551

Re: SSZ (semafory) - nově vznikající a rekonstrukce

Informace o dopravním opatření na komunikaci Černokostelecká

    19. září 2016

Od 22. září do 25. října 2016 bude částečně omezen provoz na komunikaci Černokostelecká v souvislosti se stavebními pracemi na obnově světelného signalizačního zařízení, které budou probíhat v těchto místech:

    Černokostelecká x Průmyslová,
    Černokostelecká x rampy Štěrboholská spojka
.

Během prací dojde k záboru dělících ostrůvků a částí vozovky, pro každý směr jízdy zůstane vždy zachován minimálně jeden jízdní pruh.

Investorem stavební akce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, zhotovitelem spol. SWARCO TRAFFIC CZ, s.r.o.

552

Re: SSZ (semafory) - nově vznikající a rekonstrukce

Pankrác napsal:

Dle uredni desky to vypada, ze se v srpnu zacne stavet nove SSZ Modřanská x K Hodkovičkách na P4. Je to u zast. Černý kůň

a v říjnu už je v provozu smile

http://kasme.rajce.idnes.cz/161002/#DSCN0321.jpg
http://kasme.rajce.idnes.cz/161002/#DSCN0395.jpg

553

Re: SSZ (semafory) - nově vznikající a rekonstrukce

vypadá to na reko SSZ Počernická x Na Palouku

554

Re: SSZ (semafory) - nově vznikající a rekonstrukce

SSZ Počernická x Na Palouku včera po reko v provozu

při reko běželo provisorní SSZ a pak týden nové SSZ po tmě...

555

Re: SSZ (semafory) - nově vznikající a rekonstrukce

ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ  STAVBY

„SSZ 3.302 Husitská – Prokopova“,

Jedná  se  o  obnovu stávajícího světelného signalizačního zařízení na křižovatce ulic Husitská – Prokopova v
Praze 3.

V rámci  stavby  dojde  k  obnově  vnější  výstroje,  stožárů  a  kabeláže.  Bude  osazen  nový mikroprocesorový řadič Actros. Přívod elektrické energie bude zajištěn samostatným napájecím kabelem  č.  2302,  který  bude  připojen  do  stávajícího  zapínacího  místa  ZM  0121.  SSZ  bude zapojeno  do  skupiny  křižovatek  po  ulici  Koněvova,  Husitská a Prokopova se sousedními SSZ 3.301, 3.352 a 3.614 kabelovým propojením  řadičů. SSZ bude připojeno na ODŘÚ-C1 a HDŘÚ.
V blízkosti  řadiče  bude  osazena  koordinační  skříň  KS  302,  do  které  budou  ukončeny  nově položené  plastové  trubky  pro  optokabely  TSK,  které  budou  vedeny  souběžně  s koordinačním kabelem.  Bude  též  pro  budoucí  osazení  zařízení  TVD  položen  napájecí  a  datový  kabel v samostatných chráničkách mezi KS 302 a sloupem VO č. 300381. Kabely budou ukončeny a zajištěny proti vlhkosti,  ostatní zařízení TVD nebude v rámci této akce instalováno.

Detekce vozidel a cyklistů bude primárně zajištěna systémem videodetekce Phoenix.
Bude  osazeno  dálkové  ovládání  zvukové  signalizace  pro  nevidomé  včetně  časového  spínání v řadiči.
Budou osazena zařízení pro aktivní preferenci BUS MHD (řídící jednotka, inframajáky, informativní  výzvová návěstidla).
Všechny signalizační stožáry budou nové typu Amako s kvalitní povrchovou úpravou. Stožáry č. 1,  5  a  6  budou  mít  stávající  základy,  v případě  vyhovujícího  stavu  zůstanou  stožáry  stávající.
Návěstidla  budou  typu  Global  LED.  Vozidlová  návěstidla  na  výložnících  budou  o Ø 300 mm, ostatní  návěstidla  budou  s  Ø  200  mm.  Všechna  návěstidla  pro  vozidla  a  chodce  budou samostatně jištěna kontrolou  svícení červené.
Bude upraveno svislé i vodorovné dopravní značení.
Z boku  řadiče  ve  skříni  ručního  řízení  bude  osazen  přepínač  na  blikající  žlutou.  Řadič  bude
připraven na možné osazení ručního řízení.

556

Re: SSZ (semafory) - nově vznikající a rekonstrukce

stavební povolení na stavbu:

„SSZ 0.408 Bohdalecká – Nad Vršovskou horou“

v rozsahu stavebních úprav komunikací
na pozemcích č. parc. 3401/1,  2696/2,  3060/2,  3059  a  3015/5  v k. ú.    Michle ,  Praha 10.

Stavba bude dokončena do 31. 12. 2018.

Předmětem stavby výše  uvedené je  návrh   stavebních   úprav signalizované  křižovatky  ulic Bohdalecká – U  Vršovického  hřbitova - Nad  Vršovskou  horou  současně  s obnovou  zařízení SSZ.  V rámci  stavby  nedochází  k půdorysné či výškové změně stávajících obrub vozovek, ani chodníků.  Upravovány  jsou 3 přechody přes jednotlivé křižovatky. Jedná se o přechody, které jsou vedeny jako nedělené přes všechny jízdní pruhy. Půdorysně jsou přechody umístěny v místě stávajících. Všechny přechody jsou navrženy šířky 4 m, v místech navržených přechodů jsou ve stávají cích chodníkových plochách navrženy úpravy v souladu  s požadavky na úpravy pro osoby se sníženou schopností pohybu, nevidomé a slabozraké. V rámci stavebních úprav dojde rovněž k přesunu  stávající  UV  k hranici  nově navrženého přechodu včetně doplnění stávající  vozovky v místě posunu UV.

557

Re: SSZ (semafory) - nově vznikající a rekonstrukce

Tak tuto znam velmi dobre, jeden z důvodů, proc 188 jezdi opozdena....tam kdyz odbocuje doleva, tak tam je zelena 8 SEKUND.....fakt bomba.

Petr od Pankráce

558

Re: SSZ (semafory) - nově vznikající a rekonstrukce

stanoveni mistni upravy provozu na pozemnich komunikacichdopravniho
znaceni
a svetelnych signalu SSZ 6.154 Patockova - přechod park Kajetanka
spocivajici v umisteni dopravniho znaceni a SSZ ve vyse uvedene lokalite v rozsahu
vyse uvedeneho SSZ die die Situaci dopravniho znaceni a svetelnych signalu, k6dy
2016 10 24 a 2016 10 11, zpracovanych firmou EL TODO, a.s., ktere jsou nedilnou
soucasti tohoto stanoveni, za nize uvedenych podminek:
1. Obnova DZ bude provedena die obecnych podminek spravce DZ (TSK hl.m.Prahy).
2. Koordinace realizace DZ s vlastni obnovou SSZ, zmenou organizace dopravy
(netyka se DZ v ramci dopravniho opatreni).
3. Nejpozdeji k ukonceni zkusebniho provozu SSZ bude veskere VDZ v rozsahu SSZ
obnoveno trvanlivym materialem.
4. Navr:Zeny zpusob rizeni a ridici data SSZ nesmi byt v rozporu s predlozenymi
situacemi a budou overeny ve zkusebnim a realnem provozu SSZ o deice
minimalne dva mesice v souladu s podminkami stavebniho povoleni.

http://urdeska.praha.eu/files/6154%20OO … Gsbu8ybg==


obnova SSZ 0.359  Vrsovicka -  prechod Uzocka http://urdeska.praha.eu/files/170207-03 … xsh-yTkQ==

obnova SSZ 9.990 Podebradska DC -  prechod Lehovec http://urdeska.praha.eu/files/170207-99 … xpl-rwYQ==

559

Re: SSZ (semafory) - nově vznikající a rekonstrukce

opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - světelných signálů a dopravního značení provizorního SSZ 7.999 Hlávkův most – přechod u zastávky Štvanice spočívající v umístění světelných signálů, dopravního značení a zařízení v rozsahu výše uvedeného SSZ, dle dokumentace DŘ a situace SSZ 7.999 zpracované firmou ELTODO a.s. v 02/2017, kód 2017 02 09 a dle situace DZ zpracované Ing. arch. Tomáš Cach v 01/2017, kód 2017 01 29,

http://urdeska.praha.eu/files/zastavka% … CBAurRCg==

560

Re: SSZ (semafory) - nově vznikající a rekonstrukce

reko SSZ 4.413 Vyskočilova x rampa SJM zc http://urdeska.praha.eu/files/170302-44 … 937rBGHw==

reko SSZ 4.406 Vídeňská x Zálesí http://urdeska.praha.eu/files/170302-44 … idjafcZg==

561

Re: SSZ (semafory) - nově vznikající a rekonstrukce

obnova SSZ 4.409 Bohdalecka - U Plynarny

http://urdeska.praha.eu/files/170306-44 … 2MicT06A==

562

Re: SSZ (semafory) - nově vznikající a rekonstrukce

obnova SSZ 4.455  Modřanská  -  rampy Jižní spojky AB

http://urdeska.praha.eu/files/170405-44 … fLpAIXZA==

a přitom zmizí přechod přes silnici pro motorová vozidla sad

563

Re: SSZ (semafory) - nově vznikající a rekonstrukce

Menší změny v Reko Chodovska x U Plynarny - http://urdeska.praha.eu/files/SSZ%204.4 … ssmLH2Pg==

Jeste zatim nekopli smile

Petr od Pankráce

564

Re: SSZ (semafory) - nově vznikající a rekonstrukce

Probiha Reko SSZ Sokolovská x Ke Štvanici

Petr od Pankráce

565

Re: SSZ (semafory) - nově vznikající a rekonstrukce

15.6.2017 - 31.7.2017 - Reko SSZ Bohdalecká x Nad Vršovickou horou
http://urdeska.praha.eu/files/OOP_Bohda … pbxpl-UA==

Petr od Pankráce

566

Re: SSZ (semafory) - nově vznikající a rekonstrukce

video: SSZ 4.040 Chodovská - výj. TRAM - rampa JS

pohled na provoz již dynamické řízení s preferencí MHD

https://www.youtube.com/watch?v=TLv3mFq63s0

567

Re: SSZ (semafory) - nově vznikající a rekonstrukce

reko SSZ Palackého náměstí https://kasme.rajce.idnes.cz/171209-Palackeho-n/

také probíhá reko SSZ Albertov

568

Re: SSZ (semafory) - nově vznikající a rekonstrukce

na SSZ Průběžná x V Olšinách konečně běží dynamika s preferencí tram a možná i BUS

https://www.youtube.com/watch?v=-qQeuh5UK04

569

Re: SSZ (semafory) - nově vznikající a rekonstrukce

reko „SSZ 3.301 Husitská - Trocnovská“

http://urdeska.praha.eu/files/SSZ%203.3 … kseg6wjA==

570

Re: SSZ (semafory) - nově vznikající a rekonstrukce

Blizi se Reko SSZ 4.402 Nuselska x Vladimirova
http://urdeska.praha.eu/files/SSZ%204.4 … Rvtc0AEw==

Petr od Pankráce

571

Re: SSZ (semafory) - nově vznikající a rekonstrukce

probíhá reko ssz Počernická x Hostýnská

nové SSZ 9.997 Průmyslová - Objízdná http://urdeska.praha.eu/files/180802-99 … sh-K8Org==

572

Re: SSZ (semafory) - nově vznikající a rekonstrukce

reko SSZ 1.077 Muzeum - doplňuje se přechod přes SJM i na "druhé straně Václaváku"

http://urdeska.praha.eu/files/SSZ%20107 … pbxpl-xw==


Výstavba provizorního SSZ 6.996 Vlastina – přechod Žukovského

http://urdeska.praha.eu/files/SSZ%20699 … lKIZouCw==

573

Re: SSZ (semafory) - nově vznikající a rekonstrukce

Probiha rekonstrukce SSZ na Újezdě a na dolním Klárově.

Petr od Pankráce