Výstavba předmostí – další krok k propojení – Strahovského tunelu s tunelem Mrázovka

1. 1. 2004 – 13.40 | 416x

zdroj: Stavebnictví a interiér, Číslo: 1/2004

Stísněné podmínky, omezený manipulační a skladový prostor, složité dopravní podmínky – to vše provázelo výstavbu vyústění tunelu MRÁZOVKA směrem na smíchovskou stranu. Jmenovaná stavba se nachází v těsném sousedství hotelu Mövenpick na pražském Smíchově. Je pokračováním tunelu MRÁZOVKA od jeho vyústění směrem k budovanému přemostění Plzeňské ulice a Strahovskému tunelu a tvoří jakýsi mezičlánek mezi oběma objekty.

Dodavatel tesařských a železářských prací, firma Doprastav, a.s., využila pro bednění stropních desek podpůrný systém ID 15 od firmy Hünnebeck Bohemia.

Po vybudování obvodových stěn do výšky cca 12 m přistoupila firma Doprastav ke stavbě bednění nad celýmpůdorysem o rozměrech cca 16 × 42 m. První strop měl tloušťku 30 cm a byl zbudován ve výšce 6 m. Situaci komplikovaly průběžné šikmé náběhy, které probíhaly po obou delších stranách půdorysu.

K vytvoření bednění stropní desky byly použity produkty firmy Hünnebeck Bohemia.

Nosná konstrukce byla provedena z podpůrných ocelových věží ID15, s osovými vzdálenostmi 2 m v obou směrech. Na ně byl vytvořen rastr z dřevěných nosníků Compact s osovou vzdáleností horních prvků 30 cm. Spodní pohledová část stropu byla provedena z třívrstvých desek tl. 21 mm.

Stabilita celé soustavy a zároveň eliminace vodorovných složek sil od výše jmenovaných šikmých náběhů byla zajištěna důmyslnou konstrukcí z lešenářských trubek a spojek. Druhý budovaný strop byl prováděn v krátkém časovém odstupu po betonáží stropu prvního. Na stejném půdorysu byla ve výšce 2,8 mbetonována stropní deska o tl. 100 cm, armovaná v pěti vrstvách ocelí o průměru 32 mm. Provádění bednění komplikoval opět šikmý náběh desky, nyní většího rozsahu, s převýšením 65 cm.

Typ bednění i osové vzdálenosti byly zachovány: podpůrné věže ID15, osově po 2 m.

Celková výška všech věží, použitých na oba stropy, činila 1200 m, celková délka nosníků Compact bezmála 8,8 km.

Podpůrné věže ID 15 jsou osvědčené konstrukce, s půdorysnými rozměry 1×1 m. Nízká hmotnost nejtěžšího dílce – pouhých 19 kg – usnadňuje ruční montáž. Nosné trubky mají průměr 48 mm, což umožňuje spojení klasickými lešenářskými trubkami a spojkami.

Ke zjednodušení a zrychlení montáže přispívá i ten fakt, že základních nosných prvků je pouze 6. Věže ID 15 lze s úspěchem použít v řadě případů inženýrského i mostního stavitelství.

Jejich podstatnou výhodou je eliminace sedání konstrukce. Vzhledem k rozložení hmotnosti na velký počet nosných prvků postačuje ve většině případů uložení patek na volně položené silniční panely.

Závěrem lze konstatovat, že realizaci tohoto díla bylo možno úspěšně vykonat díky velmi dobré a vstřícné spolupráci firmy Doprastav se zástupci firmy Hünnebeck Bohemia.

Na základě získaných zkušeností se bude tato spolupráce i nadále rozvíjet.

Zanechat komentář

pridej.cz Přidej na fungu.cz Přidat odkaz na Bookmarky.cz