1

Re: Ekodukt Slivenec - přes ulici K Barrandovu

Technicko - ekologická studie – EKODUKT Praha – Slivenec

Ekodukt je součástí celoměstského systému zeleně, který je v rámci města Praha vymezen a chráněn. Přemostění frekventované komunikace zajistí přirozené a bezkolizní propojení systému zeleně mezi přírodním parkem Radotínsko-Chuchelský háj a parkem Prokopské a Dalejské údolí. K řešené lokalitě bezprostředně přiléhajícími částmi zmíněných parků jsou přírodní rezervace Homolka a národní přírodní památka U Nového mlýna.

Na mapě je to asi mezi ČS a zástavbou na severovýchodním konci Slivence.