V Praze se razí tunel s několika „nej“

24. 8. 2007 – 10.54 | 643x

zdroj: architekt.cz, 24.08.2007

Největší podzemní stavbou budovanou v současné době v České republice je bezpochyby tunelový komplex Blanka v Praze. Tato rozsáhlá stavba je realizována v rámci výstavby severozápadní části Městského okruhu, jejíž celková délka činí 6 382 km a doplní tak již provozovanou část okruhu délky cca 17 km s tunely Zlíchovským, Mrázovkou a Strahovským.
Po zprovoznění, které je předpokládáno v roce 2011, tak vznikne nejdelší tunel v České republice a nejdelší městský tunel v Evropě; současně vznikne i nejdelší souvislý ražený tunel na našem území dlouhý až 2,23 km.
Zatím je stavba nejdelšího pražského tunelu, který v délce 5,5 km povede od Špejcharu na Letné po křižovatku Pelc-Tyrolka v Tróji, na samém počátku. Právě probíhají přípravné práce. Na Letné začala realizace těžebněstavební jámy pro budoucí portál tunelu, v Tróji vzniká staveniště pro ražbu tunelu. Celý tah by měl být v každém směru dvouproudý, na křižovatkách budou pruhy tři.
Stavba tunelu ale jitří spory mezi pražskými radními. Jedni tvrdí, že se po jeho dokončení intenzita dopravy uvnitř města ještě zvýší, druzí jim oponují s odůvodněním přesunu dopravy do podzemních tunelů. Tím by se mělo ulevit zejména oblasti Letné a Holešovic, jejichž obytné zóny budou od dopravy ochráněny. Jasným příkladem je Smíchov před a po otevření tunelu Mrázovka, který je také součást městského okruhu.
Kamiony podle radních budou směrovány na vnější pražský okruh. Vnitřní, jehož součástí je nově budovaný tunel, bude sloužit pouze osobním automobilům. Jeho hlavním cílem bude také spojení jednotlivých částí města. Ze studie Ústavu dopravního inženýrství vyplývá, že počet vozidel klesne podle konkrétní ulice zhruba o desetinu až o tři čtvrtiny.
Komplex tunelů Blanka tvoří severní úsek pražského městského okruhu. Celý okruh je rozdělen na pět částí – jižní, západní, severní, severovýchodní a východní.
Jižní tvoří takzvaná Jižní spojka. Západní se skládá ze Strahovského tunelu, Mrázovky, Zlíchovského tunelu a úseků mezi nimi. Oba tyto úseky jsou dokončené a slouží řidičům.
Severovýchodní od Balabenky po Pelc-Tyrolku a východní od Štěrboholské radiály po Balabenku hotové nejsou. První z nich zřejmě povede buď patrově nad ulicí Povltavská, nebo tunelem přírodní památkou Bílá skála.
Druhý je na úrovni technické studie a zřejmě jeho součástí budou dva tunely, jeden v Malešicích, druhý mezi Jarovem a Vysočanským náměstím.
Pražský komplex Blanka je výjimečný nejen svým rozsahem a technickou náročností, ale také vlivem na každodenní život města. Odpovídá tomu množství vyvolaných investic, počty přeložek inženýrských sítí, výluky a organizace náhradní tramvajové a autobusové dopravy, koordinace a organizace celé výstavby.

Zanechat komentář

pridej.cz Přidej na fungu.cz Přidat odkaz na Bookmarky.cz