí dopravního podniku Eva Dydová.

V ostrých obloucích trati a místech, kde přes koleje přejíždějí automobily, nebude dopravní podnik zatím železniční kolejnice používat. S tím ovšem nesouhlasí dopravní odboráři, kteří tvrdí, že smíšená kolejiště budou mít za následek větší poškozování kol tramvají. Dále namítají, že částka na výměnu kolejí v celém městě může dosáhnout až 15 miliard korun.

Proti tomu se ohrazuje dopravní podnik, podle něj náklady tak vysoké být nemohou. „Dopravní podnik zatím neplánuje zavést koleje typu S49 po celé Praze. Jde o tři zkušební tratě,“ vysvětlila Dydová. Podle ní naopak dopravní podnik ušetří, nové kolejnice jsou totiž lacinější a déle vydrží. Všechny tramvaje však budou muset projít úpravou kol, která nejsou na nové tratě stavěná, a mohlo by tak dojít k vykolejení. Podle odborářů by tato výměna mohla stát až stovky milionů korun.

Rekonstrukce

Lehovec-Kbely: Začne v březnu.
Kotlářka-Řepy: Rekonstrukce proběhne zřejmě o letošních letních prázdninách. Termín není ještě pevně stanoven.
Podolská vodárna-Přístaviště: Termín není stanoven, rekonstrukce je teprve v počátečních přípravách.

39

Re: Tramvajové tratě

Tramvaj do Kbel! Konečně! Němci to plánovali už v roce 1944.

Thumbs up Thumbs down

40

Re: Tramvajové tratě

OT: To jsou takové ty pojmy co se pletou... smile

Kbely - Kbelská
Koleje - kolejnice
zatáčka - oblouk
zhotovitel - investor
Plynární - U plynárny
Faktura - Fraktura
Dokončení - zprovoznění (stavby)
V pořádku - v provozu
Pražský - městský - dálniční - silniční okruh kolem Prahy
Městská část - čtvrť - katastrální území
doplní někdo, pak si to přesunem do "Bavíme se..." smile

41

Re: Tramvajové tratě

A tady je tisková zpráva k prvnímu rekonstruovanému úseku:

Oprava tramvajové trati v Poděbradské ulici začne v pondělí a potrvá dva měsíce

Thumbs up Thumbs down

42

Re: Tramvajové tratě

Tramvaj pojede až do Podbaby

http://www.sestka.cz/index.php?clanek=2566

Thumbs up Thumbs down

43

Re: Tramvajové tratě

Konečně se bude stavět trať http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/k … 00305.html

Praha - Po dlouhé odmlce by se letos měla rozšířit síť tramvajových tratí. Dostane se na Podbabu.

44

Re: Tramvajové tratě

Jedna pražská novinka - zajímavost

DPmPET napsal:

Tak tady jsou zvěčněny přechodové kusy NT/S 49 které se aplikovaly kousek pod smyčkou Lehovec. Zbylé 2 páry přechodových kusů B1/S49 příjdou kousek od přejezdu Kbelská.
DPmPET

http://tram-forum.prazsketramvaje.cz/do … ;mode=view

http://tram-forum.prazsketramvaje.cz/vi … &t=684

45

Re: Tramvajové tratě

Přehled plánovaných tram výluk, rekonstrukcí a oprav pro letošní rok. Část důvodů je i výstavba Áčka nebo Blanky smile

Proxy napsal:

Tak tady to máte - jako vždy platí, že dokud se nekopne do země, tak se vše může změnit...

1. března - 4. května: Starý Hloubětín - Lehovec (oprava TT)
16. - 18. dubna a 23. - 25. dubna: Malostranská - Újezd (údržba TT)
4. května - 8. července: Myslíkova (rekonstrukce TT)

8 - 9. května: Nádraží Holešovice - Ke Stírce (údržba TT)
29. května - 26. června: Anděl - Na Knížecí (křížovatka Anděl)
1. - 26. června: Vozovna Motol - Sídliště Řepy (rekonstrukce TT)
1. června - 1. září: Chotkovy sady - Špejchar (Blanka)

5. - 26. června: Palackého náměstí - Národní divadlo (rekonstrukce TT)
17. - 26. června: Anděl - Palackého náměstí (křížovatka Anděl)

26. června - 8. července: Karlovo náměstí - Lazarská (rekonstrukce křižovatky)
26. června - 31. července: Klamovka - Sídliště Řepy (rekonstrukce TT)

od 1. července: smyčka Červený Vrch (stavba metra)
3. - 31. července: křižovatka Anděl od Plzeňské
23 - 25. července: Anděl - Újezd (křižovatka Anděl)
26. července - 1. září: Lazarská - Národní divadlo (rekonstrukce TT)
31. července - 1. září: Anděl - Sídliště Řepy (oprava + rekonstrukce TT)

1. - 30. září: Vozovna Motol - Sídliště Řepy (rekonstrukce TT)
1. září - 13. října: Karlovo náměstí - Albertov (trolejové vedení)
13. října - 2. listopadu: Nádraží Braník (oprava TT bez dopadu na linkové vedení)
2. listopadu - 11. prosince: ulice V Olšinách (oprava TT)

Další zatím neupřesněné akce:
obratiště Divoká Šárka, most KoMoKo, Prašný most (Blanka), Evropská (stavba metra)

Zdroj tramfórum: http://tram-forum.prazsketramvaje.cz/vi … 84#p124784

Thumbs up Thumbs down

46

Re: Tramvajové tratě

Budou někdy zastavovat tramvaje u pražské zoo? Zahrada se brání
http://zpravy.idnes.cz/budou-nekdy-zast … _praha_itu

47

Re: Tramvajové tratě

SP pro stavbu „RTT Národní - Spálená“
Předmětem jsou stavební úpravy tramvajové trati v ulicích Národní a Spálená v Praze 1
v úseku křižovatka Národní divadlo po oblouk Národní – Spálená a ve Spálené ulici
v úseku oblouk Národní – Spálená ke křižovatce Lazarská. Křižovatky a oblouky nejsou
předmětem této stavby. Stávající tramvajová trať bude vyměněna včetně úpravy podloží.
Dále stavba zahrnuje úpravu vozovek z důvodu nové polohy tramvajových zastávek
Národní divadlo a v místech nutných výškových úprav tramvajové trati, úpravu chodníků
v místech překopů z důvodu pokládky kabelů pro zařízení související s tramvajovou tratí
(řídící systémy, trolejové vedení, dráhové kabely, odvodnění tramvajové trati, dopravní
značení, úprava SSZ).
Stavba je členěna na následující objekty:
SO 11 Tramvajová trať
SO 12 Odvodnění tramvajové trati
SO 13 Tramvajové zastávky
SO 14 Elektrická zařízení tramvajových zastávek
SO 21 Trolejové vedení
SO 22 Elektrické ovládání a vytápění výměn
SO 23 Detekce tramvají pro řadiče SSZ
SO 24 Dráhové kabely DP, a.s.
SO 31 Definitivní dopravní značení
SO 51 Úpravy trasy kabelu Pragonet

Thumbs up Thumbs down

48

Re: Tramvajové tratě

Řepy zůstanou v létě bez tramvají, Dejvice výluka také odřízne
http://zpravy.idnes.cz/repy-zustanou-v- … _praha_lpo

to jsou zas perly... sad

49

Re: Tramvajové tratě

no já to říkal...

MOp napsal:

a- nesedi termin konce Podebradske
b- nesedi podbarveni vyloucenych useků
c- chybi konecne linky 25
d- chybi trat u Brusnice
e- termin uzavirky Andela je nedostatecne vysvetleny, vypada to, jako by mel byt zavreny Palackeho most po celou dobu rekonstrukce
f- chybi vylouceni obratiste Cerveny vrch
g- ...dalsi chyby a preklepy...

to mi staci pro to, abych materialu neduveroval at jiz obsahuje platne ci neplatne terminy. predpokladam se jedna o proflaknutou variantu k 8.3.2010.

50

Re: Tramvajové tratě

V pražské Myslíkově ulici začala rekonstrukce tramvajové trati

Praha - Na delší dopravní omezení se musí připravit řidiči v okolí pražské Myslíkovy ulice, kde začala rekonstrukce tramvajové trati, která potrvá do 12. července. Dnes začíná v úseku ulic Odborů – Spálená, po dokončení tohoto úseku budou následovat práce v rozsahu ulic Odborů – Náplavní a v poslední etapě bude dokončena část Myslíkova – Jiráskovo náměstí a vlastní křižovatka ulic Myslíkova – Spálená.

Rekonstruovat se bude tramvajová trať v Myslíkově ulici a navazující kolejové křižovatky, trati mezi Jiráskovým náměstím a Myslíkovou a mezi Lazarskou a Karlovým náměstím. Současně s přestavbou tramvajové trati se v této oblasti budou opravovat vodovodní řady, vozovky a chodníky...

Thumbs up Thumbs down