1

Téma: Nové pražské mosty

Mosty a lávky, které se právě staví...

2

Re: Nové pražské mosty

Lávka přes Botič, č. akce 999119, Praha 10

STRABAG a.s.

Hodnota vč. DPH:6 684 676,63 CZK

Předmětem plnění je vybudování lávky přes Botič pro pěší a cyklisty na ul. Ukrajinská a ul. Přípotoční, v k.ú. Vršovice.
Lávka je navržena jako ocelobetonová konstrukce, uložená na masívních betonových operách a založena na mikropilotách.
Dále budou se stavbou vybudovány přístupové chodníky ze zámkové dlažby, přechody pro pěší a stání pro kontejnery směsného komunálního odpadu.

Zhotovitel je povinen umístit na viditelném místě informační panel stavby. Informační panel musí být v souladu s Manuálem grafických a konstrukčních standardů pro tvorbu informačních panelů staveb Hlavního města Prahy, který zhotovitel obdržel jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky, doplněný o QR kód odkazující na popis stavby na www.tsk-praha.cz.
Zhotovitel bere tuto povinnost na vědomí a zavazuje se jí splnit. Zhotovitel dále zajistí týdně aktualizovaný popis průběhu stavby pro umístění na webové stránky www.tsk-praha.cz.

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3097538

zahájení 9/2017
dokončení 12/2017

foto https://kasme.rajce.idnes.cz/171209-Botic-mosty/


to by mě zajímalo, kde ty informace o stavbě stránkách www.tsk-praha.cz jsou...

3

Re: Nové pražské mosty

Nová lávka pro pěší a cyklisty přes Botič
18.12.2017

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. dokončila 15. prosince 2017 projekt stavby lávky pro pěší a cyklisty přes Botič v MČ Praha 10. Délka mostku je 24 m, s proměnnou šířkou od 3 do 5 metrů. Výška nad terénem a hladinou potoka je 4,8 m a jeho stavební výška je 80 cm. Most na západní straně navazuje na křižovatku ul. K Botiči s ul. Ukrajinskou a na východní straně přechází do ul. Přípotoční.

„Lávka přes Botič je určena pro pěší provoz a jízdu cyklistů. Jejím zprovoznění dojde k propojení parku s okolím a zároveň umožní bezpečnější přístup dětí ke škole,“ uvedl náměstek pro dopravu Petr Dolínek a dodává; „ cena nového mostu je necelých 7 mil. Kč a stavba trvala pouhé tři měsíce.“

Nosnou konstrukci tvoří čtyři ocelové nosníky, které jsou spřaženy železobetonovou deskou. Protiskluzový povrch mostovky tvoří přímo pochozí izolace. Po obou stranách mostu je osazeno ocelové zábradlí ve výšce 1,3 m, umožňující bezpečnou jízdu cyklistů. 

Úprav se dočkal i terén v okolí nového mostu. Svahy pod mostem a v jeho bezprostřední blízkosti jsou zpevněny kamennou dlažbou uloženou do betonu. Na západní straně mostu jsou nově vybudována kontejnerová stání na komunální odpad. Přístupové komunikace k mostnímu objektu jsou provedeny v zámkové dlažbě, uložené do štěrkového lože. Zámková dlažba je v určených místech opatřena varovnými naváděcími prvky pro nevidomé a slabozraké.

K úspěšné realizaci projektu velmi napomohla dobře fungující komunikace zhotovitele, společnosti STRABAG a.s., s investorem stavby a také operativní přístup pracovníků městské části Praha 10 při řešení vzniklých realizačních problémů.
„Doufáme, že nově otevřená lávka bude dlouhá léta bezvadně fungovat ke spokojenosti chodců a cyklistů,“ uvedl za STRABAG hlavní stavbyvedoucí Josef Nejedlík. 

http://www.tsk-praha.cz/tiskova-zprava/ … 8664dc5733


V Praze 10 vznikla pro pěší a cyklisty nová lávka přes Botič

Lávku pro pěší a cyklisty přes potok Botič v Praze 10 nedávno dokončila Technická správa komunikací a lidé už ji mohou využívat. Nové přemostění dlouhé čtyřiadvacet metrů navazuje na křižovatku ulice K Botiči s Ukrajinskou ulicí a na východní straně přechází do Přípotoční ulice.

https://praha.idnes.cz/praha-10-nova-la … zpravy_nuc

4

Re: Nové pražské mosty

Nová lávka přes Botič, reko sousedního mostu a dál proti proudu...

http://kasme.rajce.idnes.cz/180113/


a testovací video nové kamerky wink

https://www.youtube.com/watch?v=11ohIJjOMBI

5

Re: Nové pražské mosty

https://www.dvoreckymost.cz/

Soutěžní návrhy Dvoreckého mostu...

Thumbs up Thumbs down