26

(55 odpovědí, posláno do Když v Praze nevíme kam s tím...)

P_V napsal:

Barrandov má přeci oddílnou kanalizaci, DUN je v Hlubočepích pod tramvajovým viaduktem.

To by mě docela zajímalo, proč mají severní sídliště jednotnou kanalizaci a ne oddílnou. Důvod že vodu není kam dát mi nesedí. Příčnými vodotečemi to území sice neoplývá, ale když už se razí kilometry dlouhá dešťová stoka k nějaké usazovací nádrži, tak
snad není problém ji k nějaké té vodoteči dovést. Teče kolem Vltava a Rokytka. Zejména Bohnice a Čimice jsou relativně mladší sídliště.

DUN je na odlehčovací stoce. Je tam spadiště a pak odlehčovací komora.
Barrandov je jednotný - viz. mapka.

Možná jde o cenu velkých dimenzí stok.
Tady je podíl jednotná=oranžová/oddílná=fialová v Praze, modré jsou dešťové stoky.

27

(55 odpovědí, posláno do Když v Praze nevíme kam s tím...)

P_V napsal:

V Karlíně byly velké kanální záplavy. sad
http://zpravy.idnes.cz/foto.aspx?r=doma … domaci_klm
Možná to souvisí s protipovodňovými opatřeními na kanalizaci... nevím zda se kvůli povodni dešťové výpusti do řeky uzavíraly, nebo jsou opatřené klapkou.

Následky se opravují doteď: foto (všimněte si rozměry).

V centru je společná jednotná síť pro déšť i splašky (+ Praha 6 a 7, Barrandov, Bohnice, Kobylisy, Prosek - sídliště na terasách, kde není dešťovou vodu kam dát). Oddílné jsou jen části města, kde jsou potoky a jsou novější (Jižní a Západní město, Modřany, nová výstavba).

Moje teorie je: Šlo nikoliv o stoku samotnou, ale o odlehčovací stoku z několika přepadů. Ta normálně vede do Vltavy a 99 % času je v suchu. Když zaprší, odvede bezpečně příval naředěné odpadní vody nejkratší cestou do řeky. Kvůli povodním jsou na těchto stokách v místě křížení s protipovodňovou ochranou klapky (samočinné) a někde pro případ poruch klapky ještě šoupě (pouze ručně). Ono nejde zcela dobře chránit město zároveň před povodní a před intenzivní srážkou.

Lindley to vymyslel tak, že povodí navrchu se pošlou přes přepady při dešti+povodni rovnou do řeky komplet skrz uzavřené stoky bez spojení s povrchem (Typicky I.P. Pavlova, Karlák, Staromák, U Muzea). Nízko ležící přepady se zavřou samočinně klapkami nebo se ještě pojistí šoupaty. Omezený přítok z horní části města umožní odvést i prudší déšť stokami, pod Vltavou, pod Letnou do Vltavy v Troji, kde je hladina cca 3 m níž, takže na Starém městě se voda v kanálech drží pod povrchem. V Karlíně to nešlo udělat tak dobře, takže jsou všechny přepady napojeny na jednu odlehčovací stoku (Žižkov i Florenc). Stoka má navíc i v dolní části šachty.

Provozní stavy:
1) Když neprší (nebo vytrvalý déšť) ani není povodeň klapky jsou otevřené, ale přepady nepracují, splašky jsou na čistírnu, normální provozní stav.

2) Bouřka/průtrž mračen cca 2x do roka zafungují přepady a přebytek vody odteče odlehčovacími stokami do řeky. Výsledek=lehce ušpiněná řeka + suché sklepy.

3) Povodeň na Vltavě, ale v Praze sucho/slabý déšť - horní přepady do řeky, spodek na čov, nebo se čerpá do řeky strojně mobilními čerpadly. Klapky jsou zavřené, šoupata podle toho, jak správce věří klapkám.
Když v Praze neprší, ale je povodeň, přečerpá se s klidem vše v domečku do Vltavy, pokud to už nede odvést na čistírnu, (pumpy na elektrocentrálu).

4) Povodně + průtrž mračen v Praze. Mimo projekt kanalizace. Lindley: "Největší lijáky (léto) se zpavidla nesetkávají s největšími povodněmi (jaro, tání)." cca 1900, proto příliš neřešeno.
Klapky mohou při silných bouřkách pomoci uvolnit tlak lijáku v kanálech, ale musí dojít k vyrovnání hladin na povodňový stav. Mobilní čerpadla nejsou dimenzována na nejsilnější déšť - nějaký čas nestíhají.

Ad 4. se stalo 9. 6. 2013 odpoledne. Vltava sice poklesla týden po povodni, ale tipuju zavřené šoupě, které v neděli nestihli otevřít.

Nutno podotknout, že zdroj vody pro tuto stoku je od Žižkova po Třebešín, Koněvova (to, co se letos rekonstruovalo, 2015) od Chmelnice na západ. Po cestě je jen jeden přepad nedaleko křížení s J. Želivského. Celkem malé stoky s velkým spádem, takže to rychle steče do Karlína.

Doba se posunula a Praha má otevřená geodata. Stačí si pár hodin hrát s gisem (Qgis) a celkem to jde.
Výstup:
Podrobná mapka vývěrů v Karlíně
Připojené povodí

_____________________________________
Něco PPO kanálů od paní nejpovolanější...
Pěkná prezentace k PPO kanalizace v Praze i s pásmy z CHMI od str. 18
Protipovodňová opatření na ochranu stokové sítě na území hl. m. Prahy

28

(48 odpovědí, posláno do Tunel Blanka)

Na Vítězném náměstí - na tom přechodu (DC) u zastávek trmavají ráno (08:30) spatřen policista ve vestě, odmávával auta a dávkoval chodce. smile

BTW - zdálo se mi tam (ZC) podezřele volno, jestli to nebylo kvůli nehodě blokující tramvaje na letenském náměstí (vyschlý zdroj chodců), pokud jsem špičku neminul časem.

Edit: upřesnění

29

(36 odpovědí, posláno do Áčko do Nemocnice Motol)

INRI napsal:
S_M_Lomoz napsal:

Jojo. Kdysi jsem to počítal. Úroveň terénu středu stanice Motol je podle dokumentace EIA 322 metrů. Úroveň terénu Bělohorské v okolí Kauflandu je 375 metrů. To máme stoupání minimálně 53 metrů, při obvyklém sklonu 30° délku eskalátoru 106 metrů. Při běžné rychlosti 0,7 m/s doba jízdy dvě a půl minuty.
Jenomže... ty trojúhelníky. Jedním eskalátorem téhle délky a sklonu by se zvládla překonat "vzdušná" (řekněme spíš vodorovná) vzdálenost cca 91,7 metru. I ta nejkratší vodorovná vzdálenost od stanice Motol směrem na Bělohorskou je ale přes 300 metrů.
To znamená dvě možná řešení:
- eskalátor s menším sklonem - spočítejme si trojúhelník: svislá 53 m, vodorovná cca 320 m --> délka eskalátoru 325 metrů, při maximální rychlosti 0,75 m/s jízdní doba přes sedm minut. Nehledě na to, že by eskalátor asi místy vyjel nad povrch;
- eskalátor - chodba - eskalátor, což bych tedy chtěl vidět, jak by někdo byl ochotný financovat výstavbu a provoz takové věci a ta doba výlezu ze stanice by se o moc nezkrátila.
A to už nemluvím o možnostech evakuace z takové věci, když se něco zasekne nebo začne hořet.

Tak jsem teď zase zaslechl nějaký hoax, že by snad měl stavbu tunelu a eskalátoru financovat Kaufland, a že se o to zasadilo i nějaké občanské sdružení. Mělo by to vylézat na spodku garáží. Myslím, že je to holý nesmysl a obchod by neutáhl ani provoz, natož stavbu, nehledě na zmíněné extrémnosti, jako je délka eskalátorů a doba jízdy... Jen by mě zajímalo, odkud pramení podobné informace... roll

Ještě někde se psalo o maníkovi, co měl prosekat pěšinu směrem nahoru - trochu západněji, než Kaufland. Podařilo se v pátek prozkoumat. Pěšinka stojí, nese znaky sjíždění na kole, i když některé úseky s improvizovanými schody bych nedoporučil.
Přibližné trasování je tady: (stav 4. 9. 2015): http://www.mapy.cz/s/l6iX

Vede to až od čela autobusové zastávky (kvůli opěrné stěně). Trasování v lese je pouze odhad, doporučuju metodu sleduj nejprošlapanější cestu (mně fungovala).

30

(255 odpovědí, posláno do Železniční uzel Praha)

tomis napsal:

a teprve potom se zavřou strašnice?

Jj, zastávka Praha-Strašnice bude zrušena někdy během druhé etapy tj. nejdříve v létě 2016.

31

(255 odpovědí, posláno do Železniční uzel Praha)

Průmyslová je opět kompletně 4-pruh.

32

(255 odpovědí, posláno do Železniční uzel Praha)

Pokračování na Hlavní nádraží pravděpodobně od červece 2016 - ad. Roční plán výluk 2016:
http://www.koridory.cz/archives/33212/

koridory.cz napsal:

17.7. - 31. 12. Demontáž kolejiště a TV bývalého seř.n., výstavba tělesa nových TK, pokládka nové 102.TK, rekonstrukce mostů v km 178,798 (Průběžná); km 8,295 (V Korytech); km 181,532 (U Vršovického hřbitova), výstavba kabelovodů a podchodu a nástupišť zast. Eden

33

(10 odpovědí, posláno do Komunikace mimo MO)

Zahloubení ulice V Holešovičkách - závěry zjišťovacího řízení: Bude se posuzovat

CENIA napsal:

Záměr  „Holešovičky  -  zakopání,  2. etapa,  tunel Holešovičky,  č.  akce  999402/2,  Praha  8“
bude posuzován podle zákona.

http://portal.cenia.cz/eiasea/download/ … tovaci.zip
resp.
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA973

EDIT: špatný link

34

(82 odpovědí, posláno do Když vůbec nevíme kam s tím...)

Celkem pěkný nový portál s úředními dokumenty (ČR), dá se tam vyhledávat vrámci úředních pdf a myslím, že k sobě zálohují aj pdf, která jsou "sejmutá" z úředních vývěsek.
https://edesky.cz/

Osobně používám Prahu:
https://edesky.cz/dokumenty?zdroj=59

35

(255 odpovědí, posláno do Železniční uzel Praha)

Pokračuje stavební řízení na pokračování - tj. druhou etapu Hostivař - hl. nádraží:
Oznámení pokračování stavebního řízení veřejnou vyhláškou - "Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl.n., II.část Praha Hostivař - Praha hl.n.

36

(255 odpovědí, posláno do Železniční uzel Praha)

Nové železo je na místě (ocelové nosníky).
Fotka 1
Fotka 2
Edit: link na Google+: https://plus.google.com/photos/11567973 … 6464150849

37

(60 odpovědí, posláno do MO mimo Tunel Blanka)

Odvodňovací štola:
Satra - reference a opět pár fotek:
http://www.satra.cz/odvodnovaci-stola-s … ho-tunelu/

satra.cz napsal:

Odvodňovací štola je situována do osy mezi střední a západní tunelovou troubu 9 metrů pod niveletou tunelů. Štola byla vyražena přibližně do poloviny celkové délky tunelu, celková délka včetně štoly přístupové činí 750 metrů. Výhledově se počítá s jejím prodloužením až k severnímu portálu. Kolmo na osu štoly bylo vyraženo celkem 5 jímacích štol pod nejvíce zvodnělými místy, každá o délce 23 metrů. Šířka výrubu štoly je až 3,7 m, výška až 3,92 m.

38

(180 odpovědí, posláno do Komunikace mimo MO)

Satra asi aktualizovala web:
Průzkumná štola pro tunel Radlice
včetně fotek: Příklad

39

(202 odpovědí, posláno do Praha - obecně)

Mosquit napsal:

Prý je opět otevřená Prosecká i směrem nahoru. Nevím, zda jen pro MHD, nebo už i IAD.

To by vysvětlovalo, proč se dali do předláždění momentálně nepoužívaných zastávek na Palmovce (140, 185, 302).
Třeba skončí výluka. (Linky jsou nyní vedeny přes Vysočanskou na Českomoravskou).
Na Palmovce momentálně jezdí jen 109 a něco nízkociferného pro invalidy.

40

(255 odpovědí, posláno do Železniční uzel Praha)

kasme napsal:

ty nás ale napínáš smile

kolik toho za noc stihli a jak dlouho jim cca trval odvoz jednoho kousku?

První šel cca 01:30.
Druhý cca 03:30 - viz video.
Cca 04:15 se chystali na provizorní podpěry.

V 08:00 - vedle mostu tuším 3 nosníky, první sada provizorních podpěr na místě a začínali zvedat 4. kus.
Jedna "nic neříkající" ranní fotka.

Mezitím skládali druhým jeřábem další závaží - na to, co ne vyvěšené až za jeřábem - asi se chystá těžší břemeno, nebo tam budou prefabrikáty vracet po dvojicích - v noci to vypadalo, že si pod nosníky na zem chystají kusy oceli a taky provizorní konstrukce vypadala nestabilně pro postupné uložení 2 nosníků (ocelová traverza pod dvojici podložená uprostřed).
Dost dlouho trvá, než si vysekají drážky v horní části I pro řetězy. Takže cca 2 hod/ nosník.

41

(255 odpovědí, posláno do Železniční uzel Praha)

Těšte se na krátké noční časosběry - most Průmyslová + Demag CC 2800: http://youtu.be/xvpxksYgNDY dostupné 13. 3. 2015 cca od 08:15.

Zajímavé je, že po zvednutí nosníku jeřábník vždy na 5 min vylezl z kabiny, pohrabal se v kladkách na korbě a až pak pojížděl.

Pokud by si chtěl někdo vyhrát, mám všechny snímky v RAWu cca 10 MPx (~1600 ks).
Omlouvám se za roztřesenou ruku - stativ ne vždy stačil.

Edit 8:45: Video zveřejněno (žel neproběhlo automaticky).

42

(255 odpovědí, posláno do Železniční uzel Praha)

Připravuje se podklad pod jeřáb, a celkově čilý ruch:

stav cca 8:15
3 ks: https://plus.google.com/photos/11567973 … 9291369681

43

(87 odpovědí, posláno do NEdopravní stavby)

Projekt Smíchov
... administrativní budova, 6-10 NP, 2 PP ...
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA928 z 5. 1. 2014 - zrovna jsem na to narazil.

44

(420 odpovědí, posláno do Tunel Blanka)

Asi http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA944

45

(6 odpovědí, posláno do Komunikace mimo MO)

Na Podzim se chystá 2x úplná uzavírka podjezdu u Hostivařského nádraží (posuny mostních nosníků):
čt-ne
září: 11.9.-14.9.
říjen: 23.10.-26.10

http://hostivar.eu/index.php/9-harmonog … -roku-2014

46

(156 odpovědí, posláno do Železniční uzel Praha)

Optimalizace žst. Praha Hostivař
stav k 9. 8. 2014 (So):

- nové patky - jedna uvnitř bývalého servisu - viditelné rozšíření na jih
mapa vs. vizualizace
- částečná demontáž osvětlení - vysoké stožáry
- úprava na troleji - vloženy provizorní děliče TV pro lichou skupinu kolejí (zdroj)
- je tu web o reko žst: http://hostivar.eu/ - vypadá to, že ho píše někdo z vedení stavby smile, zdroj

Pár fotek:
https://plus.google.com/photos/11567973 … 2865902945

47

(40 odpovědí, posláno do Tunely)

Tunel 2/2014
Požár nákladního vozidla v tunelu Lochkov , úložiště jaderného odpadu a zahraniční projekty, např. Tunel Nordfjörður, Island

EDIT: + 40 let pražského metra

48

(1,277 odpovědí, posláno do Tunel Blanka)

Pár záběrů z Prašného mostu a Troje:
Reportáž z magazínu Video: Metropole (ČT1)

49

(59 odpovědí, posláno do NEdopravní stavby)

Vypadá to, že se něco začíná dít, na místě spatřena vrtačka Zakládání staveb (přivezli ji myslím cca 19. 3.), dnes už byla na louce.
3 fotky: na mém G+ (klidně kopírujte...)
Opakování:
1. Kalové hospodářství EIA:

andy napsal:

Vedle samotné ÚČOV se zapracuje i na kalovém hospodářství, umístěném zde. Oznámení záměru:

Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy

2. Historická EIA samotné přestavby

50

(327 odpovědí, posláno do Tunel Blanka)

vlakno napsal:

A pokud se chce člověk bezbariérově dostat na zastávku od Dejvické nebo od Hradu, hezky se projde a stejně bude muset přes přechod přes dva pruhy - tam najednou nevadí.

K přechodu přes vjezdovou rampu - fakt mě to zarazilo, očekával jsem, že to povede pouze nad rampou. Nebyla by to tak strašná zacházka.
Na hrad občas taky chodím z Dejvic a hlavně se těším na otevření podchodů. Dočasná trasa je delší a už se těším na "zátiší" u výjezdové rampy ( na povrchu SSZ na přechodu u zastávek je aspoň v jednom směru synchronizované s hlavní křižovatkou, tak nemám pocit, že zdržuju).
Přechody - radši nesvětelné. Pokud je pouze světelný přechod (ne křižovatka), nemačkám a přejdu ve volné chvíli. Pokud někdo zmáčkne, čekám s ním, pokud zmáčkne a přejde na červenou, čekám... roll
Křižovatky - čekám.