26

Re: Časopis Tunel

Na webu se objevil archiv starších čísel časopisu Tunel (žiju s pocitem, že je to tam nově), jako pdf skeny.

Např. První Nrtm v Praze - metro B u Hloubětína, hraniční tunely na D8 a další.

Archiv časopisu Tunel, ročníky 1992-2003

Thumbs up +1 Thumbs down

27

Re: Časopis Tunel

Nové číslo časopisu Tunel: 2017/01 - rozcestník

Obsah:
Bezbariérový přístup do stanice metra Anděl, Geotechnický monitoring tunelů Ejpovice, připravované brněnské tunely a další...

Thumbs up Thumbs down

28

Re: Časopis Tunel

Nové číslo časopisu Tunel: 2017/02 - rozcestník

Obsah:
tunely D8 Prackovice a Radejčín, ražba Ejpovického tunelu.

Thumbs up Thumbs down

29 Naposledy upravil: kuhe (30.08. 2017 08.11)

Re: Časopis Tunel

Nové číslo časopisu Tunel: 2017/03 - rozcestník

Obsah:

 • Výstavba tunelového „řetězce“ Granitztal

 • Tunel El Volcàn – stavba vodní elektrárny Alto Maipo, Chile

 • Dlouhé dopravní tunely v indických Himálajích, dokončené, ve výstavbě, připravované

 • Výzkumné centrum CESTI – aplikační výsledky

 • Výpočet kondenzace vodní páry v tunelech

 • Beton vyztužený vlákny a jeho aplikace v tunelech

 • Problematika vnitřního prostředí během realizace podzemních staveb

Thumbs up Thumbs down

30

Re: Časopis Tunel

Nové číslo časopisu Tunel: 2017/04 - rozcestník
Obsah:

 • Kolektor Hlávkův most

 • Förbifart Stockholm – projekt FSE209, ražený tunel Skärholmen

 • A44 tunel Spitzenberg

 • Životní cyklus stavebních materiálů a principy trvale udržitelného rozvoje

 • Tříkilometrový překop v tisícimetrové hloubce

 • Moderní materiály pro efektivní sanace ostění tunelů

 • BIM v dopravním stavitelství ve Spolkové republice Německo s příkladem jeho použití na tunelu Rastatt

 • Fotoreportáže: Prorážka STT tunelu Ejpovice, DOD Považský Chlmec

Thumbs up Thumbs down

31

Re: Časopis Tunel

Nové číslo časopisu Tunel: 2018/01 - rozcestník
Obsah:

 • Ražba TBM tunelu vodní elektrárny v Gruzii s českou účastí

 • Ražba štoly teplovodu pod rušnou pražskou křižovatkou a komplikace během výstavby (Praha-Troja: Partyzánská)

 • Úložiště radioaktivního odpadu Richard – rozšíření kapacity využitím starých důlních děl

 • Výstavba železničného tunela de Champel, Švajčiarsko

 • Cestný tunel Oberau, Nemecko

 • Projekt výstavby cestného tunela Rosenstein, Nemecko

 • Fotoreportáž z výstavby kolektoru Hlávkův most

 • Fotoreportáž z otvorenia tunelu Považský Chlmec

Odloveno doplňkem pro sledování změn na webu: Visualping pro Chrome wink

Thumbs up +1 Thumbs down

32

Re: Časopis Tunel

Nové číslo časopisu Tunel: 2018/01 - rozcestník
Tentokrát v režii Doprastavu a AMBERG Engineering Slovakia

Obsah:

 • Tunel Žilina, stavba ktorá preverila odbornú zdatnosť zhotoviteľa

 • Realizácia západného portálu tunela Žilina

 • Technologické zariadenia tunelov na úseku D3 Svrčinovec – Skalité

 • Stavebný dozor a dozorovanie tunelov na Slovensku podľa zmluvných podmienok FIDIC

 • Tunel Okruhliak – tunel, ktorý spojí sever a juh Slovenska

 • Tunel Soroška vo fáze prípravy dokumentácie na stavebné povolenie

 • Fotoreportáž z výstavby tunela Žilina

 • Fotoreportáž z výstavby tunela Višňové

Thumbs up Thumbs down

33

Re: Časopis Tunel

Nové číslo časopisu Tunel: 2018/03 - rozcestník

 • Kolektor Hlávkův most

 • Metro Kodaň

 • Technické řešení betonové vozovky v tunelu Považský Chlmec

 • Prostředí v silničních tunelech

 • Průzkumné práce v tunelu Podhradský

 • Užití 3D vizualizačních modelů v podzemním stavitelství

 • Zásady rozhodování za nejistoty v geotechnice

 • Fotoreportáž z výstavby železničních tunelů Diel a Milochov

Thumbs up Thumbs down

34

Re: Časopis Tunel

Nové číslo časopisu Tunel: 2018/04 - rozcestník

Obsah:

 • Ražba pod centrem Los Angeles

 • Využití pokročilého materiálového modelu pro stříkaný beton tunelových staveb

 • Geotechnická laboratoř ve výzkumném centru AdMaS

 • Projekt „Zpřístupnění historického podzemí Proseka“

 • Fotoreportáž ze zkoušek detekce požáru a funkce požárního větrání v Tunelovém komplexu Blanka

 • další fotoreportáže a kraťasy

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
číslo časopisu, které máte právě v ruce, obsahuje oproti zvyklostem a dlouhé tradici jen čtyři recenzované články. Velmi nás to mrzí, ale byli jsme nuceni vydat časopis s menším rozsahem, protože společnost Mott MacDonald, které je číslo částečně věnováno, nedostala na poslední chvíli svolení pro publikaci dvou ze tří připravovaných článků. Je neobvyklé, že investoři nesouhlasili s představením svých velmi zajímavých projektů. Zařazení náhradních článků již nebylo možné pro nedostatek času. Přejeme Vám příjemně strávený čas i nad útlejším časopisem Tunel, klidné zakončení tohoto roku a do roku 2019 zdraví, pohodu a pracovní úspěchy.

Thumbs up Thumbs down

35

Re: Časopis Tunel

Nové číslo časopisu Tunel: 2019/01 - rozcestník

Obsah:

 • Metro D - kdy se začne stavět čtvrtá linka pražského metra?

 • Geotechnický průzkum pro trasu metra „D“ v úseku Náměstí Míru – Depo Písnice

 • Doplňkový geotechnický průzkum v oblasti stanice Pankrác D

 • Technologické vybavení silničních tunelů

 • Tunel Hřebeč – dlouhodobý monitoring sanovaného sesuvu u východního portálu

 • Bobtnání zemin v praxi

 • Výstavba tunelového „řetězce“ Granitztal, tunely Langer Berg

 • Ejpovické tunely – BIM pro nejdelší železniční tunely v ČR

 • Fotoreportáž ze slavnostního předání stavby „Kolektor Hlávkův most“

 • Fotoreportáž ze slavnostního uvedení do provozu tunelů Ejpovice na modernizované trati Rokycany – Plzeň v prosinci 2018

Thumbs up Thumbs down

36

Re: Časopis Tunel

Nové číslo časopisu Tunel: 2019/02 - rozcestník

Obsah:

 • Tunely Ejpovice – defi nitivní zajištění propojky č. 8 stříkaným betonem

 • Traťové tunely metra A stanice Espoonlahti, Finsko

 • Tunel Žilina

 • Ražba pod jezerem Mälaren – Förbifart Stockholm projekt FSE209

 • Tunel Milochov – předpoklad projektu a skutečnost

 • Tunel Herrschaftsbuck

 • První statické výpočty pro Novou rakouskou tunelovací metodu se zaměřením na polygonální metodu

 • Fotoreportáž z ražeb tunelu Milochov – modernizace trati Púchov – Žilina

 • Fotoreportáž z výstavby tunela Žilina

Thumbs up Thumbs down

37

Re: Časopis Tunel

Nové číslo časopisu Tunel: 2019/03 - rozcestník

Obsah:

 • Sanace průsaku vod do podzemních objektů přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně

 • Geotechnický monitoring v průběhu hloubení jam a ražby tunelu Deboreč na 4. železničním koridoru

 • Příprava obsluh tunelů na zvládání krizových situací v tunelovém provozu

 • Významné opravy dálničních a silničních tunelů v ČR – realizace a plánování

 • Úprava nejvyšší povolené rychlosti v silničních tunelech České republiky

 • Statika degradovaného primárního ostění spolupůsobícího s ostěním sekundárním (1. část)

 • Fotoreportáž ze zahájení výstavby metra D formou geologického průzkumu

 • Fotoreportáž zo slávnostnej prerážky severnej tunelovej rúry tunela Prešov 13. 6. 2019 a z prerážky južnej tunelovej rúry 17. 6. 2019

Thumbs up Thumbs down

38

Re: Časopis Tunel

Nové číslo časopisu Tunel 4/2019
https://www.ita-aites.cz/files/tunel/20 … l_4-19.pdf

Thumbs up Thumbs down

39

Re: Časopis Tunel

Nové číslo časopisu Tunel: 2020/01 - rozcestník
Link na pdf: https://www.ita-aites.cz/files/tunel/20 … 20-def.pdf

 • Dokončení městského okruhu v Praze (o nové studii s levými připojováky)

 • Geotechnický monitoring na stavbě bezbariérového zpřístupnění stanice metra Karlovo náměstí

 • Přeložka Radlického potoka

 • Aktuální stav projektu hlubinného úložiště v České republice

 • PVP Bukov – generická laboratoř pro podporu projektu hlubinného úložiště

 • Beton se sníženým pH pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů

 • Výstavba stanic metra metodou Pile-Beam-Arch (PBA)

Thumbs up Thumbs down

40

Re: Časopis Tunel

Nové číslo časopisu Tunel: 2020/02 - rozcestník
Link na pdf nedávám záměrně, ať maj na webu návštěvnost wink

 • Užití průzkumných prací a geotechnického monitoringu při zmáhání mimořádných událostí na stokové a vodovodní síti

 • Geofyzikální měření z vrtů a podzemních děl k posouzení stavu horninového masivu pro tunelové stavby na příkladu průzkumu Radlické radiály

 • Geotechnický monitoring při hloubení šachty a ražbě kabelového tunelu Invalidovna

 • Tunel Kramer, obchvat Garmisch-Partenkirchen

 • Tunely na stavbách dopravnej infraštruktúry na Slovensku

 • Podobnost mezi modelem a reálnou konstrukcí zatíženou rázovou vlnou

Thumbs up Thumbs down

41

Re: Časopis Tunel

Nové číslo časopisu Tunel: 2020/03 - rozcestník

 • Dlouholeté poznatky z výzkumu a aplikace chemických injekčních hmot v podzemním stavitelství

 • Projektování a realizace kombinované výztuže při ražbě důlní chodby č. 400 042 v extrémních tlakových podmínkách v OKD, a.s.

 • Využití technologie umělé inteligence v reálném čase pro konstrukce podzemních staveb

 • Unipass – nová éra ve svorníkování

 • Nový železniční tunel Mezno budovaný v rámci modernizace trati v úseku Sudoměřice – Votice na 4. koridoru

 • Rekonstrukce tunelu Arosa, Švýcarsko

 • Maximální dovolená rychlost a její vliv na řešení dálničního tunelu

 • Fotoreportáž z výstavby dvoukolejného železničního tunelu Zvěrotice na IV. železničním koridoru

 • Fotoreportáž zo slávnostného začatia razenia tunela Bikoš na rýchlostnej ceste R4, severný obchvat Prešova, I. etapa, dňa 5. 6. 2020

Thumbs up Thumbs down