1

Re: Výkresy, schémata, dokumentace...

Na různé grafy, schémata, výkresy, dokumentaci, zkrátka aby bylo jednotné místo, kam se obrátit, když se hledá "jak vypadá to a ono"

Thumbs up Thumbs down

2

Re: Výkresy, schémata, dokumentace...

Dokumentace EIA

Thumbs up Thumbs down

3 Naposledy upravil: P_V (13.02. 2010 12.32)

Re: Výkresy, schémata, dokumentace...

Škoda že ty výkresy z EIA již nejsou aktuální. Od té doby došlo k rozpočtovým škrtům, což se prý projevilo i na projektu, zejména zmenšením výrubů ve stanicích. Co psali v diskusi na metrowebu:
- z eskalátorových tunelů Petřin a Červeného vrchu se vypustily šikmé výtahy
- Petřiny nebudou mít podchod pod Na Petřinách, ale jakýsi povrchový minivestibul vedle supermarketu
- výtah z Petřin bude ústit rovnou z nástupiště (dříve bokem z můstku nad perónem) do osy Brunclíkovy do minipodchodu, který na povrch vyústí dalším výtahem a schody
- v Petřinách se velkoprostorový tunel zkrátil jen na délku nástupiště, takže se tam už nevejdou dvě obratové koleje ale jen jedna v samostatném středním tunelu

Thumbs up Thumbs down

4

Re: Výkresy, schémata, dokumentace...

Ano, a navíc je podle informací p. Poláka škrtnuté zařízení staveniště označené jako DEJ-P, čili na rohu Evropské a Gymnasijní vedle E-GATE.

Thumbs up Thumbs down

5

Re: Výkresy, schémata, dokumentace...

Asi sem: Bylo vydáno stavební povolení pro stavbu

Prodloužení trasy A metra v Praze ze stanice Dejvická – provozní úsek V.A – Dejvická (mimo) – Motol část Přívodní kabelové vedení 22 kV do stanice Dejvická

Stavba je členěna na následující PS:

 • PS V.A1-91-51 Přívodní kabelové vedení 22 kV do stanice Dejvická
  Dva přívodní kabely 22 kV – sekce A a sekce B pro trasu metra V.A, budou vedeny z TR
  110/22 kV Holešovice z nově vyčleněných vývodních kobek (č. 53 v sekci III. a č. 66
  v sekci IV.) a budou ukončeny ve skříních R 22 ( sekce A č. 7 a sekce B č. 10) ve stanici
  metra Dejvická. V souběhu s přívodními kabely 22 kV bude položen optický
  singlemódový kabel 12 vl., uložený v ochranné trubce, zajišťující komunikační spojení
  mezi TR 110/22 kV Holešovice a MDT Dejvická. V TR 110/22 kV Holešovice bude
  optický kabel ukončen ve skříni DV2 a v MDT Dejvická ve skříni DV1. propojení mezi
  DV2 a vývodními kobkami 22 kV v TR Holešovice a mezi DV1 a skříněmi č. 91 a 62
  v MDT Dejvická bude provedeno metalickými kabely.
  Z TR 110/22 kV Holešovice budou kabely 22 kV vedeny kabelovým kolektorem PREdi
  a.s. až k Výstavišti v Praze 7, zde jsou vyvedeny na povrch a ve výkopu pokládány
  v ulicích U Výstaviště, Nad Královskou oborou, Korunovační, Nám. Pod Kaštany, Pod
  Kaštany, Jaselská, Čs. armády, Vítězné nám., a Evropskou do stanice Dejvická.

 • PS V.A1-91-54 Dozbrojeni TR 110/22 kV PRE Holešovice
  Jedná se o dozbrojení a úpravy ve vývodních kobkách č. 53 v sekci III. A č. 66 v sekci
  IV. pro posílení přenosové schopnosti na 400 A trvale, komunikaci se stanicí metra a pro
  měření odběru el. energie metra.

 • PS V.A1-96-51 Dálkové měření el. energie z TR PRE Holešovice
  V TR 110/22 kV Holešovice bude osazena nová elektroměrná skříň USM, ve které
  budou osazeny 2 vysílací elektroměry a přístroj EKM 647M s modemem pro dálkové
  měření odběru VN na energetický dispečink PRE.

 • PS V.A1-96-21/20 Energetický systém - úpravy SKŘ v TR PRE Holešovice
  Jedná se o úpravu dálkové signalizace v TR 110/22 kV PRE Holešovice pro stanici
  metra Dejvická. Po rekonstrukci ochran ve vývodních kobkách č. 53 a 66 bude do
  telemechanizačního zařízení TG 809 Pražské energetiky doplněna signalizace
  „Působení srovnávací ochrany“ a „Porucha srovnávací ochrany“.

Thumbs up Thumbs down

6

Re: Výkresy, schémata, dokumentace...

Veřejná vyhláška - rozhodnutí o povolení TPV a MR trasa A metra Dejvice - Motol
http://www.praha6.cz/system/file.php?Fi … 81265f3347

Thumbs up Thumbs down

7

Re: Výkresy, schémata, dokumentace...

Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením:

1) změna stavby dráhy a pozemních komunikací

Změna stavby před jejím dokončením zahrnuje vybudování nadzemní části stanice Veleslavín a podchodu v ulicích Evropská a Kukulova, doplnění informačního systému, úpravy komunikací, chodníků a dopravního značení v rozsahu následujících objektů:
I. stavba dráhy:
V.A1-05-20 Stanice Veleslavín
V.A1-05-21 Hloubený objekt stanice Veleslavín
V.A1-05-23 Podchod ulice Evropská
V.A1-05-30 Telefonní přípojka stanice
V.A1-05-49 Informační systém
V.A1-09-10 Provizorní protihlukové stěny
V.A1-09-21 Podchod ul. Kukulova
V.A1-09-24 Definitivní protihlukové stěny
V.A1-09-30 Telefonní přípojka stanice
V.A1-09-49 Informační systém
V.A1-09-61 Vodovodní přípojka stanice
V.A1-09-62 Kanalizační přípojka stanice
V.A1-09-92 Terénní úpravy

II. stavba pozemních komunikací:
V.A1-05-44 Úpravy komunikací a chodníků – Evropská ulice
V.A1-05-45 Úpravy komunikací a chodníků – ulice Veleslavínská
V.A1-05-50 Definitivní dopravní značení
V.A1-05-60 Odvodnění komunikací a ploch
V.A1-05-64 Vodovodní přípojka zázemí dispečerů BUS
V.A1-05-65 Kanalizační přípojka zázemí dispečerů BUS
V.A2-09-41 Provizorní komunikace a chodníky
V.A2-09-44 Úpravy komunikace a chodníků – ul. Kukulova
V.A2-09-45 Úpravy chodníků v areálu nemocnice

2) změna stavby inženýrských sítí, světelného signalizačního zařízení a souvisejících objektů

Změna stavby před jejím dokončením zahrnuje dobudování části zázemí v terminálu BUS na stanici Veleslavín s dobudováním přístřešků a příslušných přeložek kabelů a kabelovodu, ve stanici Motol se týká realizace přeložek a přípojek v rozsahu následujících objektů:
V.A1-05-25 Objekt zázemí terminálu BUS
V.A1-0526 Přístřešky MHD
V.A1-05-29 Kabelovod
V.A1-05-31 Definitivní SSZ 6.120 Evropská – Veleslavínská
V.A1-05-71 Provizorní přeložky kabelů 22 kV a diferenciálních PREdi
V.A1-05-74 Definitivní přeložky kabelů nn PREdi
V.A1-05-80 Přeložka kabelů Telefonica O2
V.A1-05-82 Přeložka kabelů GTS Novera
V.A1-05-83 Přeložka kabelů UPC
V.A1-05-84 Přeložka kabelů Pragonet
V.A1-05-86 Přeložka kabelů Radiokom
V.A1-05-87 Přeložka kabelů Ministerstva vnitra ČR
V.A1-05-88 Přeložka kabelů AV ČR
V.A2-08-83 Přípojka slaboproudu do terminálu BUS (Vypich)
V.A2-09-25 Přístřešky MHD
V.A2-09-34 Definitivní přeložka napájecího kabelu SSZ
V.A2-09-74 Definitivní VO –v areálu nemocnice
V.A2-09-75 Provizorní přeložka VO – Kukulova
V.A2-09-79 El. Přípojka pro městský mobiliář

Thumbs up Thumbs down

8

Re: Výkresy, schémata, dokumentace...

Tak jsem se prohraboval ve vláknech a našel odkaz http://departments.fsv.cvut.cz/k135/dat … roje_3.pdf . Slajd 14-18 mi pomohl, díky Jannnne! Nedá se z Metroprojektu vysosnout ještě něco víc? Mě se nějak nedaří...

Thumbs up Thumbs down

9

Re: Výkresy, schémata, dokumentace...

moc pěkné články jsou v časopisu Zakládání 3/2010 a 4/2010
http://zakladani.cz/index_cz.php?cat=casopis

4/2010
RAŽBA JEDNOKOLEJNÝCH TUNELŮ NA METRU V. A TECHNOLOGIÍ TBM EPB (TUNNEL BORING MACHINE – EARTH PRESSURE BALANCE)

METRO V. A, STAVENIŠTĚ BRE 1: PŘEVRTÁVANÁ PILOTOVÁ STĚNA PRO ZAJIŠTĚNÍ MONTÁŽNÍ ŠACHTY (SO 07-17), STAVEBNÍ JÁMA A ZAJIŠTĚNÍ PORTÁLU PRO PŘÍSTUPOVOU ŠTOLU (SO 07-10/01)

3/2010
PRODLOUŽENÍ TRASY METRA A V PRAZE


na idnesu v článku Trasu metra A z Dejvické do Motola budou razit Tonda a Adéla
bylo pár "nových" vizualizací - autor METROPROJEKT Praha a. s.

kopie v naší galerii http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnic … zace/1103/

10

Re: Výkresy, schémata, dokumentace...

zákres trasy a stavenišť do orto foto mapy...

http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnic … chema.html

11

Re: Výkresy, schémata, dokumentace...

no vida smile

Kód záměru:      PHA785
Název záměru:     Prodloužení trasy A metra v Praze ze stanice Dejvická – Provozní úsek V.A – Dejvická (mimo)-Motol, SOD 40 Patrový terminál BUS u stanice Veleslavín

http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?v … ;id=PHA785

jsou tam i vizualizace (v PDF s oznámením)

čtyři pohledy jsem hodil do galerie
http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnic … vin-1.html
http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnic … vin-2.html
http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnic … vin-3.html
http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnic … vin-4.html

12

Re: Výkresy, schémata, dokumentace...

srpnová oficiální brožurka je na webu...
že si jí zatím nikdo nevšiml smile

originální PDF verze: http://www.metrostav.cz/doc/cz/technolo … oVA_CZ.pdf

JPG verze: http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnic … /doc/2011/

13

Re: Výkresy, schémata, dokumentace...

kasme napsal:

Kód záměru:      PHA785
Název záměru:     Prodloužení trasy A metra v Praze ze stanice Dejvická – Provozní úsek V.A – Dejvická (mimo)-Motol, SOD 40 Patrový terminál BUS u stanice Veleslavín

http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?v … ;id=PHA785

Stav:    Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav:    28.11.2011 14:28
Závěry zjišťovacího řízení:    PHA785__zjistovaci.pdf (11716 kB) - 28.11.2011 14:28
http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp … stovaciDOC (27 stran textu)

záměr při respektování souboru opatření pro prevenci, vyloučení, snížení a kompenzaci nepříznivých vlivů navržených v oznámení nemůže významně ovlivnit životní prostředí a veřejné zdraví.

14

Re: Výkresy, schémata, dokumentace...

MHMP... povoluje změnu stavby...

Popis objektů změny stavby před jejím dokončením:
V.A1-03-98/14 Autobusové obratiště Horoměřická – Ochranná stěna
Chrání před nasáváním výfukových plynů vzniklých provozem autobusového obratiště
do vzduchotechnického systému budovy UNIQA. Sloupky jsou ocelové, výplň tvoří
vrstvené čiré sklo.
V.A1-05-28 Opěrné zdi
Zahrnuje již dříve povolené opěrné zídky v prostoru areálu BUS, na severní straně
Evropské ulice od výstupu směrem do Liboce a u výstupů do Vokovické a Veleslavínské
a novou gabionovou opěrnou zeď délky 195m, šířky 1,0 – 1,5 m, výšky 1,0 - 3,5 m.
V.A1-05-46 Terminál BUS
Autobusové obratiště pro autobusové linky zajišťující místní obsluhu a návozové linky
s kapacitou odstavů 14 autobusů. Terminál je řešen jako jednosměrný s vjezdem
v prostoru křižovatky Evropská - Veleslavínská, výjezd je situován o 13 m jižněji do
ulice Veleslavínské.
V.A1-05-47 Definitivní přeložka Kladenské ulice
Kladenská ulice se směrově vrací do původní stopy, v místě napojení na ulici
Veleslavínskou je polohová a výšková změna.
V.A1-05-92 Terénní úpravy
Souvisí se stavebními úpravami komunikací – zahrnuje vyrovnání terénu a úpravu ploch
po zásypech včetně ohumusování.
V.A2-09-42 Provizorní chodník z parkingu FN Motol
Objekt řeší provizorní bezbariérový přístup do nemocnice z patrových garáží v případě
poruchy výtahu v celkové délce úpravy 73 m.
V.A2-09-44 Úprava komunikace a chodníku – ulice Kukulova
V místě nástupní plochy hasičů je vzhledem k novým zásadám požární ochrany rozšířen
zpevněný chodník odsunem opěrné zídky a současně je rozšířena zpevněná plocha
chodníku. Obě zastávky BUS jsou prodlouženy o 1 m.
V.A2-09-47 Chodník podél Kukulovy ulice
Jižní chodník propojující objekt garáží Motolské nemocnice s nově navrhovanou
úpravou zastávek BUS u ulice Šafránecká.

15

Re: Výkresy, schémata, dokumentace...

Drak napsal:

Je vyexpedována dokumentace pro stavební povolení na terminál a parkoviště u Veleslavína. Myslím že se to kapku liší od minulého návrhu. Objekt má 4 podzemní podlaží a 1 nadzemní. 2PP - 4PP je parkoviště, 1PP bus terminál a 1NP parkoviště. Je tam i nějaká obchodní vybavenost. Parkoviště mají celkem 600 stání. Terminál je poměrně stísněný (celý objekt má půdorysné rozměry 175 x 31m), jedna prodloužená příjezdová hrana a čtyři odjezdové, z toho tři příměstské a dálkové dopravy mají čekárnu oddělenou prosklenou stěnou s posuvnými dveřmi které se otevřou při příjezdu busu.