1

(4 odpovědí, posláno do Áčko do Nemocnice Motol)

krátký komentář na předcházející otázku...

Při zahájení stavby na začátku roku 2010 byl termín zprovoznění dokonce jaro 2014 !!!
Postupně během výstavby docházelo k pozdnímu předávání některých stavenišť a vyřizování přeložek sítí apod., tím se prodloužila realizace některých částí.
Také geologie a nedostatečný průzkum před zahájením prací má své dopady do stavby. Např. Bořislavka měla být původně ve tvrdém a proto se prodloužila doba ražeb. Zároveň i pod Evropskou byla horší geologie....
Teprve v prosinci byly zahájeny práce na technologii ve st. Bořislavka a dodavatel technologie má montáž asi 11 měsíců, pak zkoušky + stavební dodělky měsíc + 2 měsíce předávání DPP a pak tak zkušební provoz min. 1 měsíc => uvedení do provozu jaro 2015 

2

(45 odpovědí, posláno do Áčko do Nemocnice Motol)

na západní straně jámy se staví věžový jeřáb...
zřejmě pro stavbu hloubené části stanice....

3

(252 odpovědí, posláno do Áčko do Nemocnice Motol)

k 22.7.12
http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnic … PTT0m.html

Tonda to pálí na Dejvickou smile
Adéla se připravuje v ČV

4

(252 odpovědí, posláno do Áčko do Nemocnice Motol)

k 17.7.2012
http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnic … PTT0m.html

Tonda 190m
Adéla ve stanici ČV

5

(53 odpovědí, posláno do Áčko do Nemocnice Motol)

Strejda napsal:

... Tonda to "bláto" vzal  na čelbě ještě před štítem...

TBM pozná že má na čelbě větší tlak => takže vyvodí protitlak
a také pozná když bere více horniny než by měl

P_V napsal:

....tlakovém režimu.

je to uzavřený mód

6

(53 odpovědí, posláno do Áčko do Nemocnice Motol)

do titulku bych nepsal "nadvýlom" dokud se nebude vědět původ.... takto je to zavádějící...

- samozřejmě ve všech článcích píší že probíhá výstavba stanice, přesto že ražba neprobíhá takže od stanice to není ta je i jinde....
- a od Tondy to také nebude....

7

(252 odpovědí, posláno do Áčko do Nemocnice Motol)

k 5.7.2012
http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnic … PTT0m.html

Tonda cca 100 m za ČV
Adéla v ČV

8

(252 odpovědí, posláno do Áčko do Nemocnice Motol)

Adéla prorazila do ČV již v pátek 29.6. odpoledne.

9

(77 odpovědí, posláno do Áčko do Nemocnice Motol)

dnes začala demontáž věžového jeřábu na zařízku u té velké kruhové šachty odkud startoval Tonda s Adélou...

10

(77 odpovědí, posláno do Áčko do Nemocnice Motol)

rozebrány 2 "věže" které sloužily jako zásobník dopravníkových pásů pro TBM

11

(9 odpovědí, posláno do Áčko do Nemocnice Motol)

INRI napsal:

Depak, ještě větrací šachta u Kolejí...

tato šachta už je vyhloubena více jak 3/4 roku...

12

(252 odpovědí, posláno do Áčko do Nemocnice Motol)

hlásim:
- Tonda má "smotaný" dopravníkový pás v celé délce vyraženého úseku
- Adéla zastavila a už se jí taky motá (demontuje) pás smile

13

(252 odpovědí, posláno do Áčko do Nemocnice Motol)

nets napsal:

...Na straně od DKT narazili na bývalý kryt po němcích, na druhé straně ....

prosím neuvádějte milné informace pokud nejsou 100%ní....
nebylo totiž potvrzeno, že by se jednalo o "kryt", ale označeno jako staré důlní dílo neznámého původu.

14

(252 odpovědí, posláno do Áčko do Nemocnice Motol)

nets napsal:

....
Petřiny: odtěžování eskalátorového tunelu. V PTT demontáž pásového dopravníku.
Motol: Jsou zašalovány první dílatace obou stěn budoucí stanice. Dnes proběhla betonáž dna kousek před raženým obratovým tunelem.
...

lehce opravím... a doplním

ČV: ražba PDV pokračuje..... SDV taky ražba pokračuje....
Veleslavín: bourání lůžka v LDV
Petřiny: eskalátorový tunel je kompleto hotovo (ražba)... v LDV se rozebírá dopravníkový pás a bourá lůžko po TBM...
Motol:v hloubené části obratů se pracuje od stanice směrem k ražené části obratů... aktuálně hotovo asi 5-6 bloků dna a armujou se stěny od stanice....  jinak nic u portálu ražené části ....
nyní se začíná hloubit prostor stanice na své správné/definitivní dno....

15

(10 odpovědí, posláno do Áčko do Nemocnice Motol)

na Motole v té hloubené části, nebo v tý úzký jámě začaly tento týden betonáže základové desky tunelu "krabicového" typu

16

(252 odpovědí, posláno do Áčko do Nemocnice Motol)

vypadá to že to bude za pár smile

17

(252 odpovědí, posláno do Áčko do Nemocnice Motol)

k 28.3.2012
http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnic … PTT5m.html

Tonda 290 z 650m
Adéla asi 5 z 650m

18

(9 odpovědí, posláno do Áčko do Nemocnice Motol)

o víkendu proražen eskalátor,
tak už zbývá jen výtahová šachta

19

(10 odpovědí, posláno do Áčko do Nemocnice Motol)

dnes proražen DVOUKOLEJÁK smile

20

(252 odpovědí, posláno do Áčko do Nemocnice Motol)

k 20.3.2012
LTT 150m , PTT 0m
http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnic … PTT0m.html
- Tonda si to masní k ČV
- Adéla odpočívá v jámě

21

(10 odpovědí, posláno do Áčko do Nemocnice Motol)

zákres k 20.3.2012
http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnic … 20320.html
- za pár bude prorážka DKT
- definitiva na obratech hotova
- ražba VZT štoly "stojí"

22

(10 odpovědí, posláno do Áčko do Nemocnice Motol)

zakreslení k 5.3.2012
http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnic … 20305.html

- ražené obratové koleje kompletně již pod definitivou
- na hloubeném useku prace teměř stály
- DKT zbývá už jen 70m
- VZT štola jde nějak pomalu

23

(252 odpovědí, posláno do Áčko do Nemocnice Motol)

k 5.3.2012
http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnic … TT50m.html

Tonda začal další štreku k ČV (5 z 650m)
Adéla se snaží prokousat do E2 (50 z 210m)

24

(319 odpovědí, posláno do MHD Praha)

Na betonářském úterku dne 21.2. který měl jako téma linka D zaznělo několik snad ne jen pro mě zajímavých věcí:
(mluvili a měli to v režii projektanti z Metroprojektu včetně pana ředitele Krásy)

Obecně:
- probíhá EIA a příprava na ÚR
- mnoho nových vizualizací stanic
- Zálesí se změnilo na Nemocnici Krč jelikož to zde obslouží jak sídliště tak nemocnici
- následné pokračování nyní preferuje na Hl. nádr a dál na Nám. Republiky a Peterské nám.
- i jednokolejné hloubené tunely
- dvoukolejné s osovou vzdáleností kolejí od 3,7 až 7,1 m
- díky novému systému metra lze snížit interval

Stanice jednotlivě:

Depo Písnice
- kladen velký důraz na P+R

Písnice
- kladen velký důraz na P+R
- odtud by TBM razilo k ND

Libuš
- počítá se s demontovatelnou kcí střechy a povrchové části vestibulu z důvodu následné urbanizace okolí

Nové dvory
- bude ražena z přístupové štoly
- odtud by TBM jelo na Libuš
- mezi ND a Libuší šachta k vytažení TBM

Nemocnice Krč
- odtud by jelo TBM směr sever jen k Nádr, Krč a tam by se demontovalo a přesun zpět a ražba směr ND

Nádraží Krč
- schválně trasováno dále od zámečku
- cca 60 m nástupiště na otevřeném prostoru a 40 m zastřešeno celkově

Olbrachtova
- jednolodní s bočními nástupišti

Pankrác
- budova Gemini počítá s výstupem z metra D
- výhledově se počítá s TRAM konečnou řešenou úvratí
- ražba přes přístupovou štolu

Náměstí Bratří Synků
- náměstí bez aut, pouze vjezd MHD
- stanice bude hloubená, pouze střed pod jedním z objektů bude ražený

- poblíž ulice Perucká bude zařízko pro start TBM a začátek NRTM do stanice Nám. Míru
- TBM by jelo směr Jih samozřejmě

Náměstí míru
- 3 výstupy s vazbou na tram

(pokud bych si ještě na něco vzpomněl tak dodám)

25

(252 odpovědí, posláno do Áčko do Nemocnice Motol)

k 5.2.
http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnic … PTT0m.html

Tonda před E2 (má 150 z 210m)
Adéla o kousek popojela v jámě na Velsu