101

Re: Metro - trasa D

S velkými investicemi nemůže v letošním roce počítat ani Dopravní podnik, tomu město v rozpočtu přidělilo jen 10 milionů korun na přípravu stavby metra D.
Zdroj: http://praha.idnes.cz/praha-rozdelila-l … zpravy_sfo

Thumbs up Thumbs down

102

Re: Metro - trasa D

K nelibosti nás všech jsem bohužel
nucen vzít na vědomí rozhodnutí
vedení hlavního města o zastavení
i přípravných prací trasy metra
D. Nejde jen o zastavení financování
projektu a odložení výstavby, ale
také – a o tom se v médiích nemluví
– o celkovou novou podobu metra D.
Vozy na této trase měly být zcela jiné
než na dosavadních třech trasách
a z tohoto důvodu měla výstavby začít
od depa v Písnici a pokračovat do
centra. Pokud dojde ke změně plánování
a trasa D se svými parametry
přizpůsobí stávajícím třem trasám, je
více než pravděpodobné, že již bez
nutnosti výstavby depa by se začalo
stavět od centra, aby se ulehčilo souběžné
a dnes již přetížené trase metra
C od centra po Pankrác. Následné
pokračování trasy až do Písnice by už
nebylo zdaleka tak aktuální. Efekt by
mělo až s vybudováním plánované
dálnice D3 do Českých Budějovic,
která má ústit na pražský okruh nedaleko
Písnice, a proto je na konci
metra plánováno veliké záchytné
parkoviště P+R. To je však bohužel
hodně daleká budoucnost.
http://www.praha-libus.cz/unas/U-nas-01-2012.pdf

Thumbs up Thumbs down

103

Re: Metro - trasa D

Vypadá to, že se podaří stavbu D a D3 opravdu zkoordinovat, počátek výstavby za cca 10 let, až Praha i stát našetří.

Thumbs up Thumbs down

104 Naposledy upravil: metross (21.02. 2012 23.35)

Re: Metro - trasa D

Na betonářském úterku dne 21.2. který měl jako téma linka D zaznělo několik snad ne jen pro mě zajímavých věcí:
(mluvili a měli to v režii projektanti z Metroprojektu včetně pana ředitele Krásy)

Obecně:
- probíhá EIA a příprava na ÚR
- mnoho nových vizualizací stanic
- Zálesí se změnilo na Nemocnici Krč jelikož to zde obslouží jak sídliště tak nemocnici
- následné pokračování nyní preferuje na Hl. nádr a dál na Nám. Republiky a Peterské nám.
- i jednokolejné hloubené tunely
- dvoukolejné s osovou vzdáleností kolejí od 3,7 až 7,1 m
- díky novému systému metra lze snížit interval

Stanice jednotlivě:

Depo Písnice
- kladen velký důraz na P+R

Písnice
- kladen velký důraz na P+R
- odtud by TBM razilo k ND

Libuš
- počítá se s demontovatelnou kcí střechy a povrchové části vestibulu z důvodu následné urbanizace okolí

Nové dvory
- bude ražena z přístupové štoly
- odtud by TBM jelo na Libuš
- mezi ND a Libuší šachta k vytažení TBM

Nemocnice Krč
- odtud by jelo TBM směr sever jen k Nádr, Krč a tam by se demontovalo a přesun zpět a ražba směr ND

Nádraží Krč
- schválně trasováno dále od zámečku
- cca 60 m nástupiště na otevřeném prostoru a 40 m zastřešeno celkově

Olbrachtova
- jednolodní s bočními nástupišti

Pankrác
- budova Gemini počítá s výstupem z metra D
- výhledově se počítá s TRAM konečnou řešenou úvratí
- ražba přes přístupovou štolu

Náměstí Bratří Synků
- náměstí bez aut, pouze vjezd MHD
- stanice bude hloubená, pouze střed pod jedním z objektů bude ražený

- poblíž ulice Perucká bude zařízko pro start TBM a začátek NRTM do stanice Nám. Míru
- TBM by jelo směr Jih samozřejmě

Náměstí míru
- 3 výstupy s vazbou na tram

(pokud bych si ještě na něco vzpomněl tak dodám)

Thumbs up Thumbs down

105

Re: Metro - trasa D

Už asi tři dny se opět vrtá u Thomayerky na té loučce, kde se obvykle pasou koně z cirkusu...

Thumbs up Thumbs down

106

Re: Metro - trasa D

a včera taky na rohu Sulické a Branické
http://ttnz.cz/kasme/v/ostatni/kasme/sm … 0.jpg.html

pokud to tedy není jiná akce smile

107

Re: Metro - trasa D

Tomíno napsal:

Koukám že nám Metroprojekt připravil nové stránky o Déčku:

http://www.novemetro.cz/

McQ napsal:
kočkodan napsal:

nevim, NM-PN se první stavět asi nemá, alternativa 2012 vede D po C z Holešovic do Pankráce a pak větví do Písníce:
http://www.novemetro.cz/public/data/met … 015-05.ppt

P.T. čtenáři laskavě prominou, ale po pročtení přiloženého materiálu mne napadají tři charakterizující slova: BEZRADNOST, ZOUFALOST a PÍČOVINA.

Snaha za každou cenu se udržet na vlně neudržitelného je natolik křečovitá, že zpracovatel bez mrknutí oka (a) nekriticky vyzdvihuje dříve lehce bagatelizovaný přínos trati :MD co do poptávky i nabízené přepravní kapacity konkrétním porovnáním s nynější situací v oblasti Thomayerovy nemocnice; (b) zcela opomíjí záporné dopady takového uspořádání na provoz ve zbylé "páteřní" větvi :MC, tedy v úseku PN - HA; (c) zamítnutím čtvrtého depa metra prozrazuje zásadní neznalosti kapacitních možností stávajích dep i prostorových možností k jejich případnému rozšíření. 

Připomenu převedení nezanedbatelného počtu linek BUS od st. HO ke st. HA, vytíženost vlaků na :MC v úseku HA - PA (zejména v období přepravních špiček) i interval, dosažitelný v přepravních sedlech na obou větvích takto dobastleného hybridu - prosté kupecké počty praví: zatímco v centrální části tracy C+D bude v sedlech mírný převis nabídky, po rozvětvení ve st. PN se nutně projeví na :MC i :MD nepříjemný převis poptávky nad ekonomicky únosnými možnostmi nabídky.

Už opomíjím takové maličkosti, že
* mimořádnost v jakékoliv části hybridní trasy nutně poznamená obě uvažované větve;
* kroky, pojmenované pod nadpisem "zpětné (negativní) důsledky" se při případné následné realizaci pekelně prodraží.

Soudný a obeznámený člověk by se pod takovýto návrh podepsat nemohl!


zdroj: http://metroweb.cz/diskuze/viewtopic.php?p=75459#p75459

108

Re: Metro - trasa D

průzkumná vrtná souprava odpočívá vedle pošty na Pankráci

viz foto http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnic … ruzkum/pa/

109 Naposledy upravil: S_M_Lomoz (11.06. 2012 07.17)

Re: Metro - trasa D

iDnes: Praha má levnější plán na stavbu metra D, bude z ní větev „céčka“

http://praha.idnes.cz/praha-ma-levnejsi … zpravy_sfo

Praha má na stole novou variantu na výstavbu trasy metra D, na které by město mohlo výrazně ušetřit. Projekt totiž magistrát pozastavil právě kvůli chybějícím penězům v letošním rozpočtu. Trasa D měla původně stát zhruba 34 miliard korun, nová varianta by mohla být až o 10 miliard levnější.
Vedení města návrh pečlivě zkoumá. "Předložená varianta je dle mého názoru pro Prahu výhodná. Návrh, který budu s kolegy ještě probírat, obsahuje výrazné úspory a nejeví se tak megalomansky jako dosud představovaná varianta. Než přijmeme definitivní rozhodnutí, je nutné, abychom návrh nechali podrobně rozpracovat," řekl MF DNES primátor Bohuslav Svoboda.
Novou variantu pro výstavbu trasy metra D nabídla Praze společnost Metroprojekt. "Stále jsme přemýšleli o možnostech, jak to udělat, aby se tolik potřebná trasa metra směrem na jih metropole začala budovat. Teď jsme předložili magistrátu variantu, díky které by se ušetřilo přibližně 10 miliard korun," potvrdil iDNES.cz generální ředitel Metroprojektu David Krása.
Podle jeho slov je právě jih hlavního města nejhůře dopravně obsloužený. "Bylo by mimo jiné třeba, aby i tady vznikl dopravní uzel usnadňující příjezd do Prahy," dodal Krása.
Původně navrhovaná trasa D měla vést z náměstí Míru přes Pankrác, Krč a Nové Dvory do Písnice, kde mělo vzniknout i nové depo metra. "Nově navrhovaná trasa je vlastně větví trasy C, která by vedla zatím jen z Pankráce do Písnice. Zásadní změnou plánu by pak byl fakt, že by se depo na Písnici zatím nestavělo," popsal šéf Metroprojektu.
Výstavba 'déčka' by se přitom mohla rozdělit na dvě postupné etapy: jako první by vznikl úsek Pankrác - Nové Dvory, jako druhý pak Nové Dvory - Depo Písnice. Jako náhrada za depo na Písnici by dočasně sloužilo stávající depo ve stanici Kačerov na trase C. "To svého času sloužilo zároveň pro 'céčko' i 'áčko', takže kapacitu na to má," vysvětlil Krása.
Další velká část peněz by se ušetřila tím, že by se na Pankráci nemusela stavět nová stanice metra pro trasu D.
V původních plánech se také počítalo s tím, že se pro trasu metra D nakoupí nové moderní soupravy metra, které budou jezdit bez strojvedoucího a budou řízeny pomocí počítače. "Od této myšlenky jsme také upustili. Na nové trase by tak jezdily stávající soupravy, které obsluhují trasu C," uvedl Krása.
Se zmíněnými návrhy primátor souhlasí. "Nekloním se k variantě zcela nového depa v Písnici. A také se nedomnívám, že by měla být použita zcela nová technologie, která nezapadá do současného konceptu pražského metra a je dražší než doposud používané vagony," přiblížil svůj názor primátor Svoboda.
Podle generálního ředitele Dopravního podniku Vladimíra Licha je upravený návrh trasy metra D vzhledem k současným ekonomickým možnostem města i jeho podniku mnohem výhodnější. "Případné zprovoznění trasy metra D by bylo jednak rychlejší, úspornější a zároveň si zachová vhodné dopravní řešení pro občany. Vedení trasy a umístění stanic ocení nejen obyvatelé Krče, kterým bude nově metro zastavovat u Thomayerovy nemocnice," uvedl Lich.
Urychlení výstavby nové trasy metra se zamlouvá i Pavlu Procházkovi, řediteli společnosti Ropid, která organizuje pražskou dopravu. "Pomohlo by to, protože by se překrylo nejkritičtější místo u krčské nemocnice, kde nám jezdí autobusy po 26 vteřinách. Část těch linek by pak určitě bylo možné přeorganizovat tak, aby jezdily například k novým stanicícm metra," řekl k tomu.

Boha, oni to berou opravdu všichni vážně a neozval se jediný protestní hlas... A prakticky s každou větou a myšlenkou té -oviny by se dalo úspěšně polemizovat.

Thumbs up Thumbs down

110

Re: Metro - trasa D

jenže bohužel pro masu lidí je <>vina jako tohle "dobrý tah když se ušetří...
to že buď ten nuselák neopraví, nebo se zastaví obě linky už nikdo neřeší...

ale hlavně že někdo přišel s "alternativou" trochu mi to připomíná D3 a variantu Promyka nebo jak se jmenovala...

Thumbs up Thumbs down

111

Re: Metro - trasa D

No, co k tomu dodat, prachy nejsou, tak aspon neco, ale je to polovicate reseni...to uz rovnou mohou udelat TRAM od prazsk. povstani na Pankrac Budejarnu ay na Nove dvory....bude to levnejsi :-)

Jedine, co osobne ja kvituju je normalni metro, misto lehkeho smile

Petr od Pankráce

112

Re: Metro - trasa D

Já v tom vidím přípravbu na zlodějnu. Teze, že nejsou prachy, se vyvrátí domělou úsporou, která se vyplatí (nechci slevu zadarmo). Už jen ta úspora "až deset miliard" je krajně podezřelá, protože pochybuji, že za "až deset miliard" bude někdo někdy (i bez inflace) schopen dostavět tunely z Pankráce na Náměstí Míru a depo. Halfnumero 34 (-10) miliard má stejnou relevanci asi jako veřejně prezentované halfnumero 22 miliard pro dostavbu východní části MO. Takže se jen hledá důvod, jak to rozjet alespoň ve zmrzačené verzi s vějičkou o údajné úspoře.

Thumbs up Thumbs down

113 Naposledy upravil: Prochaine (12.06. 2012 15.28)

Re: Metro - trasa D

Já tomu moc nerozumím... už dneska v centru ve špičce jezdí Céčko na hraně (tuším 105 vteřin interval) a teď k tomu chtějí přidat druhou větev na Písnici. To jako bude jezdit jeden vlak na Kačerov a druhý do Písnice? Koleje nejsou nafukovací. Ať udělají na Pankráci dočasně konečnou a prodlouží to do centra výhledově.

114

Re: Metro - trasa D

včera nám přistál do schránky Tučňák (plátek to poplatný radnici prahy 4) a tam velebí rozhodnutí udělat "težké" metro D, kde by souběh D - C byl Pankrác-nádrhol.
Stále si stojím za tím, že ani těch 10 miliard ušetřených(zaímalo by mě kde) za to nestojí...

Thumbs up Thumbs down

115

Re: Metro - trasa D

Jojo ten Tucnak jsem taky cetl....taky u nas pristal.......opravdu zajimave pocteni, co se tyka decka......

Petr od Pankráce

116

Re: Metro - trasa D

Mně tahle varianta přijde nesmyslná. Nemám patent na chytrost, ale podpořit vlak (např i úpravou tratě, případně přidáním zastávek) hlavní nádraží - Zbraslav je ještě levnější a nic neblokující varianta. Beru, že Libuš je trochu z ruky (ale také je to dočasné řešení) a bohužel vesnička Písnice by měla prozatím smůlu, no. 

Jinak jako déčko super, ale v téhle podobě ne.

Thumbs up Thumbs down

117

Re: Metro - trasa D

Razicí štíty metra D nevyrazí v termínu. Nejsou peníze, přiznává pražský radní
http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-5647603 … zsky-radni

118

Re: Metro - trasa D

Aspoň se jim to třeba stihne v hlavě rozležet smile

Thumbs up Thumbs down

119

Re: Metro - trasa D

Praha pokračuje v přípravě metra D, dá za ni 90 milionů.

Pražští zastupitelé ve čtvrtek schválili dalších 80 milionů na přípravu trasy metra D.
Celkem Praha letos za přípravné práce utratí 90 milionů. Podle primátora Bohuslava Svobody dopravní podnik vyhodnotil jednotlivé možnosti vedení trasy a zjistil, že je možné postavit úspornější řešení.
Alternativní řešení by přišlo na 24,5 miliardy, což je o deset miliard méně než původní návrh. Linka, která má propojovat jih metropole, by začala ve stanici Náměstí Míru a vedla přes Pankrác až do Depa Písnice.
Podle návrhu, který pro Prahu vypracoval Metroprojekt, by mohlo být metro v první fázi vystavěno od stanice Pankrác na jih jako větev současné trasy C. Zda bude zvoleno právě toto řešení, chce Praha rozhodnout v následujících týdnech.

http://aktualne.centrum.cz/domaci/regio … ?id=757982

Thumbs up Thumbs down

120

Re: Metro - trasa D

To jsou porad reci :-( Jen aby se zaclo vůbec neco stavet.....

Petr od Pankráce

121

Re: Metro - trasa D

Jistá naděje může být v tom, že na podzim 2014 mají být komunální volby a někdo by se rád pochlubil kromě Blanky, nové podoby stanice Národní třída a metra do Motola poklepáním na základní kámen nové trasy. Ale ono se tím kladívkem dá ťukat i na podzim 2018, 22, 26 atd... to je fakt.

Thumbs up Thumbs down

122

Re: Metro - trasa D

asi takhle... smile

McQ napsal:

Server aktuálně.cz zveřejnil článek Lucie Kudláčkové Praha pokračuje v přípravě metra D, dá za ni 90 milionů. Má ale jednu podstatnou vadu - dámy autorky by se měly umět domluvit. Ke dnešnímu článku přiložit více než tři měsíce starou a již ZCELA NEAKTUÁLNÍ fotogalerii (autorka Tereza Krobová), která ani za mák neodpovídá učiněným úsporným opatřením a nadto nese idiotický nadpis "Pražské metro představilo nový návrh linky D, je levnější"... to je úžas!  :shock:
:arrow: Nový návrh představoval Metroprojekt za tichého souhlasu DPP. Ve fotogalerii nemají nikde co dělat nástupištní dveře (screen doors = v rámci úspor zrušeny), stanice Náměstí Míru ani Náměstí bří Synků = zatím se neuvažují, a taky depo Písnice se v rámci úspor stavět prozatím nebude. Summa sumárum: matení čtenářů ve velkém.
Žurnalist(k)ou ve zdejších krajích holt může být kdejaký jouda (pardon - kdejaká Joudová), jak je vidět  :onfire:
http://metroweb.cz/diskuze/viewtopic.php?p=76650#p76650

123

Re: Metro - trasa D

Dopravní výbor kývl na zkrácenou podobu metra D, levnější o 10 miliard

Zdroj: http://praha.idnes.cz/vystavba-trasy-me … zpravy_sfo

124

Re: Metro - trasa D

hmm to prejizdeni z C na D bude opravdu libovka :-)

Petr od Pankráce

125

Re: Metro - trasa D

JardaJarda 12. října 2012 napsal:

Zdravím všechny diskutéry o trati D.
Abychom dohady starn trati D, tedy pardon - odbočky trati C - uvedli na pravou míru. Tím, že se řeklo, že trasa D bude v první fázi odbočkou trasy C a že na ní budou využity vozy M1 provozované na trati C je v koncepci trati jasno. Klasické vozy, čí soupravy délky cca 100 m, napájené opět klasicky 750V DC spodním odběrem. Jako na ostatních trasách. Nějaké fantazírování o troleji či něčem obdobném nemá nadále smysl. Zásadním problémeme je ale vlakový zabezpečovač. Z více důvodů je víceméně nemyslitelné, aby byl požit PA135 jako na trati C. Obdobně je tomu s LZA, dnes provozovaného na trati A. Jadinou rozumnou cestou je použít dnes již v Evropě poměrně standardní systém CBTC, využívající tzv. pohyblivých bloků (viz též http://translate.google.cz/translate?hl … n_control). Je to systém, kterým je dnes nahrazován systém PA135 v pařížském metru. Tento systém umožňuje plně automatické řízení vlaků na trase. Ale ouha, my nemáme, alespoň v první fázi realizace projektu trasy D, vlaky, které by toho byly schpny. Můžeme nicméně využít tento systém v ne zcela kompletní podobě (tedy bez té části, která provádí plně automatické vedení vlaků) a nasadit jej na nově budované trati. No jo, ale co s tratí C, jak tam budu provozovat vlaky, které mají mobilku CBTC a na C je PA135.
Řešením je tzv. duální mobilní část vlakového zabezpečovače, která umí jak PA1235, tak i nový systém CBTC uvažovaný pro uvažovanou odbočku. V praxi to znamená, že vlaky budou mít mobilní čás vlakového zabezpečovače, která bude kompatibilní s oběma systémy jak starým PA135, tak nově instalovaným systémem CBTC. Pokud se nad tím zamyslíte, tak jádro systému - vlastní zabezpečovač - může být pouze jeden. Zbytek jsou periferní zařízení, které "čtou" signály traťové části, či komunikují s řízením vozidla, či nezávisle měří rychlost jízdy vlaku.
Ještě k provozu na nové větvi. Bylo řečeno, ře každý 3. vlak pojede z Pankráce do Pístnice. Tzn. 2 na JM 1 do Pístnice. Rozvětvení není problém. Problémem je sjíždění vlaků na Pankráci. Okno pro vjezd vlaku z odbočky na trať C je problémem zejména v krátkém intervalu v období špišek. Dnes se jezdí na C interval cca 115 s. Docela pochybuji, že by bylo reálné tento interval ještě nějak podstatně zkrátit. Jízda, či spíše "sjíždění" vlaků na Pankráci bude zejména v době dopravních špiček úkol pro automat. je nutno si uvědomit, že největší nepřítel plynulosti dopravy je člověk. Ať ve funkci cestujícího, tak i osoby řídící vlak. A zde mohou velmi silně vybniknout přednosti uvažovaného systému CBTC, který dovede velmi pružně a jemně při řídit pohyb vlaků. Na závadu bude jistá "dřevěnost" systému PA135 v kritickém uzlu, která vyplývá z technické úrovně tohoto zařízení dané dobou jeho vzniku. Osobně se domnívám, že právě systém CBTC bude schopen zajisti i tento náročný úkol vyplývající ze zvoleného řešení realizace první fáze výstavby trasy D.
Tak... přemýšlejte a diskutujte o něčem podstatném.. smile) Hezký večer všem
http://www.k-report.net/presmerovani/?prispevek=2622808