1

Re: Novinky na www.komunikace-r4.cz

vondr napsal:

Situační zpráva o přípravě a realizaci D3/R3 + R4, stav březen 2009
http://www.komunikace-r4.cz/_file_store … 070044.pdf

vondr napsal:

Situační zpráva o přípravě a realizaci rychlostní silnice R4 k 20.10.2009, ŘSD ČR
http://www.komunikace-r4.cz/index.php?t … rsd-cr-268

V y h o d n o c e n í uložených úkolů z jednání Výkonné rady Sdružení pro výstavbu D3 a R4 ze dne 20. dubna 2009
http://www.komunikace-r4.cz/index.php?t … 042009-269

Záznam z jednání Výkonné rady Sdružení pro výstavbu D3 a R4 ze dne 9.11.2009 v Táboře
http://www.komunikace-r4.cz/index.php?t … tabore-271

vondr napsal:

Zápis z jednání sdružení pro výstavbu D3 + R4 konaného 12.10.2009 v Příbrami.
http://www.komunikace-r4.cz/index.php?t … ibrami-277

2

Re: Novinky na www.komunikace-r4.cz

Aktualizace popisu stavebních úseků na oficiálních stránkách R4
02.12.2009 | Na základě dostupných údajů byla provedena aktualizace popisu jednotlivých stavebních úseků rychlostní silnice R4 a v sekci "Odkazy" byl zdvojnásoben počet uvedených odkazů.
http://www.komunikace-r4.cz/index.php?t … ktuality-2

3

Re: Novinky na www.komunikace-r4.cz

14.01.2010 | Do sekce "Ke stažení" byl doplněn Zápis z jednání sdružení pro výstavbu D3 + R4 konaného 23.11.2009 v Příbrami.

http://www.komunikace-r4.cz/index.php?t … u-2009-291

4

Re: Novinky na www.komunikace-r4.cz

spuštěny nové webové stránky o R4
http://www.komunikace-r4.cz/domu

5

Re: Novinky na www.komunikace-r4.cz

26.5.2010 Do sekce "Fotogalerie" byly přidány fotografie ze stavby Mirotice - Třebkov z října 2009, z května 2010 a letecké snímky z dubna 2010

http://www.komunikace-r4.cz/fotogalerie … ce-trebkov

6

Re: Novinky na www.komunikace-r4.cz

04.06.2010 | Nové dokumenty v sekc"Ke stažení"
Do sekce "Ke stažení byly doplněny záznamy z jednání o přípravě rychlostní silnice R4 ze dne 12.4.2010 a ze dne 17.5.2010,konaných v kanceláři starosty města Písku.

http://www.komunikace-r4.cz/ke-stazeni/ … 12-04-2010
http://www.komunikace-r4.cz/ke-stazeni/ … 17-05-2010

7

Re: Novinky na www.komunikace-r4.cz

09.06.2010 | Nový dokument v sekci "Ke stažení"
Do sekce "Ke stažení byla doplněna situační zpráva o přípravě a realizaci rychlostní silnice R4 k 8.6.2010.
http://www.komunikace-r4.cz/public/data … %20www.pdf

8

Re: Novinky na www.komunikace-r4.cz

16.06.2010 | Nový dokument v sekci "Ke stažení".
Do sekce "Ke stažení" byl doplněn Záznam z jednání Výkonné rady Sdružení pro výstavbu D3 a R4 konaného v Táboře dne 7.června 2010.
http://www.komunikace-r4.cz/public/data … 6_2010.pdf

9

Re: Novinky na www.komunikace-r4.cz

Dopis senátora Mgr. Pavla Eyberta ministrovi dopravy ze dne 18.6.2010 a odpověď ministra dopravy ze dne 12.7.2010
http://www.komunikace-r4.cz/ke-stazeni/ … -12-7-2010

10

Re: Novinky na www.komunikace-r4.cz

13.09.2010 | Nové mapy v sekci "Zákresy do map"
Do sekce "Zákresy do map" byly zařazeny ortofotomapy se zákresy celé trasy rychlostní silnice R4 po jednotlivých stavebních úsecích.
http://www.komunikace-r4.cz/ortofotomapy

11

Re: Novinky na www.komunikace-r4.cz

22.09.2010 | Publikace ŘSD ČR Rychlostní silnice R4 Praha - Příbram - Strakonice/Písek
V sekci "Ke stažení" je uveden odkaz na publikaci Rychlostní silnice R4 Praha - Příbram - Strakonice/Písek, kterou vydalo Ředitelství silnic a dálnic ČR k příležitosti otevření úseku rychlostní silnice R4 Mirotice - Třebkov.
http://www.komunikace-r4.cz/ke-stazeni

12

Re: Novinky na www.komunikace-r4.cz

21.10.2010 Informace o stavbě Mirotice - Třebkov
http://www.komunikace-r4.cz/ke-stazeni/ … ---trebkov

a přibyly další fotky
15.09.2010 - Stavba před otevřením 14.9.2010
http://www.komunikace-r4.cz/fotogalerie … -14-9-2010

13

Re: Novinky na www.komunikace-r4.cz

Superstrategie Ministerstva dopravy
Dokument Ministerstva dopravy Strategie dopravy jako významné priority České republiky do roku 2025 (Superstrategie – green paper) a rychlostní silnice R4.

V závěru první lednové dekády předalo  Ministerstvo dopravy do mezirezortního projednávání dokument Strategie dopravy jako významné priority České republiky do roku 2025 (Superstrategie – green paper). První dílčí informace se na některých serverech objevily již 11.1.2011, celkové informace na většině serverů a v  tisku 20. - 21.1.2011. Tento materiál by měl být po uzavření připomínkového  řízení projednán ve vládě ČR.
V tomto dokumentu je na rychlostní silnici R4 zařazena stavba Skalka - II/118 s realizací v letech 2012 - 2014 a stavba Čimelice - Mirotice v letech 2014 - 2017.
V materiálu se uvádí, že seznam staveb není konečný, stavby budou zhodnoceny multikriteriální analýzou a na základě toho dojde k jeho zpřesnění. Plány budou ovlivněny i postojem vlády k tomuto dokumentu.

Ministerstvo dopravy zveřejnilo na svém serveru tuto Superstrategii 19.1.2011 v příspěvku Ministerstvo dopravy představuje plán rozvoje dopravní infrastruktury do roku 2025 včetně celého textu a všech příloh. S celým zněním tohoto dokumentu se můžete seznámit na:
http://www.mdcr.cz/cs/Media/Tiskove_zpr … ategie.htm

14

Re: Novinky na www.komunikace-r4.cz

12.04.2011
Do sekce "Ke Stažení" byly doplněny nové dokumenty z února a března 2011 k problematice přípravy staveb rychlostní silnice R4 a jejich zařazení do programu výstavby.

Zápis z jednání komise pro přípravu výstavby D3 + R4 2. února 2011 v Příbrami
http://www.komunikace-r4.cz/public/data … 202011.pdf

Dopisy starosty města Příbram ze dne 3.2.2011 hejtmanovi Středočeského kraje a ministrovi dopravy
http://www.komunikace-r4.cz/public/data … 20Rath.pdf
a odpověď 1. náměstka ministra dopravy ze dne 28.2.2011
http://www.komunikace-r4.cz/public/data … %20CR).pdf

Zápis z jednání Sdružení pro výstavbu D3 + R4 ze dne 8. března 2011 v Příbrami
http://www.komunikace-r4.cz/public/data … 202010.pdf

Záznam ze společného jednání k problematice možné dostavby rychlostní silnice R4 konaného dne 14.března 2011 v Příbrami
http://www.komunikace-r4.cz/ke-stazeni/ … v-pribrami

15

Re: Novinky na www.komunikace-r4.cz

R4 Mirotice - Třebkov z pohledu projektanta
Článek, uveřejněný v časopise Silnice a železnice 1/2011, představuje stavbu uvedenou do provozu v září loňského roku a oceněnou 1. cenou v soutěži PRESTA 2008 - 2010 o nejlepší...

http://www.komunikace-r4.cz/public/data … 111_R4.pdf

16

Re: Novinky na www.komunikace-r4.cz

vondr napsal:

Zápis z jednání Sdružení pro výstavbu D3 + R4 ze dne 8. března 2011 v Příbrami
http://www.komunikace-r4.cz/public/data … 202010.pdf

Na stránkách www.komunikace-r4.cz to nějak zamotali. Tento zápis je už z loňského března, jak se v samotném dokumentu píše, nikoliv z letošního roku.

Thumbs up Thumbs down

17

Re: Novinky na www.komunikace-r4.cz

9. 6. 2011
Situační zpráva ŘSD ČR o stavu přípravy a realizace rychlostní silnice R4 MÚK Skalka – MÚK Nová Hospoda k 15. 5. 2011:

Situační zpráva o přípravě a realizaci R4 MÚK Skalka – MÚK Nová Hospoda

Thumbs up Thumbs down

18

Re: Novinky na www.komunikace-r4.cz

21.02.2012 | Záznamy z jednání o přípravě rychlostní silnice R4
Záznamy z jednání o přípravě rychlostní silnice R4 konaných v městě Písku v období říjen 2010 - leden 2012.

http://www.komunikace-r4.cz/ke-stazeni/ … silnice-r4

19

Re: Novinky na www.komunikace-r4.cz

22.03.2012 | Zápisy z jednání Sdružení D3 - R4 v lednu a v březnu 2012
Zápisy z jednání Sdružení D3 - R4 na MěÚ v Příbrami v lednu a v březnu 2012 o přípravě rychlostní silnice R4

http://www.komunikace-r4.cz/public/data … -%20R4.pdf

20

Re: Novinky na www.komunikace-r4.cz

11.07.2012 Vizualizace úseků v přípravě
Skalka - křiž. ll/118
http://www.komunikace-r4.cz/vizualizace … riz-ll-118
Milín - Lety
http://www.komunikace-r4.cz/vizualizace … in---lety6
Lety - Čimelice
http://www.komunikace-r4.cz/vizualizace … -cimelice6
Čimelice - Mirotice
http://www.komunikace-r4.cz/vizualizace … -mirotice6
Mirotice rozšíření
http://www.komunikace-r4.cz/vizualizace … rozsireni6

21

Re: Novinky na www.komunikace-r4.cz

11.07.2012 videovizualizace úseků v přípravě
Skalka - křiž. ll/118
http://www.komunikace-r4.cz/videovizual … iz-ll-1181
Milín - Lety
http://www.komunikace-r4.cz/videovizual … in---lety7
Lety - Čimelice
http://www.komunikace-r4.cz/videovizual … -cimelice7
Čimelice - Mirotice
http://www.komunikace-r4.cz/videovizual … -mirotice7
Mirotice rozšíření
http://www.komunikace-r4.cz/videovizual … rozsireni7

22

Re: Novinky na www.komunikace-r4.cz

Moderator napsal:

10.10.2012

Podle dnešní informace z ŘSD ČR se předpokládá zahájení staveb rychlostní silnice R4 Skalka - křižovatka II/118 a Lety - Čimelice v roce 2013. Zahájení dalších staveb však bude závislé na získání finančních prostředků a na dokončení jejich přípravy. Zahájení stavby Milín - Lety je proto možné nejdříve v roce 2014 a stavby Čimelice - Mirotice nejdříve v roce 2015. Zbývající stavby budou zahájeny ještě později. V současné době není možné podat přesnější informaci.

http://www.komunikace-r4.cz/diskuse

23

Re: Novinky na www.komunikace-r4.cz

Záznamy z jednání o přípravě rychlostní silnice R4 konaných v městě Písku v září 2012 a v říjnu 2012.


záznam z jednání o přípravě R4, uskutečněného 11. 9. 2012 v kanceláři ředitele STRABAG, a.s. v Písku,
http://www.komunikace-r4.cz/public/data … -12_09.pdf

záznam z jednání o přípravě R4, uskutečněného 9. 10. 2012 v kanceláři ředitele STRABAG, a.s. v Písku
http://www.komunikace-r4.cz/public/data … -12_10.pdf

24

Re: Novinky na www.komunikace-r4.cz

Záznam z jednání o přípravě R4 18. 6. 2013 v Písku

http://www.komunikace-r4.cz/ostatni-zpr … 13-v-pisku

25

Re: Novinky na www.komunikace-r4.cz

Záznam z jednání o přípravě R4 18. 6. 2013 v Písku
http://www.komunikace-r4.cz/ostatni-zpr … 13-v-pisku